Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

Fakülte Sayfası | Dersler

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunlar listesi için tıklayınız.

Amaçlar ve Hedefler
1992 yılında eğitime başlayan İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünün amacı, İngiliz dili, edebiyatı ve kültürünü çok iyi bilen, dünya edebiyatını değerlendirme birikimine sahip, evrensel değerlerle yerelliği kaynaştırmayı başaran, eleştirel ve bağımsız düşünebilen, araştıran, sorgulayan ve alanında üstün nitelikleri olan bireyleri ve araştırmacıları ülkemize ve insanlığa kazandırmaktır.

İş Olanakları
İngiliz Dili ve Edebiyatından mezun olan T.C uyruklu öğrenciler, “Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı”na katılmak suretiyle İngilizce Öğretmenliği hakkını alabilirler. Ayrıca, üniversitemiz bünyesinde T.C Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından da uygun görülüp kabul edilmiş, “İngilizce Öğretmenliği Sertifika Programı”na da katılarak eğitim sertifikasını alan öğrenciler, İngilizce Öğretmenliği hakkını alabilirler. Ayrıca üniversitelerde araştırma görevliliği ve okutmanlık yapabilir, serbest alanlarda yabancı dil ile ilgili işlerde veya yazılı ve sözlü alanlarda çevirmen olarak çalışabilirler. Yetenekli mezunlar edebiyat dünyasına katılıp kendi kısa hikaye, roman ve şiirlerini yazabilirler. Sanat, edebi yazı ve Tiyatro oyunu eleştirmeni olabilirler. Herhangi bir gazete ve sanat ağırlıklı dergide çalışabilirler. İngiliz dili, kültür ve sanatını çok iyi tanıdıklarından dolayı Avrupa Birliği çerçevesinde ve siyasi görevlerde de iş bulma olanakları söz konusudur.

Bölüm Olanakları
T.C Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış, üniversitemiz bünyesindeki”İngilizce Öğretmenliği Sertifika Programı”na katılarak bu sertifikayı, İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olurken, ayni anda sertifika programını da bitirerek alabilecekleri için İngiliz Dili ve Edebiyatı Lisans diplomaları ve bu sertifikalarıyla birlikte, İngilizce Öğretmenliği başvurusunda bulunabilirler. Bölümümüzde dört yıl boyunca ingilizcenin yanında Fransızca veya Almanca seçilmesi zorunludur. Böylece öğrenciye ikinci bir dil de kazandırılır.Ayrıca seçmeli ders olanakları verilen öğrenciler, İngilizce Öğretmenliği Bölümünden veya kendi bölümlerinden farklı dersler de alma şansına sahiptirler. Ayrıca, Bölümümüz bilgisayar dersleri ve tercümanlık dersleri de vermektedir.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi