Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Çevre Bilimleri Araştırma Merkezi

Çalışma Alanları l Projeler l Çevre Bilimleri Ens. Yayınları

ÇEVRE BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Günümüzde çevre ve çevreyi oluşturan yer, deniz ve atmosfer unsurları, giderek en çok önem verilen kavram olarak hemen tüm insanları etkilemektedir. Bu bağlamda “Sürdürülebilir gelişme ve sürdürülebilir çevre” kavramları tüm dünya üzerinde önemle durulan bir konudur. Genelde KKTC, ve özelde YDÜ’nün konuya ilişkin dünyadaki çalışmalardan uzak kalmaması ancak bu konulara ilişkin bilgi birikimini geliştirmesi, araştırma faaliyetlerini bizzat yapması, ve mümkün olan her alanda uygulamaya koyması ile mümkündür.

YDÜ, ülkemizin ve toplumun daha iyiye ve daha ileriye gitmesini hedeflediğinden, temiz ve sürdürüleblir bir çevrenin, bilimsel, entegre ve her kesimin katılımı yöntemiyle ele alınması gerçeğinden hareketle gereğini yapmak için Çevre Bilimleri Enstitüsü oluşturmak ilk hedefleri arasında yer almıştır. YDÜ, bu konularda yapılacak araştırmalarla ve diğer katkıları ile ülkemizde yeni bir ufuk açacak ve bu konularda yönlendirici bir etki yapacaktır. Ayrıca, YDÜ barındırdığı bilim insanı ve yetişmiş insan gücü ile bu tür bir programını en iyi yürütebilecek bilgi ve diğer birikimleri olan bir kurumdur.

YDÜ Çevre Bilimleri Enstitüsü, Yakın Doğu Üniversitesi Senatosu'nun 4/5/2005 tarih, 2005/19 sayılı kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak, yukarıda beliritlen amaçlar doğrultusunda kurulmuştur.

AMACI

YDÜ Çevre Bilimleri Enstitüsünün genel amaçları şöyle özetlenebilir:
• Ülkemizde sürdürülebilir kalkınmanın temini için, ekonomik ve sosyal politikalar yanında, çevre ile ilgili stratejinin geliştirilmesi, ve bunlara ilişkin öncelikler ve öncelik sıralamasının belirlenmesinde yer almak,
• Çevre konularına ilişkin alınacak kararlarda, karar verici mercilere ve uygulayıcılara, yardımcı ve yol gösterici, bilgi ve veri birikimini sağlamak,
• Toplumun refahına katkıda bulunacak ilgi alanındaki konuları araştırmak ve toplum hizmetine sunmak,
• Dünya standartlarında ve Avrupa Birliği normlarında araştırma yapmak ve bilgi üretmek ve KKTC’nin AB uyum sürecine katkıda bulunmak,
• Konuya ilişkin her türlü uygulama ve eylem planlarının ihtiyaç duyacağı, ya da ihtiyaç duyması muhtemel konularda veri bankası oluşturulmasına katkıda bulunmak ve oluşturmak,
• Sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir gelişmenin ihtiyacı olan, konulara daha geniş açıdan bakabilen, her türlü bilgi ile donatılmış, çözüm üretebilen yeterli insan gücünün sağlanması, doğru kanalize edilmesi ve ülkemiz doğa ve insanının geleceğinin güvence altına alınmasına katkıda bulunmak,
• Bilimsel ve uygulamalı araştırmaları, tümevarımcı ve evrensel bir yaklaşımla ele alıp gerçekleştirmek ve ülke ve insanlık hizmetine sunmak.

Daha Fazla Bilgi İçin

Doç. Dr. Salih GÜCEL
Yer, Deniz, Atmosfer ve Çevre Enstitüsü Müdürü
Tel: +90 (392) 444 0 YDU / 135
E-posta: sgucel neu.edu.tr

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi