Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Turizm Araştırma Merkezi (TARME)

Araştırma Merkezleri | Hakkımızda | Amaçlar ve Hedefler | Bilimsel Toplantılar | Faaliyetler | Seminer ve Konferanslar | Projeler | Sektörle İlişkiler

Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olan Turizm Araştırma ve Geliştirme Merkezi, akademisyenlerle turizm sektörünü bir araya getirerek bilimsel temele dayalı projeler oluşturma amacını taşımaktadır.

Turizm Araştırma ve Geliştirme Merkezi ekonomik kalkınmanın öncü sektörlerinden biri olan turizmde; ulusal ve uluslararası sektörde var olan mevcut yapının geliştirilmesi, ülke gerçeklerine uygun ve sürdürülebilir temellere dayandırılması, turizm alanında hayata geçirilebilmesi planlanan yatırımların uygun şekilde planlanması ve şekillenmesinde atılacak adımların doğru atılmasını sağlamak üzere akademik çalışmalar ve projeler yapar.

Başta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti turizmi olmak üzere ulusal ve uluslararsı turizm sektörüne akademik bağlamda fayda sağlamak ve turizm sektörünü yenilikci bir anlayışla daha ileriye taşımak amacı ile çalışmalar yapılır.

Turizm Araştırma ve Geliştirme Merkezi, ulusal ve uluslararası turizm politikalarını geliştirmek üzere akademik kadrosu ve lisansüstü öğrencilerin de katkı sağladığı çok disiplinli ve disiplinler arası bilimsel çalışmalar ve araştırmalar yapar. Turizm Araştırma ve Geliştirme Merkezin`de, yürütülmekte olan yaratıcı, yenilikçi lisansüstü öğrencilerinin lisansüstü araştırma projeleri merkez bünyesinde bulunan öğretim görevlileri tarafından desteklenerek turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu üst düzey yönetici kadrosunun sağlanmasına ve akademik kadronun da yenilenerek güçlenmesine katkı sağlar.
Turizim Araştırma ve Geliştirme Merkezi, turizm sektörüne yönelik eğitim-öğrenim programları düzenler, danışmanlık hizmetleri verir.

Turizim Araştırma ve Geliştirme Merkezi, ulusal ve uluslararası araştırma projelerinin gerçekleşmesine destek verir ve koordinasyonunu sağlar.

Doç.Dr. Tülen SANER
Turizm Araştırma Merkezi (TARME) Başkanı

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi