Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Psikolojik Danışma Merkezi

Psikolojik Danışma Merkezi Web Sayfası

Genel Bilgi
Yakın Doğu Üniversitesi Psikolojik Danışma Merkezi, üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı olarak 1995 yılında hizmet vermeye başlamıştır. Üniversitemizde bulunan bu merkez tüm öğrencilere ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti vermek üzere kurulmuştur.

Kuruluş amacı üniversitemiz öğrencilerine yeni yaşam koşullarına uyumlarını artırmalarında yardımcı olmak, yaşam problemleriyle baş etme becerilerini ve bu problemlere olumlu bakış açılarını geliştirmek, alternatif çözüm yolları üretebilmelerini desteklemek ve bu alternatifleri hayatlarına uygulayabilme kapasitelerini geliştirmektir. Bu konuda verilen rehberlik hizmetlerinin yanı sıra psikolojik rahatsızlığı olan öğrencilere psikoterapi uygulanmaktadır.

Merkezde ayrıca konu ile ilgili bilimsel araştırmalar yürütülmektedir. Bugüne kadar adaptasyon sorunları, alkol-sigara kullanım özellikleri gibi konularda çeşitli araştırmalar yürütülmüştür.

PDRAM’IN TEMEL İLKELERİ
Danışan , güven, gizlilik ve kişisel haklarına saygının sağlandığı bir ortamda hizmet alır. Danışmanlık merkezinde, danışanın kimliği, seans süresince görüşülen konular ve ilgili belgeler güven ilkesini ihlal, danışanı da deşifre etmemek için her danışan adına ayrı düzenlenen dosyalarda saklı tutulur.

Görevli psikologların uzmanlığı dışında kalan hizmetler söz konusu olduğunda ilgili alanda eğitimli uzmanlara yönlendirilir. Örneğin; Özel eğitim uzmanı, psikiyatrist gibi.

Tarafsızlık ilkesi adına danışanlarla yakın ilişki kurulmaz. Danışmanlık süresince danışman danışanını yanıtlamaz veya ona öğütler vermez. Danışanlar kendi hayatlarıyla ilgili her şeyi sadece kendileri bilebilir ve en doğru kararı veya çözümü yine kendileri üretebilir. Bu amaçla danışman sadece üretkenliği artırmada veya danışanın içinde var olan kendine yardım duygusunu dışa vurmasında, alternatif çözüm yolları bulabilmesinde ve olaylara farklı açılardan bakmayı öğrenmesinde yardımcı olabilir. Danışman hiçbir sebeple danışanı adına kararlar almaz. Psikologlar danışanla yaptıkları görüşmeleri kayıt ederler ancak bu kayıtlar ve özel bilgileri gizlilik ilkesi uyarınca danışanın izni olmadan bir başkasıyla süpervizyon adına da olsa paylaşmazlar ve bu bilgi ve belgeler akademik kayıtlara geçmezler. Kimi zaman danışanın sorununu daha iyi anlamak için ona bir katım testler uygulanır. Yine aynı şekilde bu test sonuçları da psikologun kendisi tarafından yorumlanır gerektiği hallerde danışanla paylaşılır ve gizlilik ilkesine uygun olarak saklı tutulur. Gizlilik ilkesi yalnızca danışanın kendine veya çevresindeki bireylere zarar verebilme ihtimali olduğu hallerde bu zararı önleyebilmek için bozulur ve yine danışanın izni alınarak ailesine veya ilgililere bilgi aktarılır.

Psikolojik destek verilebilmesi için danışanın gönüllülüğü esastır. Bireyin fayda görebilmesi için çaba göstermesi, verilen ödevleriyerine getirmesi gerekmektedir.

Danışan asla;
• Düşünceleri ,
• İnançları,
• Değer yargıları,
• Yaşam stili,
• Hisleri,
• Davranışları için yargılanmaz veya suçlanmaz.

PSİKOLOJİK YARDIMA İHTİYACINIZ OLDUĞUNU NASIL ANLARSINIZ?
• Gelecekle ilgili kaygı duyuyorsanız,
• Etrafınızda duygu ve düşüncelerinizi paylaşabileceğiniz birileri olmadığını düşünüyorsanız,
• Derslerinize çalıştığınız halde hiçbir şey anlamadığınızı veya her şeyin aklınızdan uçup gittiğini düşünüyorsanız,
• Kendinizi çok yorgun hissediyorsanız,
• Sıklıkla kendinizi mutsuz, üzgün veya yalnız hissediyorsanız,
• Bulunduğunuz bu yeni ortama asla alışamayacağınız inancını taşıyorsanız,
• Uyumakta veya uyanmakta güçlükler çekiyorsanız
• Veya tarif edemeyeceğiniz karışık ,anlamsız duygularınız varsa ve bir o kadar da kendinizi çaresiz hissediyorsanız psikolojik destek alma ihtiyacınız doğmuş demektir.psikolojik danışmaya başvuran kişiler karşılaştıkları sorunları çözmek ve kengilerini geliştirmek için çaba sarf etmeye istekli, gönüllü ve cesaretli kişilerdir.

Danışmanlıktan alınacak yarar kişiden kişiye farklılık gösterir. Buyüzden danışmanlık süresini belirleyen kesin bir şey yoktur. Bu süreci hızlandırmak danışanın elindedir.danışmanlık süreci iki tafalıdır. Psikolog üzerine düşen sorumluluğun bilincindedir. Danışan da sorumluluklarını (görüşme süresince sorunlarını veya sormak istediklerini aktarma, danışmanlık sürecinde kendisine verilen davranış ödevleri, düşünme egzersizleri) yerine getirdiği, görüşmeler üzerinde düşündüğü sürece daha çabuk sorunlarının üstesinden gelecektir. Değişim çok kolay olmayacaktır, bunun için zaman ve emek harcamak gerekir.

PDRAM NEREDEDİR VE NASIL HİZMET VERİR?
Merkezimiz, Hukuk Fakültesi binasının zemin katında yer almaktadır.

Danışmanlık hizmeti için merkezden randevu almak gerekmektedir.

Görüşmeler haftada bir kez, 45 dakikalık seanslar şeklinde düzenlenir. Danışılan konunun danışanda yarattığı ruhsal sorunun şiddetine göre görüşmenin sıklığı artırılabilir.

Hafta içi her gün 9:00– 13:00, 14:00– 16:00 saatleri arasında görüşmeler yürütülmektedir. Görüşmeler ücretsiz olup , sadece YDÜ öğrencilerine yöneliktir.

Daha fazla bilgi için web sayfamızı ziyaret ediniz.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi