Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Merkezi

Araştırma Merkezi | Akademik Kadro l Yönetmelik | Mevzuat | Yararlı Linkler | Galeri | Müfredat Çizelgesi | Ders Programı

Merkezin Tarihçesi
Yakın Doğu Üniversitesi senatosunun 34/21 sayı ve 6 Aralık 2001 tarihli kararıyla Yakın Doğu Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma Merkezi” kurulmuştur.

Amaç ve Hedefleri
Merkezin Amacı Atatürkçü düşünce ve Atatürk İlke ve İnkılâpları temeline dayanan milli birlik ve bütünlüğü korumaya, sürdürmeye, geliştirmeye yönelik, devletine KKTC’nin Anayasasına ve bu Anayasanın dayandığı Atatürk milliyetçiliğine inanan, hür demokratik laik devlet ve hukuk düzenine, milli ülkü ve değerlere bağlı vatan ve millet sevgisiyle dolu, devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen, Türk Devletinin ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün olduğuna inanan ve bundan gurur duyan nesiller yetiştirmek üzere; eğitim-öğretimi destekleyici her türlü faaliyette bulunmaktır. Atatürk ve Türk İnkılâp tarihi ile ilgili bir kitaplık kurma, kitap, dergi, ses bandı, CD, film gibi her türlü kaynak ile bir arşiv oluşturmak, kitap ve makale türünden yayınlar yapmak, gerekli cihazları temin ederek araştırmacıların hizmetine sunmak, Atatürk ilkeleri ve İnkılâp tarihi derslerini okutan her düzeydeki öğretim elemanlarının derslerini dağıtmak, planlamak, işlenmesine yardımcı olmak, aralarındaki fikir alışverişi ve bilimsel dayanışmayı sağlamak, milli ve mahalli günlerde toplantılar düzenleyerek konu ile ilgili aydınlatıcı bilgiler vermektirMisyon
Üniversitemizde, Atatürkçü Düşünce ve Atatürk İlke ve İnkılâpları temeline dayanan birlik ve beraberliği korumaya, sürdürmeye, geliştirmeye yönelik, devletine, Anayasasına ve millet sevgisi ile dolu, devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen nesiller yetiştirmek üzere; eğitim-öğretimi destekleyici her türlü faaliyette bulunmak amacıyla “Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Araştırma Merkezi” kurulmuştur.

Vizyon
Gençlerimizin çağdaş, bilimsel, teknolojik ve kültürel bilgi birikimlerini geliştirerek kullanmalarını sağlamak. Devletine, milletine ve kültürüne sahip çıkacak gençler yetiştirmek.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi