Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Otomotiv Mühendisliği

Fakülte Sayfası | Dersler | Laboratuvarlar


Bölüm Başkanı'nın Hoşgeldin Mesajı

Sevgil öğrenciler, aileler, meslektaşlarım ve tüm personelimiz. Otomotiv Mühendisliği Bölümü internet sayfasına hoşgeldiniz.

Mühendislik, yapı, makine, aygıt, sistem, malzeme ve yöntemlerin, bilimsel, ekonomik, sosyal ve pratik bilgilerin uygulanması ile, tasarlanması, yapılması ve sürdürülmesi anlamına gelir. Hızla gelişen teknoloji ve alan teknolojileri üzerine artan talep ekip çalışmasını zorunlu hale getirmiş ve alan mühendisliği ihtiyacını yüksek oranda artırmıştır. Otomotiv Mühendisliği Bölümü genç mühendis adaylarını bu yönde eğitmeyi ve otomotiv endüstrisinin ihtiyaçlarını karşılayacak personel yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi otomotiv sektörünün gün geçtikçe çoğalan eğitimli personel ihtiyacını karşılayacak alan mühendisleri yeştirmeyi hedefleyerek 2010 yılında Otomotiv Mühendisliği Bölümü’nü kurmuştur ve bu yeni bölüm çalışmalarını Makine Mühendisliği Bölümü gözetimi altında sürdürmektedir. Bölümümüz Otomotiv Mühendisliği alanında her türlü ihtiyacı karşılayacak şekilde donatılmıştır. Akademik kadromuz endüstriyel tecrübe sahibi olup saygın mühendislik kurumlarına üyedirler. Bu nedenle, bölüm olarak öğrencilerimize sadece konu ile ilgili teorik bilgileri değil aynı zamanda uygulamalardan kazanılmış gerçek yaşam tecrübelerini de aktarmayı görev biliyoruz.
Eğer okuduklarınız kulağınıza hoş geliyorsa, kendiniz ve toplum için yeni sorumluluklar yüklenmeye hazırsanız ve bu doğrultuda bize katılmak istiyorsanız sizi aramızda görmek bize büyük mutluluk verecektir.

Bölümümüz hakkında detaylı bilgi edinmek için internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bizimle temasa geçebilirsiniz. Yardımcı olmak için burada olacağız.

Yrd. Doç. Dr.Kamil DİMİLİLER
Otomotiv Mühendisliği Bölüm Başkanı
kamil.dimililer@neu.edu.tr

Tarihçe
Otomotiv Mühendisliği’nin oluşumu, Kurucu Rektörümüz Dr. Suat İ. Günsel’in çocukluk günlerindeki hayâllerine kadar mâziye uzanır. Kıbrıs’ta bir Otomotiv fabrikası kurma hayâli, Yakın Doğu Üniversitesi ve bütün Yakın Doğu kuruluşlarının vücuda getirilmesi boyunca, zamanla bir umuda, bir arzuya, ve nihayet, gerçekleştirme yönündeki tasarımlara dönüşür.

Otomotiv Mühendisliği Bölümü, otomotiv fabrikası kurulması yönündeki büyük bir adım olacaktır, nitekim öyle de olmuştur.

Hiç şüphesiz, akademik ve eğitsel bakımdan, bir Otomotiv Mühendisliği Bölümü, tüm gençlerin idealleri için açılmış bir ‘taç kapı’ olmaktadır. Kıbrıs ve Türkiye’de bu büyük endüstrinin akıl ve bilgi yoluyla bir parçası olmak isteyen bütün gençler için yeni bir imkân doğmuş bulunmaktadır.

Otomotiv Mühendisliği Bölümü’nün mânevî ve maddî yapıtaşı Yakın Doğu Klasik Otomobil Müzesi olmuştur. Otomobil’in yüzyıllık serüvenini, önemli aşamaları itibariyle ortaya koyan müze, üstün bir mühendislik ve teknik ile meydana getirilmiştir. Müze’nin altyapısındaki bakım, onarım ve restorasyon çalışmalarının özenle yürütülmesi bütünsel anlamdaki gelişmenin ilk somut aşaması ve göstergesi sayılmalıdır.

Doğrudan eğitimimizle ilgili temel bir hususa değinirsek, Otomotiv Mühendisliği Bölümü’ndeki dört yıllık lisans eğitimi sonrasında mezunlarımızın büyük bir kısmının Kıbrıs Türk otomobil sanayiindeki yerlerini alacaklarını hemen kaydetmeliyiz.

Kuruluş
Yakın Doğu Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü, Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) kararı ve akreditasyonu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Denetleme ve Akreditasyon Kurulu’nun (YÖDAK) karar ve akreditasyonu ile Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. KKTC’de alanında tek olan Otomotiv Mühendisliği Bölümü ile birlikte mevcut bölümleriyle çok geniş bir eğitim alanına sahip olan Mühendislik Fakültesi, böylece daha da kapsamlı ve mükemmel bir hüviyete ulaşmış bulunmaktadır.

Tarihsel Sıralama ile Bölüm Başkanları:
2010-2015 Yrd. Doç. Dr. Ali EVCİL
2015- Yrd. Doç. Dr.Kamil DİMİLİLER

Amaç ve Hedefler
Otomotiv Mühendisliği Bölümü’nün amacı Türkiye ve Kıbrıs’taki gençlere yeni bir dizi iş imkânı sağlamak kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne de endüstriyel projeksiyonlar ve bunların gerçekleşmesi yönünde ivme kazandırmaktır. Bu sürecin önderi ve üstlenicisi hiç şüphesiz, başta , yine Yakın Doğu olacaktır.

Dünya üzerinde otomotiv sektörünün yeri ve önemi malûmdur. Türkiye’de bu sektörün sürekli gelişim göstermesinin özel bir itici güç oluşturduğu da açıktır. KKTC’nde endüstri anlamında bir üretim bulunmamasına karşılık, satış sonrası hizmetler anlamında yoğun bir destek hizmet teknik birikimi mevcuttur.

Otomotiv Mühendisliği Bölümü’nün sektörün taleplerini karşılayabilecek yüksek özgüven ve özgün inisiyatif, bilimsel sistematik yaklaşım ve yüksek uygulama becerisine sahip genç mühendisler yetiştirmek için her tür eğitsel ve teknik bilgi yetkin bir kadro ile sağlanmaktadır.

Böylelikle, en yeni gelişmeleri sürekli gündemde tutarak öğrenme ve bunu pratiğe aktarma metodları Bölüm’ün temel özelliği olmaktadır.

Otomotiv Mühendisliği, diğer mühendislik dallarında olduğu gibi, 4 yıllık bir lisans programıdır. Otomotiv Mühendisliği, Makina Mühendisliği ile birçok ortak yönü olan bir mühendislik dalıdır. Tüm mühendislik eğitiminde temel ders olarak kabul edilen fizik, kimya, ve matematik dersleri Otomotiv Mühendisliğinde de ağırlıklı olarak öğretilmektedir. Bunun yanında en son teknolojik gelişimleri içeren bilgisayar programlama dersleri de Otomotiv Mühendisliğinin ders programına dahildir. Bu eğitimde ilk yıl temel mühendislik dersleri verilir. İkinci ve üçüncü yıllarda büyük ölçüde makina mühendisliğine parallel giden bir eğitimin yanısıra Otomotiv Mühendisliği ile ilgili temel konulara geçilir. Dördüncü yıl ise sadece otomotiv mühendiliği ile temel konular verilir ve Bitirme Tezi hazırlanılır. Eğitim dili İngilizcedir.

İş Olanakları
Otomotiv Mühendisliği Bölümü’nden mezun olacak öğrenciler;

Otomotiv fabrikalarının üretim, ürün geliştirme, satış sonrası hizmetler, satın alma, kalite kontrol, satış ve pazarlama departmanlarında,

Otomotiv yan sanayiide ürün geliştirme, üretim, kalite kontrol, satın alma kademelerinde,

Otomotiv yetkili servislerindeki geniş iş imkânlarıyla istihdam edilmektedir.

Otomotiv Mühendisliği Bölümü sayesinde sektörün taleplerine cevap vermek ve endüstrinin bu önemli alanında uzman kadro yetiştirmeyi hedef almaktayız; bunun için de gerekli her türlü donanıma Yakın Doğu birikimi sahiptir.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi