Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Basılı Yayınlar


Author: Erdoğan Saracoğlu
Subtitle: Kıbrıs Türk Halk Edebiyatı ve Folkloru
Publisher: Yakın Doğu Üniversitesi Yayınları
ISBN: 9757639214
Edition: 1996 (2.Baskı)

I.Uluslararası Hadis Sempozyumu
Subtitle: Hadislerin Güncel Değeri
Publisher: Yakın Doğu Üniversitesi Yayınları
ISBN: 978-605-63846-3-9
Edition: 2014
Yıldırım Uler'e Armağan
Publisher: Yakın Doğu Üniversitesi Yayınları
ISBN: 978-605-63846-4-6
Edition: 2014 .
Algorithms
Subtitle: Algorithms
Author: Abiyev, Rahib
Publisher: Yakın Doğu Üniversitesi Yayınları
ISBN: 978-605-63846-0-8
Edition: 2006.
Anayasa Hukuku Ders Notları
Subtitle: Genel Esaslar ve Türk Anayasa Hukuku
Publisher: Yakın Doğu Üniversitesi Yayınları
ISBN: 978-605-63846-2-2
Edition: 2013.
Acil Hastaya Yaklaşım
Publisher: Yakın Doğu Üniversitesi
Edition: 2013.
Küreselleşen Dünyada Anayasal Demokrasi
Subtitle: Kamu Hukukçuları Platformu 3.Toplantısı
Publisher: Yakın Doğu Üniversitesi Yayınları
ISBN: 978-605-63846-0-8
Edition: 2013.
Olimpik Olmayan Spor Branşlarının Tarihçesi
Publisher: Yakın Doğu Üniversitesi ,
Edition: 2010.
Türk Kamu Yönetimi
Subtitle: güncel ve eleştirel bir yaklaşım /
Author: Polatoğlu, Aykut.
Publisher: Yakın Doğu Üniversitesi Yayınları,
ISBN: 9789963961306
Edition: 2009.
Reflections of Defects on Architecture
Author: Günce, Emre.
Publisher: Near East University ,
Edition: 2009 .
Kusurların Mimariye Yansıması
Author: Günce, Emre.
Publisher: YDÜ Basımevi,
ISBN: 9789758359462
Edition: 2008.
I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri