Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

KKTC Rüzgar Enerji Potansiyeli

Geleneksel kaynaklarla enerji kullanımının küresel ve yerel düzeyde yarattığı çevresel etkilerin ve bunların küresel ısınma ile ilişkisinin açık olarak görülmesi , sürekliliği olan yenilenebilir enerji kaynaklarını çevresel açıdan ayrıcalıklı konuma getirmiştir. Bugüne kadar KKTC'de yapılan en kapsamlı ve en bilimsel bir çalışma olan ve bölgenin potansiyel güneş / rüzgar enerji haritalarının oluşumunu sağlayan projemiz sonucunda küçük güçlü bir rüzgar türbini ve güneş enerjisi kombine sisteminin kurulması gerçekleştirilebilecektir.
Son aşamasına geldiğimiz çalışmamızda , adanın rüzgar enerji potansiyeli uygulamaları açısından umut verici olduğu görülmektedir. Yakın Doğu Üniversitesinin yürütücülüğünü üstlendiği bu proje sonucunda, KKTC ortalama rüzgar şiddetinin bilinen değer olarak 2.9 ile 3.2 m/s arasında olmadığı , bu değerin bölgelere göre 2.98 ile 6.56 m/s arasında değişiklik gösterdiği belirlenmektedir. Bu değerlendirmeler sonucunda , türbin anma gücü ve çeşidine göre ; örneğin yaklaşık 5 MW'lık bir rüzgar çiftliği için net yıllık enerji üretiminin 6517 MWh. ile yani % 15 kapasite faktörü ile başlayıp 11782 MWh. veya % 27 Kapasite faktörüne kadar ulaşılabildiği, yaklaşık 20 MW'lık bir tesis için ise net yıllık enerji üretiminin 10734 MWh. veya % 12 kapasite faktörü ile 41817 MWh.'a , yani %24 kapasite faktörüne kadar ulaşılması olasılığı belirlenmektedir.

Doç. Dr. Mustafa Altunç

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi