Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Yürütülen Araştırmalar

Proje Sorumlusu: Dr. Hayati ÇELİK
Proje Adı: Şizofreni psikoz tedavisinde kullanılan yeni nesil ilaçların aktif maddelerinin tayini için yeni analitik metodların geliştirilmesi ve bu ilaçların çözelti kimyasının incelenmesi.

Proje Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Bülent EVRE
Proje Adı:KKTC kurumlarının hizmet performanslarının değerlendirilmesi.

Proje Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Banu KEŞANLI
Proje Adı: Bazı 6-sübstitüe -2 benzoksazotinon yapısındaki bileşiklerin sentezi ve COX ınhibitör etkileri üzerinde çalışmalar.

Proje Sorumlusu: Prof. Dr. Aysel KARAFİSTAN
Proje Adı: Güzelyurt korfezi Gemikonağı yöresindeki CMC ağır metal atıklarının (Pb, Cd, Cr, Ni, As, Ba, Se) Balıklardaki birikimlerinin araştırılması.

Proje Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Nil GÜNSEL
Proje Adı: 1984-2006 yılları arasındaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bankacılık sektöründe. Meydana gelen kırılganlık.

Proje Sorumlusu: Doç. Dr. Hüseyin UZUNBOYLU
Proje Adı: Mobil öğrenmeye yönelik öğretmen ve öğrencilerin hazirbulunuşluk düzeylerinin belirlenmesi.

Proje Sorumlusu: Doç. Dr. Güldal MEHMETÇİK
Proje Adı: Metabolik sendrom, diabetik ve atresklerozis arasındaki ilişkinin incelemesi.

Proje Sorumlusu: Dr. H. Ulaş YAVUZ
Proje Adı: Oral arjinin suplementasyonun laktat eşiğinde yapılan egzersizde tükekenene kadar geçen süre üzerine etkisi.

Proje Sorumlusu: Prof. Dr. Güldal Mehmetcik
Proje Adı: KKTC toplumundaki kanser DNA tamir genlerindeki polimorfızmlerin sisplatin kematerapötik etkisi.

Proje Sorumlusu:Yrd. Doç. Dr.Tayseer ALSHANABLEH
Proje Adı: Çizgi izleyen robot kullanarak bulanık-zeka kontrol labaratuvarı.

Proje Sorumlusu: Dr. Fehiman EMİNER
Proje Adı: KKTC imalat sanayi analiz girdi-çıktı tablosu'nun lefkoşa sanayi bölgesi için oluşturulması.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi