Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Yürütülen Araştırmalar

Proje Sorumlusu: Doç. Dr. Aytaç YILDIRIM
Proje Adı: Lefkoşa/Suriçi bölgesinde,turizm planlama ve politika gelişiminde toplum katılımının önemini belirlemeye yönelik bir çalişma.

Proje Sorumlusu: Doç. Dr. Hüseyin UZUNBOYLU
Proje Adı: 7. Uluslararası eğitim teknolojileri konferansı.

Proje Sorumlusu: Prof. Dr. Fahreddin SADIKOĞLU
Proje Adı: Uluslararası 8, elektrik , elektronik ve bilgisayar sempozyumu.

Proje Sorumlusu: Doç. Dr. Hüseyin UZUNBOYLU
Proje Adı: Web tabalı işbirliği eğitiminden geçen öğretmenlerin web tabankı işbirliği uygulama durumlarının belirlenmesi.

Proje Sorumlusu: Prof. Dr. Hüseyin GÖKÇENKUŞ
Proje Adı: Yaşam ve sürdürülebilirik konferansı.

Proje Sorumlusu: Bülent EVRE
Proje Adı: Kıbrıslı türk öğrencilerin yurttaşlık değerlenrinin ölçümü.

Proje Sorumlusu: Prof. Dr. Osman Bülent YORULMAZ
Proje Adı: KKTC'de osmanlı dönemi mezar taşı kitabevleri.

Proje Sorumlusu: Prof. Dr. Osman Bülent YORULMAZ
Proje Adı: Kaşgarlı mahmut'un bininci doğum yılı sempozyumu.

Proje Sorumlusu: Prof. Dr. Şenol BEKTAŞ
Proje Adı: Elektronegatif gaz karışımlarında korona ve delinme mekanizmalar.

Proje Sorumlusu: Prof. Dr. Doğan İBRAHİM
Proje Adı: Mikrokontrolör destekli portabıl elektrik enerjisi ölçüm cihazı tasarımı.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi