Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Dersler

Bölüm Sayfası | Dersler

1. Yıl

Güz Dönemi

Kod Ders Adı S T U K
TAR101 Osmanlı Türkçesi I 4 4
TAR102 Tarih Metodolojisi ve Kaynak Bilgisi 3 3
TAR103 Türk Tarihine Giriş I 3 3
TAR104 İlkçağ Tarih ve Medeniyeti(Antik Yunan-Roma-Mısır 3 3
TAR105 İlkçağda Anadolu Tarihi 3 3
TAR108 Türkçe I: Yazılı Anlatım 2 2
ENG101 İngilizce I 2 2
AİT101 Atatürk İlke ve İnkılâpları I 2 2
  Toplam Kredi 22 0 22

Bahar Dönemi

Kod Ders Adı S T U K
TAR111 Osmanlı Türkçesi II 4 4
TAR112 Ortaçağ Avrupa Tarih ve Medeniyeti 3 3
TAR113 Türk Tarihine Giriş II 3 3
TAR114 İslâm Tarihi ve Medeniyeti 3 3
TAR115 İlkçağ Tarih ve Medeniyeti II 3 3
TUR118 Türkçe II: Sözlü Anlatım 2 2
ENG111 İngilizce II 3 3
AİT102 Atatürk İlke ve İnkılâpları II 2 2
  Toplam Kredi 23 0 23

2. Yıl

Güz Dönemi

Kod Ders Adı S T U K
TAR201 Osmanlı Arşiv Vesikaları II 3 3
TAR202 Yeniçağ Avrupa Tarihi ve Medeniyeti 3 3
TAR203 Osmanlı Tarihi (1299-1451) I 3 3
TAR204 Uygarlık Tarihi I 3 3
TAR205 Selçuklular ve Anadolu Beylikleri Tarihi I 3 3
TAR 206 Selçuklular ve Anadolu Beylikleri Devri Türkiye Sosyal- 3 3
ENG201 İngilizce III 3 3
COM101 Bilgisayar I 3 3
  Toplam Kredi 24 0 24

Bahar Dönemi

Kod Ders Adı S T U K
TAR211 Osmanlı Arşiv Vesikaları II 3 3
TAR212 Yakınçağ Avrupa Tarihi ve Medeniyeti 3 3
TAR213 Osmanlı Tarihi (1451-1520) II 3 3
TAR214 Uygarlık Tarihi II 3 3
TAR215 Selçuklular ve Anadolu Beylikleri Tarihi II 3 3
TAR216 Osmanlı Tarihçiliği ve Tarihçileri 3 3
ENG 211 İngilizce IV 3 3
COM 111 Bilgisayar II 3 3
  Toplam Kredi 24 0 24

3. Yıl

Güz Dönemi

Kod Ders Adı S T U K
TAR301 Osmanlı Arşiv Vesikaları III 3 3
TAR302 Bizans Devleti Tarihi I 3 3
TAR303 Osmanlı Tarihi (1520-1789) III 3 3
TAR304 Osmanlı Devlet Teşkilatı I 3 3
TAR305 Türk Dünyası Tarihi 3 3
TAR306 Kıbrıs Tarihi I 3 3
ENG301 İngilizce V (Seçmeli) 3 3
ARAP101 Arapça I (Seçmeli) 3 3
           
  Toplam Kredi 24 0 24

Bahar Dönemi

Kod Ders Adı S T U K
TAR311 Osmanlı Arşiv Vesikaları IV 3 3
TAR312 Bizans Devleti Tarihi II 3 3
TAR313 Osmanlı Tarihi (1520-1789) IV 3 3
TAR 314 Osmanlı Devlet Teşkilatı II 3 3
TAR315 20.yy Türk Dünyası Tarihi 3 3
TAR316 Kıbrıs Tarihi II 3 3
TAR317 Türk Kültür ve Düşünce Tarihi (Seçmeli) 3 3
ENG311 İngilizce VI (Seçmeli) 3 3
  Toplam Kredi 24 0 24

4. Yıl

Güz Dönemi

Kod Ders Adı S T U K
TAR402 Milli Mücadele ve Meseleleri Tarihi 3 3
TAR403 Çağdaş Dünya Tarihi 3 3
TAR404 Osmanlı Devleti İktisat Tarihi 3 3
TAR405 Osmanlı Devletinde Yenileşme Hareketleri 3 3
TAR406 Bitirme Tezi 3 3
TAR407 Amerika Tarihi (Seçmeli) 3 3
ENG401 İngilizce Tarih Metinleri (Seçmeli) 3 3
OSM101 Osmanlı Tarih Metinleri (Seçmeli) 3 3
  Toplam Kredi 24 0 24

Bahar Dönemi

Kod Ders Adı S T U K
ÖMB402 Öğretmenlik Mesleğine Giriş 3 3
ÖMB404 Gelişim ve Öğrenme 3 3
ÖMB406 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme 3 3
ÖMB408 Özel Öğretim Yöntemleri-I 3 3
ÖMB410 Okul Deneyimi-I 3 3
  Toplam Kredi 14 4 16

5. Yıl

Güz Dönemi

Kod Ders Adı S T U K
ÖMB501 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme 2 2 2
ÖMB503 Sınıf Yönetimi 2 2 2
ÖMB505 Özel Öğretim Yöntemleri-II 2 2 2
ÖMB507 Okul Deneyimi-II 1 4 3
ÖMB509 Seçmeli I 3 3
  Toplam Kredi 10 10 15

Barhar Dönemi

Kod Ders Adı S T U K
ÖMB502 Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi 3 3
ÖMB 504 Rehberlik 3 3
ÖMB506 Öğretmenlik Uygulaması 2 6 5
ÖMB508 Seçmeli-II** 3 3
  Toplam Kredi 11 6 14
S:Sömestr - U:Uygulama - K:Kredi

 

  

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi