Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Fakülte Sayfası I Dersler | Yararlı Linkler


Bölüm Başkanı'nın Mesajı

Değerli Öğrenciler,
Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümünün temel işlevi, öğrencilere Sosyal Bilgiler Öğretmeninin sahip olması gereken temel bilgi ve becerileri kazandırmak ve Sosyal Bilgiler alanında bilgi üreten ve uygulayan, eğitim ve öğretim ile ilgili sorunlara bilimsel çözümler üreten öğretmenler yetiştirmektir. Dört yıllık bir programdan oluşan Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü, bu süreç içerisinde öğrencilere hem öğretmenlik mesleğine yönelik hem de Sosyal Bilgiler alanına yönelik temel bilgi ve becerileri kazandırmayı hedeflemektedir.
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümünün vizyonu ve misyonu ise, Sosyal Bilgiler eğitimi ve öğretimi amacıyla gerekli alt yapıyı sağlamak ve Sosyal Bilgiler alanıyla ilgili tüm gelişmeleri takip etmektir. Ayrıca bu bölümün vizyon ve misyonu, Sosyal Bilgiler alanıyla Eğitim Bilimleri alanına bilimsel anlamda katkı sağlamaktır.
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümünün temel amacı, sosyal bilgiler alanında kendini geliştiren, sorumluluk sahibi, yaratıcı, bilimsel araştırmalar yapabilen, eleştirel düşünme ve problem çözme gücüne sahip öğretmenler yetiştirilmesini sağlamaktır. Bu bölümün eğitim programında ise Sosyal Bilgiler alanı ile genel kültür ve öğretmenlik mesleğine ilişkin dersler yer almaktadır. Ayrıca bölümün öğretim dili de Türkçe’dir.
Bu bölümde Sosyal Bilgiler eğitiminin önemi benimsetilmekte ve teknolojik gelişmeler de yakından takip edilerek, bilimsel çalışmalara yer verilmektedir.
Sevgi ve Saygılarımla,
Yard. Doç. Dr. Çiğdem HÜRSEN
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölüm Başkanı
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme A.B.D. Başkanı
İletişim:
cigdem.hursen@neu.edu.tr
03922236464-111

Yakın Doğu Üniversitesinin Atatürk Eğitim Fakültesi bünyesinde yeni açılan Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamar ve gelişmeleri yakından takip ederek toplum gelişimi açısından sosyal bilgiler eğitiminin önemini benimsetecektir. Ayrıca akademik yıl içerisinde Sosyal Bilgiler alanıyla ilgili çeşitli etkinlikler gerçekleştirilerek, bu bölümdeki öğrencilerin, aktif olarak akademik ortamlarda kendilerini geliştirme fırsatı sağlanacaktır.

Web sitemizde Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümüyle ilgili ayrıntılı bilgileri alabilir, soru, istek ve önerileriniz için bize ulaşabilirsiniz.

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümünün vizyonu ve misyonu, Sosyal Bilgiler eğitimi ve öğretimi amacıyla gerekli alt yapıyı sağlamak ve Sosyal Bilgiler alanıyla ilgili tüm gelişmeleri takip etmektir. Ayrıca bu bölümün vizyon ve misyonu Sosyal Bilgiler alanıyla Eğitim Bilimleri alanına bilimsel anlamda katkı sağlamaktır.

İş Olanakları
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümünden mezun olacak olan öğrenciler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Ortaöğretim kurumlarında ve Türkiye Cumhuriyeti’nde de İlköğretim kurumlarında Sosyal Bilgiler Öğretmeni olarak görev almaktadır.

Akademik Kadro
Yard. Doç. Dr. Çiğdem Hürsen
Dr. Nehir Varol
Uz. Cansu Meryem Birinci
Uz. Didem İşlek

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı
1.Yarıyıl

Kod

Ders Adı

T

U

K

SBÖ 101 Sosyal Bilgilerin Temelleri 2 0 2
SBÖ 103 Sosyal Psikoloji 2 0 2
ARK 105 Arkeoloji 2 0 2
SOS 107 Sosyoloji 2 0 2
TUR 109 Türkçe I: Yazılı Anlatım 2 0 2
BIL 111 Bilgisayar I 2 2 3
ENG 113 Yabancı Dil I 3 0 3
AİT 115 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2

Toplam

17 1 18

II.Yarıyıl

Kod

Ders Adı

T

U

K

COĞ 102 Genel Fiziki Coğrafya 4 0 4
TAR 104 Eskiçağ Tarihi ve Uygarlığı 2 2 2
FEL 106 Felsefe 2 2 2
İKT 108 Ekonomi 2 2 2
TUR 110 Türkçe II: Sözlü Anlatım 2 2 2
BİL 112 Bilgisayar II 2 2 3
ENG 113 Yabancı Dil II 3 0 3
AİT 115 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 2 2

Toplam

19 2 20


III.Yarıyıl

Kod

Ders Adı

T

U

K

COĞ 117 Türkiye Fiziki Coğrafyası 2 0 2
TAR 119 İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü 2 0 2
SİY 121 Siyaset Bilimine Giriş 2 0 2
HUK 123 Temel Hukuk 2 0 2
SAN 125 Sanat ve Estetik 2 0 2
ARY 127 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 2 0 2
EDS 129 Eğitim Bilimine Giriş 3 0 3

Toplam

15 0 15


IV.Yarıyıl

Kod

Ders Adı

T

U

K

COĞ 118 Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya 3 0 3
TAR 120 Ortaçağ Tarihi 4 0 4
SOS 122 Antropoloji  2 0 2
SBÖ 124 Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme 2 0 2
SBÖ 126 Vatandaşlık Bilgisi 2 0 2
EDS 128 Türk Eğitim Tarihi 2 0 2
EDS 130 Öğretim İlke ve Yöntemleri  3 0 3

Toplam

15 0 15


V.Yarıyıl

Kod

Ders Adı

T

U

K

SBÖ 131 Osmanlı Tarihi ve Uygarlığı I 2 0 2
COĞ 133 Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası 2 0 2
SBÖ 135 Yeni ve Yakınçağ Tarihi  2 0 2
SBÖ 137 İnsan Hakları ve Demokrasi 2 0 2
COĞ 139 Ülkeler Coğrafyası  2 0 2
THU 141 Topluma Hizmet Uygulamaları 1 2 2
EDS 143 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 2 2 3
EDS 145 Sınıf Yönetimi 2 0 2

Toplam

15 4 17


VI.Yarıyıl

Kod

Ders Adı

T

U

K

SBÖ 132 Osmanlı Tarihi ve Uygarlığı II  2 0 2
SBÖ 134 Sosyal Bilgilerde Sözlü ve Yazılı Edebiyat İncelemesi  2 0 2
İLT 136 İnsan İlişkileri ve İletişim 2 0 2
TAR 138 Çağdaş Dünya Tarihi 2 0 2
COĞ 140 Siyasi Coğrafya 2 0 2
EDS 142 Ölçme ve Değerlendirme 3 0 3
EDS 144 Özel Öğretim Yöntemleri I 2 2 3
EDS 146 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 2 0 2

Toplam

17 2 18


VII.Yarıyıl

Kod

Ders Adı

T

U

K

TAR 147 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 0 2
SBÖ 149 Sosyal Bilgiler Ders Kitabı İncelemeleri 2 2 3
SBÖ 151 Günümüz Dünya Sorunları 2 0 2
EDS 153 Özel Öğretim Yöntemleri II 2 2 3
EDS 155 Program Geliştirme 2 0 2
EDS 157 Okul Deneyimi 1 4 3

Toplam

13 4 15


VIII.Yarıyıl

Kod

Ders Adı

T

U

K

TAR 148 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 0 2
SBÖ 150 Sosyal Proje Geliştirme 1 2 2
OKÖ 152 Drama 2 2 3
EDS 154 Rehberlik 3 0 3
EDS 156 Öğretmenlik Uygulaması 2 6 5
EDS 158 Eğitim Psikolojisi 3 0 3

Toplam

13 10 18
I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi