Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Tarih Öğretmenliği Bölümü

Fakülte Sayfası | Dersler | Yararlı Linkler


Bölüm Başkanı'nın Mesajı

Sevgili Öğrenciler,

Tarih Öğretmenliği Bölümü Atatürk Eğitim Fakültesi bünyesinde Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın (YÖK) EÖB.00000030101-3182 sayılı kararıyla 2006 yılında kurulmuştur. Amacı Ortaöğretimde okutulan Tarih derslerine öğretmen yetiştirmektir. Bölümde 2 profesör, 1 doçent, 4 yardımcı doçent, 2 doktor ve 5 öğretim görevlisi görev yapmaktadır. Lisans programı beş akademik yılda verilmektedir. Eğitim Bilimleri ile ilgili dersler için eğitim bilimleri ile işbirliği yapılmaktadır. Yüksek lisans programı ise Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yürütülmektedir.

Ders programında yer alan zorunlu derslerin yanı sıra öğrencilerin ilgi alanlarına yönelik seçmeli dersler de bulunmaktadır. Tarih öğretmenliği öğrencilerinin kullandığı sınıf teknik donanımlı bir sınıftır. Dolayısıyla bölümümüzde verilen derslerde çeşitli görsel ve dijital malzemeler kullanılmaktadır. Ayrıca Tarih Öğretmenliği öğrencilerine ait bilgisayar derslerinin yapıldığı bir bilgisayar laboratuvarı da bulunmaktadır. Tarih Öğretmenliği bölümü öğrencileri için düzenlenen konferans, panel, toplantı ve belgesel film gösterimleri için ise tam donanımlı bir amfi bulunmaktadır.

Tarih Öğretmenliği lisans programı, bölüm öğrencilerini tarihçilik kavramları ve araştırma yöntemleri ile tanıştırırken, onlara çağdaş dünyayı tarihsel bir bakış açısı ile tarihsel bir empati ile değerlendirebilecekleri bir donanım kazandırmayı amaçlar. KKTC’nin tarihle iç içe olan yapısından faydalanarak düzenlenen gezilerle öğrencilere tarihi mekanlarda gözlem yapma fırsatı sunulmaktadır. Ayrıca Tarih öğretmenliği öğrencilerinin gerçek bir tarihçi olarak yetişmelerini sağlamak için KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’nde çeşitli konularda çalışma imkanı sunmanın yanında ilgili kurumda staj yapma imkanı da tanınmaktadır. Üniversitemiz bünyesinde yer alan zengin donanımlı kütüphane sayesinde ise öğrencilerimizin birçok yerli ve yabancı kaynağa ulaşmaları sağlanmaktadır.Her bilim dalında olduğu gibi, araştırma ve incelemelere ağırlık verilmesi, ulusal tarih kültürü ile bilinçlenmiş öğretmenler yetiştirmeyi öngörmektedir.

Bölümümüzde her yıl düzenli aralıklarla ulusal ve uluslararası sempozyum, konferans, seminer ve paneller düzenlendiği gibi, öğretim elemanlarımız gerek Kıbrıs içerisin de gerekse uluslararası alanda kongrelere ayrıca millî gün ve bayramların anlam ve önemi ile ilgili çeşitli seminer ve panellere de katılmaktadır.
Prensip itibariyle az sayıda ve yüksek puanda öğrenci alınması üniversitenin sunduğu sonsuz imkanlardan en iyi şekilde yararlanmayı amaçlar.

Mezun olan öğrencilerimiz, devlet okullarında veya özel okullarda öğretmenlik imkanı bulmanın yanı sıra araştırmacı olarak üniversitelerde çalışabilir veya arşivlerin aranan çalışanları arasında yer alabilirler.

Prof. Dr. Ali Efdal Özkul

Tarihçe
Yakın Doğu Üniversitesi Tarih Öğretmenliği Bölümü YÖK’ün 22 Eylül 2006 tarihli 3182 sayılı kararı uyarınca öğrenci almaya başlamıştır.

Amaç ve Hedefler
Tarih öğretmenliği lisans programı, bölüm öğrencilerini tarihçilik kavramları ve metodları ile tanıştırırken, onlara çağdaş dünyayı tarihsel bir bakış açısı ile değerlendirebilecekleri bir donanım kazandırmayı aynı zamanda öğretmenlik meslek bilgisi nitelikleri ile donanmış insan gücünü yetiştirmeyi amaçlar. Lisans programının coğrafi odağını Doğu Akdeniz tarihinin sosyal, ekonomik, politik, kültürel boyutları oluşturur. Osmanlı ve Türk Tarihi programın ana eksenidir. Gerek bu bölgenin tarihine, gerekse Asya ve Avrupa tarihine karşılaştırmalı ve disiplinlerarası yaklaşımlar tarih öğretmenliği lisans programını zenginleştirmektedir. Ayrıca yürütülecek programla anayasal düzeni koruyucu, milli birlik ve beraberliği sağlayıcı, Atatürkçü düşünce ile Atatürk İlke ve Devrimleri doğrultusunda, ulusal kültür ve değerlerin etrafında, bütünleştirici yönde eğitim-öğretim yapmak ve bilimsel faaliyetlerde bulunmak, kültür eserlerimizi tanıtacak, geçmişteki olayların ışığı altında günümüzdeki gelişmeleri değerlendirecek, geleceğe ışık tutacak, gerçekçi yorum yapabilecek ve ilgili bilgileri gençlere aktarabilecek elemanlar yetiştirmek bölümün temel amaçları arasındadır. Bölüm bu amaçlarını gerçekleştirme sürecinde konferans, seminer, sempozyum ve benzeri faaliyetlerle tarihle ilgili bir halk bilinçlendirme amacını da kendine ilke edinmiştir.

Son olarak tarih öğretmenliği bölümünde eğitim alan öğrenciler, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Tarih yazmak, Tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadik kalmazsa değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır” sözünü gerçekleştirecek şekilde eğitilerek mezun edilecektir.

Güçlü Yönleri
Tarih Öğretmenliği Bölümünün güçlü yönleri aşağıda sıralanmıştır.

* Nitelikli akademik personel,
* Genç ve dinamik kadro,
* Yüksek lisans programı,
* Öğretim kadrosunun Kıbrıs Tarihi uzmanlarından oluşması yanında bölümdeki tüm derslere alan uzmanları tarafından verilmesi,
* Demokratik yönetim,
* Öğrenci başına düşen öğretim üyesi çokluğu,
* Etkili ve hızlı karar alma, uygulama.

Misyon
Tarih Öğretmenliği Bölümü olarak, özelde Türk Tarihi genelde Dünya Tarihi üzerinde ana kaynaklar üzerinde çalışmalar yaparak kaynak diline vakıf aydın ve yaratıcı düşünebilen tarih öğretmenleri yetiştirmek.

Vizyon

* Tarih eğitiminde klasik kalıpları zorlayacak, çağdaş, bilimsel, teknolojik, kültürel bilgi birikimine sahip öğretmenler yetiştirmek.
* Yetiştirdiğimiz öğretmenleri sadece alan meslek bilgisi aktaran değil; alanında yeni bilgiler ve yorumlar kazandırarak kişiler alınmasını sağlamak. Bulunduğu bölgede ve dünyada adından söz ettiren bir bölüm yaratmak.

Teknolojik Altyapı
Programın yürütülmesi sürecinde Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphanesi içerisinde teorik ders amaçlı iki sınıf, Atatürk Eğitim Fakültesi bünyesinde teorik ders amaçlı iki sınıf, bölüm için tahsis edilmiştir. Teorik ortamlar dışında tam donanımlı en son teknolojide bir bilgisayar odası bulunmaktadır. Ayrıca derslerde kullanılmak üzere tepegöz, projeksiyon makinaları da bölümümüzde mevcuttur. Birçok konuyu ve bölgeyi öğrenciler daha iyi kavratmak için derslerde görsel malzemeler de kullanılacaktır. Bunun için bölümümüzde zengin bir cd arşivi oluşturulmuş ve oluşturulmaya devam edilmektedir.

Eğitim-öğretim için mevcut bilgisayar ekipmanı, Pentium 4, 25 bilgisayardan oluşan bölüm bilgisayar laboratuvarıdır. Bilgisayar laboratuvarı bilgisayar derslerinde ve internete dayalı programlarla ilgili gözlem ve araştırma çalışmaları kullanımına uygundur.

Önerilen programla ilgili olarak üniversitemiz bünyesinde 2005-2006 öğretim yılında öğrencilerin kullanımına açılan Büyük kütüphanemiz bulunmaktadır. Büyük Kütüphanemizde bölümümüzle direk ilgili olarak 10000 adet çeşitli konularda kitap bulunmaktadır. Ayrıca EBSCO Bilgi Merkezi aracılığıyla dünyada Tarih Öğretimi ile ilgili yapılan tüm bilimsel araştırmalara öğrenciler online olarak erişebilme olanağına sahiptir.

İş Olanakları
Tarih Öğretmenliği Bölümünden mezun olan öğrenciler; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet ve özel okullarda tarih öğretmenliği yapabilecekleri gibi, Kültür Bakanlığı, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, TBMM Kütüphanesi, Devlet İstatistik Enstitüsü, Genelkurmay Başkanlığı Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı gibi kamu kurumlarında çalışma imkânı da bulacaklardır.

Sevgili Öğrenciler,
Tarih Öğretmenliği Bölümü Atatürk Eğitim Fakültesi bünyesinde Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın (YÖK) EÖB.00000030101-3182 sayılı kararıyla 2006 yılında kurulmuştur. Amacı Ortaöğretimde okutulan Tarih derslerine öğretmen yetiştirmektir. Bölümde 2 profesör, 1 doçent, 4 yardımcı doçent, 2 doktor ve 5 öğretim görevlisi görev yapmaktadır. Lisans programı beş akademik yılda verilmektedir. Eğitim Bilimleri ile ilgili dersler için eğitim bilimleri ile işbirliği yapılmaktadır. Yüksek lisans programı ise Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yürütülmektedir.
Ders programında yer alan zorunlu derslerin yanı sıra öğrencilerin ilgi alanlarına yönelik seçmeli dersler de bulunmaktadır. Tarih öğretmenliği öğrencilerinin kullandığı sınıf teknik donanımlı bir sınıftır. Dolayısıyla bölümümüzde verilen derslerde çeşitli görsel ve dijital malzemeler kullanılmaktadır. Ayrıca Tarih Öğretmenliği öğrencilerine ait bilgisayar derslerinin yapıldığı bir bilgisayar laboratuvarı da bulunmaktadır. Tarih Öğretmenliği bölümü öğrencileri için düzenlenen konferans, panel, toplantı ve belgesel film gösterimleri için ise tam donanımlı bir amfi bulunmaktadır.
Tarih Öğretmenliği lisans programı, bölüm öğrencilerini tarihçilik kavramları ve araştırma yöntemleri ile tanıştırırken, onlara çağdaş dünyayı tarihsel bir bakış açısı ile tarihsel bir empati ile değerlendirebilecekleri bir donanım kazandırmayı amaçlar. KKTC’nin tarihle iç içe olan yapısından faydalanarak düzenlenen gezilerle öğrencilere tarihi mekanlarda gözlem yapma fırsatı sunulmaktadır. Ayrıca Tarih öğretmenliği öğrencilerinin gerçek bir tarihçi olarak yetişmelerini sağlamak için KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’nde çeşitli konularda çalışma imkanı sunmanın yanında ilgili kurumda staj yapma imkanı da tanınmaktadır. Üniversitemiz bünyesinde yer alan zengin donanımlı kütüphane sayesinde ise öğrencilerimizin birçok yerli ve yabancı kaynağa ulaşmaları sağlanmaktadır. Her bilim dalında olduğu gibi, araştırma ve incelemelere ağırlık verilmesi, ulusal tarih kültürü ile bilinçlenmiş öğretmenler yetiştirmeyi öngörmektedir.
Bölümümüzde her yıl düzenli aralıklarla ulusal ve uluslararası sempozyum, konferans, seminer ve paneller düzenlendiği gibi, öğretim elemanlarımız gerek Kıbrıs içerisin de gerekse uluslararası alanda kongrelere ayrıca millî gün ve bayramların anlam ve önemi ile ilgili çeşitli seminer ve panellere de katılmaktadır. Prensip itibariyle az sayıda ve yüksek puanda öğrenci alınması üniversitenin sunduğu sonsuz imkanlardan en iyi şekilde yararlanmayı amaçlar.
Prof. Dr. Ali Efdal Özkul

İş Olanakları
Mezun olan öğrencilerimiz, devlet okullarında veya özel okullarda öğretmenlik imkanı bulmanın yanı sıra araştırmacı olarak üniversitelerde çalışabilir veya arşivlerin aranan çalışanları arasında yer alabilirler.

Akademik Kadromuz
Prof. Dr. Ümit Hassan
Prof. Dr. H. Levent Köker
Prof. Dr. Ali Efdal Özkul
Doç. Dr. Slobodan İlic
Yard. Doç. Dr. Hasan Samani
Dr. Ejdan Sadrazam
Uz. Ayten Koruroğlu
Uz. Gülçin Ertaç

Prof.Dr. Ali Efdal Özkul
aliefdal.ozkul@neu.edu.tr
Dahili Tel: 516

Tarih Öğretmenliği Lisans Ders Programı

I. YIL

I. YARIYIL

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

TAR 101 Osmanlı Türkçesi I 4 0 4
TAR 102 Tarih Metodolojisi ve Kaynak Bilgisi 3 0 3
TAR 103 Türk Tarihine Giriş I 3 0 3
TAR 104 İlkçağ Tarih ve Medeniyeti (Antik Yunan-Roma-Mısır) 3 0 3
TAR 105 İlkçağda Anadolu Tarihi 3 0 3
TUR 108 Türkçe I: Yazılı Anlatım 2 0 2
ENG 101 İngilizce I 3 0 3
AİT-101 Atatürk İlke ve İnkılâpları I 2 0 2
TOPLAM KREDİ
0 0 23

 

II. YARIYIL

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

TAR 111 Osmanlı Türkçesi II 4 0 4
TAR 112 Ortaçağ Avrupa Tarih ve Medeniyeti 3 0 3
TAR 113 Türk Tarihine Giriş II 3 0 3
TAR 114 İslâm Tarihi ve Medeniyeti 3 0 3
TAR 115 İlkçağ Tarih ve Medeniyeti II 3 0 3
TUR 118 Türkçe II: Sözlü Anlatım 2 0 2
ENG 111 İngilizce II 3 0 3
AİT-102 Atatürk İlke ve İnkılâpları II 2 0 2
TOPLAM KREDİ
0 0 23

 

2.YIL

III.Yarıyıl

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

TAR 201 Osmanlı Arşiv Vesikaları I 3   3
TAR 202 Yeniçağ Avrupa Tarihi ve Medeniyeti 3   3
TAR 203 Osmanlı Tarihi (1299-1451) I 3   3
TAR 204 Uygarlık Tarihi I 3   3
TAR 205 Selçuklular ve Anadolu Beylikleri Tarihi I 3   3
TAR 206 Selçuklular ve Anadolu Beylikleri Devri Türkiye Sosyal-Ekonomik Tarihi 3   3
ENG 201 İngilizce III 3   3
COM 101 Bilgisayar I 3   3
COG 101 Genel Coğrafya 3   3

Toplam

    27

IV.Yarıyıl

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

TAR 211 Osmanlı Arşiv Vesikaları II 3   3
TAR 212 Yakınçağ Avrupa Tarihi ve Medeniyeti 3   3
TAR 213 Osmanlı Tarihi (1451-1520) II 3   3
TAR 214 Uygarlık Tarihi II 3   3
TAR 215 Selçuklular ve Anadolu Beylikleri Tarihi II 3   3
TAR 216 Osmanlı Tarihçiliği ve Tarihçileri 3   3
ENG 211 İngilizce IV 3   3
COM 111 Bilgisayar II 3   3
COG 111 Türkiye Coğrafyası 3   3

Toplam

    27

3.YIL

V.YARIYIL

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

TAR 301 Osmanlı Arşiv Vesikaları III 3   3
TAR 302 Bizans Devleti Tarihi I 3   3
TAR 303 Osmanlı Tarihi (1520-1789) III 3   3
TAR 304 Osmanlı Devlet Teşkilatı I 3   3
TAR 305 Türk Dünyası Tarihi 3   3
TAR 306 Kıbrıs Tarihi I 3   3
ENG 301 İngilizce V (Seçmeli) 3   3
ARAP 101 Arapça I (Seçmeli) 3   3
FAR 101 Farsça I (Seçmeli) 3   3
GRE 101 Yunanca I (Seçmeli) 3   3

Toplam

    30

VI.YARIYIL

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

TAR 311 Osmanlı Arşiv Vesikaları IV 3   3
TAR 312 Bizans Devleti Tarihi II 3   3
TAR 313 Osmanlı Tarihi (1520-1789) IV 3   3
TAR 314 Osmanlı Devlet Teşkilatı II 3   3
TAR 315 20.yy Türk Dünyası Tarihi 3   3
TAR 316 Kıbrıs Tarihi II 3   3
TAR 317 Türk Kültür ve Düşünce Tarihi  (Seçmeli) 3   3
ENG 311 İngilizce VI (Seçmeli) 3   3
ARAP 111 Arapça II (Seçmeli) 3   3
FAR 111 Farsça II (Seçmeli) 3   3
GRE 111 Yunanca II (Seçmeli) 3   3

Toplam

    33

4.YIL

VII. YARIYIL

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

TAR 402 Milli Mücadele ve Meseleleri 3   3
TAR 403 Çağdaş Dünya Tarihi 3   3
TAR 404 Osmanlı Devleti İktisat Tarihi 3   3
TAR 405 Osmanlı Devletinde Yenileşme Hareketleri 3   3
TAR 406 Bitirme Tezi 4   4
TAR 407 Amerika Tarihi (Seçmeli) 3   3
ENG 401 İngilizce Tarihi Metinler (Seçmeli) 3   3
TAR 408 Tarih Felsefesi (Seçmeli) 3   3
TSP 101 Türkiye’de Siyasi Partiler (Seçmeli) 3   3

Toplam

    19

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

ÖMB 402 Öğretmenlik Mesleğine Giriş 3   3
ÖMB 404 Gelişim ve Öğrenme 3   3
ÖMB 406 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme 4   4
ÖMB 408 Özel Öğretim Yöntemleri I 3   3
ÖMB 410 Okul Deneyimi I 3 4 3

Toplam

    16

5. YIL

IX. YARIYIL

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

ÖMB 501 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme 2 2 3
ÖMB 503 Sınıf Yönetimi 2 2 3
ÖMB 505 Özel Öğretim Yöntemleri II 2 2 4
ÖMB 507 Okul Deneyimi II 1 4 3
ÖMB 509 Seçmeli 3   3

Toplam

    15

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

ÖMB 501 Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi 3   3
ÖMB 503 Rehberlik 3   3
ÖMB 505 Öğretmenlik Uygulaması 2 6 5
ÖMB 507 Seçmeli II 3   3

Toplam

    14


Toplam Kredi: 10 Dönemlik 204 Kredi
T: Haftalık Teorik Ders Saati
U: Haftalık Uygulama Ders Saati
K: Dersin Kredisi

Tarih Eğitimi Yüksek Lisans Ders Programı

Tarih Eğitimi yükseklisans programı, bölüm öğrencilerini tarihçilik kavramları ve araştırma yöntemleri ile tanıştırırken, onlara çağdaş dünyayı tarihsel bir bakış açısı ile değerlendirebilecekleri bir donanım kazandırmayı aynı zamanda öğretmenlik meslek bilgisi nitelikleri ile donanmış insan gücünü yetiştirmeyi amaçlar. Programın açılmasındaki en önemli gerekçe Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerinde bu alandaki boşluğu kaliteli bir şekilde, yukarda sözü edilen amaçlarla doldurmaktır.

Kodu

Dersin Adı

 

 

K

TAR 500 Tarihin Doğası ve Eğitimde Tarihin Yeri     3
TAR 501 Tarih Eğitiminde Uygulamalı İstatistik     3
TAR 502 Türkler ve Tarih      5
TAR 503 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Öğretimi     3
TAR 504 Eğitim Dersi       3
TAR 505 Kıbrıs Eğitim Tarihi     3
TAR 506 Osmanlıca Tarih Metinleri I     3
TAR 507 Kimlik Sorunu ve Tarih Öğretimi     3
TAR 508 Çağdaş Siyasal Düşünceler Tarihi     3
TAR 511 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Öğretimi     3
TAR 512 Ortaöğretim Tarih Ders Kitaplarının İncelenmesi     3
TAR 513 XX. Yüzyıl Dünya ve Avrupa Tarihi     3
TAR 514 Türk Yenileşme Tarihi     3
TAR 515 Eğitim Dersi     3
TAR 516 Osmanlıca Tarih Metinleri II     3
TAR 517 Seminer      
TAR 518 Tarih Eğitiminde Modern Yaklaşımlar     3
TAR 519 Tarih Öğretiminin Sorunları     3
TAR 520 Tez      
I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi