Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü

Fakülte Sayfası | Dersler | Yararlı Linkler


Okul Öncesi Öğretmenliği mezunlar listesi için tıklayınız.

Amaç ve Hedefler:

Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü’nün en dolaysız amacı, bu alanda ihtiyaç duyulan öğretmenlerin yetiştirilmesidir.

Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü, insan varlığının en kritik gelişme dönemine ilişkin olan bu alandaki bilimsel bilgi birikimini sadece aktarmakla yetinmeyerek, oluşturmaya da yönelen akademik bir kurum olmayı da hedeflemiştir. Bir diğer deyişle YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü, alanıyla ilgili bilimsel araştırmaları üreten, yönlendiren; alanın bilgi ve deneyim birikimini sürekli olarak geliştirmek üzere ulusal ve uluslararası toplantılar düzenleyerek etkileşimi canlı tutan; araştırmalarla ulusal ve uluslararası konferans ve seminer faaliyetlerinin sonuçlarını da içeren bilimsel yayınlar yapan; nihayet, Okul Öncesi Öğretmenliği alanında yüksek lisans ve doktora programlarını içerecek kurumlaşmaları da gerçekleştirme tasavvuruna sahip olan bir bölüm olarak düşünülmüştür.

Bu bağlamda, Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü’nün bir diğer amacı da, Maria Montossori ve Emilia gibi dünya çapında Okul Öncesi Öğretmenliği alanında faaliyet göstermek isteyen kurumları akredite eden, onlara bu alanda kabul görmüş eğitim-öğretim modelleri sunan, bir anlamda Okul Öncesi Öğretmenliği alanında evrensel faaliyetin patent kaynağını oluşturan kurumlara YDÜ bünyesinde bir yenisini daha eklemektir. Kısacası, YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü’nün amaçları ve vizyonu, dünya çapında bir bilimsel referans merkezi olmayı içermektedir.

İş Olanakları:

Mezunlar, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağlı resmi ve özel okul öncesi eğitim kurumlarında anasınıfı veya anaokulu öğretmeni olarak çalışabilirler. Kendi alanlarında lisansüstü çalışmalar yaparak üniversitelerde akademik kadrolarda görev alabilirler. Alanda yaratıcı düşünceye sahip olanlar, çocuk ve ebeveynlere yönelik kitap yazarı olarak basında veya okul öncesi eğitim alanında materyal üreticisi olarak sanayide iş bulabilirler. Çalışma hayatına başladıktan sonra gerekli koşullar sağlandığı takdirde okul öncesi eğitim kurumlarının teftiş ve denetlemesinde de görev alabilirler.

Bölümün Olanakları:

Biri 20 ve ikisi 30 bilgisayarlı laboratuarlarda uygulamalı eğitim görebilme, yetkin öğretim kadrosu, ortaöğretim ve meslek liselerinde staj olanağına sahiptir.

Misyon:

* Okul öncesi kurum ve kuruluşlarına yönelik olarak Atatürk İlke ve devrimlerine içtenlikle bağlı, ulusal ve evrensel kimlik bilincine sahip, hoşgörülü, adil, demokrasi kültürünü özümsemiş, mesleki yeterlilik ve duyarlılığa sahip, araştıran, analitik ve eleştirel düşünebilen, iletişim becerileri gelişmiş, kendisi ve çevresi ile barışık, yapıcı, yaratıcı, seçkin öğretmenler yetiştirmeyi,
* Okul Öncesi alanlarında temel ve uygulamalı özgün bilimsel araştırmalar yapmayı, Toplumun gereksinim duyduğu konularda okul öncesi kurumlarına hizmet içi eğitim programları sunmayı, bu kurumların gereksindiği konularda araştırmalar yapmayı ve çalışmalarını aydınlatmaya yönelik bilimsel etkinlikler düzenlemeyi,
* Bilimsel ve kültürel değerler yaratma işlevlerini ve topluma hizmet yükümlülüğünü evrensel standartlarda yürütmeyi görev edinmiştir.

Vizyon

Bilgi toplumunun değerlerini özümsemiş nitelikli öğretmenler yetiştirmenin yanı sıra, okul öncesi alanlarında bilgi üreten ve uygulayan, sürekli kendini geliştiren, eğitim, öğretim ve öğretmen yetiştirmeyle ilgili sorunlara bilimsel yöntemlerle çözüm getiren, yetiştirdiği öğretmenlerle örnek gösterilen ve üyesi ve mezunu olmaktan onur duyulan bir bölüm olmaktır

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi