Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Fakülte Sayfası | Dersler | Yararlı Linkler

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği mezunlar listesi için tıklayınız.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü Bölüm Başkanı'nın Mesajı

Sevgili Öğrenciler,
Bilgi ve teknolojinin sürekli olarak değiştiği ve geliştiği günümüz bilgi toplumunda, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü’nün de önemi gün geçtikçe artmaktadır. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü, özellikle bilgi ve iletişim teknolojileri alanında yaşanan değişim ve gelişmeleri takip edebilecek, uzaktan eğitim uygulamalarında olarak görev alabilecek uzmanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Ayrıca eğitim-öğretim hizmetlerinde, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bilgilerini planlayan, tasarlayan, uygulayan ve değerlendirebilen Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenlerini yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Yine bu bölüm, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Ortaöğretim kurumlarında ve Türkiye Cumhuriyeti’nde de İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görev yapacak olan öğretmenler yetiştirmektedir. Özellikle, bu programda öğretmen adayları genel kültür, temel bilimler, bilgisayar bilimleri, eğitim teknolojileri ve öğretmenlik meslek bilgisini kapsayan dersler almakta ve işbirlikli çalışmalar gerçekleştirerek, takım çalışmalarıyla ilgili bilgi ve beceriler kazanmaktadırlar.

Ayrıca yenilikçi yaklaşımları benimseyen Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü; öğrencileri, eleştirel düşünebilen, problem çözebilen, yaratıcı ve çağdaş bireyler olarak yetişmektedir.

Bölümümüze hoş geldiniz sevgi ve saygılarımla,

Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu
Bölüm Başkanı

Kuruluş
Yakın Doğu Üniversitesi, Atatürk Eğitim Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü 2003 yılında KKTC, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Yüksek Öğretim Denetleme ve Akreditasyon Kurulu’nun, (YÖDAK) 6/2003 sayılı kararı ile kurularak, eğitim ve öğretime başlamıştır. 2006 yılında Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) kararı ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (ÖSYM) aracılığı ile Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümünde öğrenim görmeye başlamıştır.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğetmenliği Bölümü;

* Bölümden mezun öğrencilerin tamamının öğretmen veya bilişim sektöründe iş bulması
* Öğrenim görmeye istekli ve ilgili mevcut öğrencileri
* Genç ve dinamik bir akademik kadrosu
* Öğretim elemanlarının bilime, bölüme ve üniversiteye olan bağlılığı
* Eğitim dilinin Türkçe olması
* Etkin bir İngilizce eğitimi vermesi
* Öğretim elemanı- öğrenci iletişiminin yüksek olması
* Öğrenci merkezli ve proje tabanlı eğitiminin uygulaması
* Yirmibirinci yüzyılda aranan insangücünü yetiştirme misyonu
* Bölümün yüksek lisans ve doktora programının olması ile, nitelikli bir eğitim vermektedir

Misyon
Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi anabilim dalının öğretim teknolojisi uzmanı yetiştirmeyle ilgili misyonu:

* Toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş
* Demokrasinin değerlerini içselleştiren ve geliştiren, etik değerlere bağlı, laik
* Sorgulayan, araştıran, üreten ve sorun çözen
* Mesleğiyle ilgili alanlarda bilgi üreten ve bunu uygulayan
* Her durumda çevresine yararlı olabilecek, çağdaş ve dinamik bir eğitim vererek, öğretim teknolojisi uzmanlarını yetiştirmeyi

Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği bölümünün öğretmen yetiştirmeyle ilgili misyonu:

* Toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş;
* Demokrasinin değerlerini içselleştiren ve geliştiren, etik değerlere bağlı, laik;
* Sorgulayan, araştıran, üreten ve sorun çözen;
* Mesleğiyle ilgili alanlarda bilgi üreten ve bunu uygulayan;
* Her durumda çevresine yararlı olabilecek, çağdaş ve dinamik bir eğitim vererek, bilgi ve iletişim teknolojileri öğretmenlerini yetiştirmeyi;

Eğitimde bilgi ve iletişim teknolojileri ve öğretim teknolojisi alanları ile ilgili olarak:

* Özgün;
* Ekip çalışması ile gerçekleştirilen;
* Geçerlik ve güvenirlilik standartları yüksek;
* Bilimsel anlamda nitelikli;
* Evrensel bilime ve ülke kalkınmasına katkıda bulunan, temel ve uygulamalı araştırmalar yapmayı ve bunları kabul gören ulusal ve uluslararası bilimsel yayın organlarında yayımlamayı;

Toplumun gereksinim duyduğu eğitim bilimleri ile ilgili konularda:

* Başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ile özel kurum ve kuruluşların eğitim ile ilgili birimleriyle görüş alışverişinde bulunmayı ve bu kurumların eğitimle ilgili politikalarının saptanmasında belirleyici rol üstlenmeyi;
* Eğitim ile ilgili hizmet taleplerinde öncelikle tercih edilen bir bölüm olarak, kurum ve kuruluşların, eğitime ilişkin ihtiyaç duydugu konuları ve karşılaştığı sorunları bilimsel açıdan incelemeyi;
* Eğitim kurumlarında çalışanları eğitim bilimleri ve eğitim sorunları konusunda aydınlatmaya yönelik çeşitli bilimsel etkinlikler düzenlemeyi görev edinmiştir.

İş Olanakları

* İlköğretim ve ortaöğretim okullarında bilgisayar öğretmeni olarak
* Okullarda bilgisayar ve öğretim teknolojisi uzmanı olarak
* Bilgisayar firmalarında eğitim yazılımı geliştirme uzmanı olarak
* Milli Eğitim Bakanlığında
* Özel okullarda
* Dersanelerde
* Üniversitelerde
* Uzaktan eğitim merkezlerinde
I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi