Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi

Araştırma Merkezleri | İnovasyon Merkezi | Süper Bilgisayar | YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi | Bilim Kurulu | Robotik Araştırmaları

Tamer GaripYakın Doğu Üniversitesi, IBM ortaklığı ile YDÜ TeknoParkı'nın temeli, araştırma-geliştirme ve inovasyon etkinliklerinin merkezi olan YDÜ İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Merkezi'ni kurmuştur.

Amacı, sadece KKTC’de değil, aynı zamanda bölgede ve dünyada araştırma-geliştirme ve inovasyon etkinliklerinin cazibe merkezi konumuna erişmek olan İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Merkezi'nin bu misyonunun gerçekleşmesini destekleyecek ve gerekli ileri bilimsel araştırma altyapısını sağlayacak olan “YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi” ile bir bütün hâlinde “Mükemmeliyet Merkezi“ olarak hizmet vermektedir.

OECD ve AB tarafından hazırlanan Oslo Kılavuzu'nda da kısaca belirtildiği gibi inovasyon, yeni veya geliştirilmiş, aynı zamanda pazarlanabilir mal/hizmet ürünü, yöntemi veya fikridir.

Yakın Doğu Üniversitesi, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve inovasyon’u iki stratejik değişken olan bilim ve teknoloji'nin temeli; bütün bu bileşenleri ise ekonomik büyüme, sosyal gelişme ve yaşam kalitesini yükseltmenin ve dolayısıyla sürdürülebilir bir geleceği sağlama’nın en önemli aracı olarak görmekte; sözü edilen bu bileşenlerin birlikteliğinin ise üniversite, sanayi ve toplum arasında sürekli işbirliği gerektirdiğine inanmaktadır.

Bu inanç doğrultusunda, yaşam boyunca eğitim ve öğretimin tüm kademelerinde yer alan Yakın Doğu, içinde bulunduğu topluma ve tüm insanlığa sürdürülebilir bir gelecek sağlama yönünde yol gösterme ve önderlik etme misyonu kapsamı içinde bu önemli projeyi hayata geçirmiştir.

İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Merkezi, Avrupa Araştırma Alanı’nı (ERA) ve Türkiye Araştırma Alanı’nı (TARAL) misyonu çerçevesinde KKTC Araştırma Alanı’nın yaratılmasına öncülük edeceği gibi, bölgede ve uluslararası arenada sinerji yaratabilecek çok ortaklı projelerde önemli roller almış ve almaya devam edecektir. Merkez ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti üniversite ve kurumları başta olmak üzere; ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma-geliştirme ve inovasyon çalışmalarının yürütülmesi için mükemmel bir ortam sağlamaktadır.

Tamer GARİP
Yakın Doğu Üniversitesi
İletişim Başkanı
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi Başkanı

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi