Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Periodontoloji Anabilim Dalı

Fakülte Sayfası | Dersler

Kuruluş
2007-2008 eğitim öğretim yılında 1 profesör 1 uzman ve 2 araştırma görevlisi kadrosu ile kurulmuştur. Anabilim Dalı Kliniğimizde şimdilik 3 ünit bulunmaktadır. Bu ünitler LED cihazları, LCD monitörler, intraoral kamera sistemleri, ultrasonik aygıtlar ve diğer teknolojik aygıtlarla donanmıştır ve gelişmeye her zaman açıktır. Ayrıca bir ünitin bulunduğu bir ameliyathane vardır.
Periodontoloji; dişleri ve dişe benzer (implant) yapıları çevreleyip destekleyen dişeti ve çene kemiğinin sağlık ve hastalıktaki durumlarını inceleyen, ortaya çıkan hastalıkların tanı ve tedavisiyle ilgilenen ve tedavi sonrasında ulaşılan sağlıklı durumun korunmasını amaçlayan bir dişhekimliği dalıdır. Anabilim dalı programı lisans ve lisansüstü öğrencilerine periodontal sağlık ve hastalıkları teşhis edebilme, tedavi planlamasını yapabilme, uygulayabilme beceri ve bilgisini kazandıracak dersler, demonstrasyonlar, laboratuar çalışmaları, seminerler, literatür taramaları, hasta tedavileri ve tüm bu öğrenilen bilgilerin değerlendirildiği yazılı ve sözlü sınavları içermektedir. Anabilim dalı personeli konularında uzman, özellikle Rezektif ve rejeneratif cerrahi, Yönlendirilmiş doku ve kemik rejenerasyonu, İmplantoloji, Periodontal Patoloji, Büyüme Faktörleri, Periodontal Epidemiyoloji, Lazer Kullanımı, başlıklarında takım çalışmalarını yürüten klinisyen ve akademisyenlerden oluşmaktadır. Anabilim dalımızda eğitimin hedefi, güncel bilgiler ve teknolojiyle donanmış bir ortamda disiplin ve hoşgörünün eşgüdümü altında bir eğitim vermektir. Fikirlerini özgürce söyleyebilen, her zaman sorgulayabilen, güncel bilgilerle donatılmış, mesleğini yaparken insanlara değil insanlığa hizmet ettiğinin bilincinde olan yetkin diş hekimleri yetiştirmek amacımızdır. Bölümümüzün diğer görevi de mezuniyet sonrası eğitimdir. Dayanışma ve işbirliğini besleyen, bilimsel çalışma, araştırma ve yaratıcılığın özgürce yapılabildiği, gerekli olanakların eşit ve hakkaniyetle sağlandığı, barış ve huzur dolu bir çalışma ortamı yaratmak, bunu korumak mezuniyet sonrası eğitimimizin temel felsefesidir. Mezuniyet sonrası eğitimde hedefimiz, periodontoloji dalındaki güncel uygulamaları ustalıkla gerçekleştirebilecek ve uygulamada farklılık yaratabilecek, mesleki etik kurallara her zaman bağlı kalacak, toplum ağız-diş sağlığının geleceğinde söz sahibi olacak periodontistler yetiştirmektir. Anabilim dalımızda klinik hizmetleri mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası programlarında gerçekleştirilmektedir. Klinik hizmetlerde hem tedavi gören hem de tedavi eden insanın güvenliği ön plandadır.

Misyon
Periodontoloji Anabilim Dalının Misyonu: Evrensel ve etik değerlere sahip, çağdaş bilgi ve teknikleri özümsemiş, ülkemiz insanlarının ağız sağlığını gözeten, genel sağlığa ve yaşam kalitesine duyarlı, yeniliklere açık mesleki etik ve bireysel hizmet ve sorumluluk anlayışını taşıyan dişhekimi, periodontist ve akademisyen yetiştirmek, bilgi üreterek insanlığa yararlı olmak ve bunun yanı sıra yaratıcı ve mesleğine saygılı bir ekip çalışması ile topluma en iyi hizmeti vermektir.

Vizyon
Uluslararası alanda, gerek yetiştirdiği mezunlarla gerekse yapılan bilimsel çalışmalarla ve klinik faaliyetleriyle aranılan, örnek bir birim olmak ve bu nitelikleri gelecek nesillere aktarmak.

Araştırma Alanları
Rezektif ve rejeneratif cerrahi, Yönlendirilmiş doku ve kemik rejenerasyonu, İmplantoloji, Periodontal Patoloji, Büyüme Faktörleri, Periodontal Epidemiyoloji, Lazer,

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

YDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Akreditasyonu için tıklayınız..

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi