Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Pedodonti Anabilim Dalı

Fakülte Sayfası | Dersler | Pedodonti Ders Notları

Kuruluş
Yakın Doğu Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı, 1 Ekim 2007 tarihinde, Yakın Doğu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi’nin işbirliğiyle kurulmuştur. Anabilim Dalımızda, öğrencilerimize ve Kıbrıs halkına en ileri çağdaş eğitim ve bilimsel araştırma hizmeti sunarken, Anabilim Dalı kliniğinde bebek, çocuk ve adölesanların yanı sıra, özel ilgi gerektiren çocuklara ağız diş sağlığı hizmeti sunulmaktadır. Pedodonti Anabilim Dalımızda bedensel ve zihinsel engelli çocuklara da davranış kontrolü ve bilinçli sedasyon ile koruyucu ve konservatif tedaviler sunulmaktadır. Anabilim dalımız konusunda uzmanlaşmış, deneyimli akademisyen ve hekimler ile çalışma hayatına devam etmektedir.

Misyon
Anabilim Dalımızın misyonu, öğrencilerimizin; çocukların dental ihtiyaçlarını karşılayabilecek deneyime sahip diş hekimleri olarak yetişmelerini sağlamak, bilimsel araştırmalar yaparak Pedodonti branşının gelişimine katkıda bulunmak ve bebek, çocuk ve adölesanların yanında özel ilgi gerektiren çocuklara da temel ve kapsamlı koruyucu ve tedavi edici ağız sağlığı hizmeti sunmaktır.

Bölümümüz toplum sağlığına katkıda bulunmayı kendine ilke edinmiştir. Anabilim Dalımızın temel hedeflerinin başında, koruyucu yaklaşımların yanında çocukların ve ailelerinin eğitimini de içeren toplum ağız sağlığı uygulamalarının önemini özümsemiş diş hekimleri yetiştirmek gelmektedir.

Vizyon
Pedodonti Anabilim Dalı, Yakın Doğu Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesinde ve diğer Pedodonti Anabilim Dalları arasında eğitim programları, klinik servisler ve bilimsel araştırmalar yönünden kalite ve yeniliklerin merkezi haline gelecektir.

Takım çalışması ile alanımızdaki en yeni teknolojileri eğitim ve klinik hizmetlerde kullanarak, öğrencilerimiz ve hastalarımızın beklentilerini sürekli aşma çabası içerisinde olacağız.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

YDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Akreditasyonu için tıklayınız..

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi