Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi

Araştırma Merkezleri | İnovasyon Merkezi | Süper Bilgisayar | YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi | Bilim Kurulu | Robotik Araştırmaları

YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi

YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi'nin temel misyonu, İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Merkezi'nin misyonunun gerçekleşmesini destekleyecek gerekli “ileri bilimsel araştırma” altyapısını sağlamaktır.

Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde kurulan “YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi”, Avrupa Araştırma Alanı’nı (ERA) ve Türkiye Araştırma Alanı’nı (TARAL) misyonu çerçevesinde KKTC Araştırma Alanı’nın yaratılmasına öncülük edeceği gibi, bölgede “ileri araştırmalar” konusunda sinerji yaratabilecek çok ortaklı projelere yönelip, ulusal ve uluslararası düzeylerde “ileri araştırma-geliştirme” çalışmalarının yürütülmesi için mükemmel bir ortam sağlamaktadır.

YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi'nin bilimsel ve teknolojik faaliyet alanları:
* Teknolojik Bilimler (Mühendislikler)
* Sağlık Bilimleri
* Matematik
* Fizik
* Kimya
* Çevre Bilimleri
* Yaşam Bilimleri
* Sosyal Bilimler
* Mimarlık
* Sanat
* Astronomi ve Astrofizik

YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi, KKTC’yi Akdeniz çanağında bir araştırma üssü haline getirmektedir. Yakın Doğu Üniversitesi olarak bu merkezlerde iklim araştırmaları, hava tahminleri, deprem simülasyonları, tıp, eczacılık, fen, nano ve gen teknolojileri gibi alanlarda bilimsel araştırmalar yapmakta ve yapmaya devam edecektir. Gelişmekte olan yeni teknolojileri üniversitemizde uygulayıp denemekte ve ayrıca tüm dünyadan araştırmacılara da bilimsel projeleri için süper bilgisayarlarımız ve İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Merkezi'mizden faydalanma imkanı sunmaktadır.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi