Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Ortodonti Anabilim Dalı

Fakülte Sayfası | Dersler | Ortodonti Ders Notları

Kuruluş
Yakın Doğu Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı, 1 Ekim 2007 tarihinde, Yakın Doğu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi arasında yapılan protokol gereği, Prof. Dr. Hakan GÖGEN başkanlığında, Dr. Diş Hek. Beste KAMİLOĞLU, Dr. Diş Hek. Öykü DALCI ve Diş Hek. Gizem ALTUĞ ve Diş Hek. Levent VAHDETTİN’den oluşan kadro ile kurulmuştur. Amacımız diş hekimliği öğrencilerine bir ortodonti vizyonu kazandırırken, doktora öğrencilerimizin de hem klinik hem de bilimsel olarak kapsamlı bir ortodonti eğitimi almalarını sağlamaktır. Ayrıca kliniğimize başvuran her türlü ortodontik probleme sahip hastalarımıza da en iyi tedavi imkanını sunmaktır. Anabilim dalımız hem teknolojik hem de bilimsel olarak yenilikleri takip eden çağdaş bir bölümdür.

Misyon
Anabilim Dalımızın misyonu, diş hekimliği fakültesini bitiren öğrencilerimizin, muayene ettikleri vakalardaki ortodontik problemleri teşhis edip, hastalarını bilgilendirebilecek ve gerektiğinde koruyucu, önleyici ve basit ortodontik müdahalelerde bulunabilecek temel ortodontik bilgileri edinmelerini sağlamaktır. Ortodonti doktorası yapan öğrencilerin de, her türlü ortodontik probleme en iyi şekilde müdahale etmelerini sağlayacak klinik yetkinliğe ulaşmalarının yanı sıra, ortodontinin biyolojik temellerini en iyi şekilde öğrenerek, bilimsel olarak da mükemmel yetişmelerini sağlamak ve araştırmalarda aktif olarak görev almalarını sağlamaktır. Tüm yaş gruplarından olan hastalarımıza en son bilimsel gelişmeler ışığında, çağdaş ve kapsamlı tedavi olanağı sunmak, zamanında ve gerekli şekilde tedavilerini gerçekleştirmek ve multidisipliner yaklaşımlarla erişkin hastalarda da optimum tedavi sonuçlarına ulaşmaktır. Bunun yanı sıra bilimsel araştırmalarla Ortodonti branşının gelişimine katkıda bulunmak ve bilimsel alanda fakültemizin adını duyurmaktır.

Vizyon
Ortodonti Anabilim Dalı, verilen yükseklisans ve doktora eğitiminin seviyesi, yapılan araştırmaların kapsamı ve hastalara sunulan tedavi hizmetlerinin kalitesi ile alanında öncü bir bölüm haline gelecektir. Her geçen gün artan teknolojik ve bilimsel yenilikleri zamanında takip eden ve yenilikleri verilen eğitim, araştırma ve hastalara sunulan hizmete yansıtan çağdaş ve yenilikçi bir bölüm olacaktır.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

YDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Akreditasyonu için tıklayınız..

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi