Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Oral Diagnoz ve Radyoloji Anabilim Dalı

Fakülte Sayfası | Dersler

Kuruluş
Anabilim Dalımız 2007 yılında Yakındoğu Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi bünyesinde Prof. Dr. Kaan Orhan başkanlığında kurulmuştur. Anabilim Dalımızda, 3., 4. ve 5. sınıflara teorik ve klinik uygulamalar ile yüksek lisans ve doktora eğitimi verilmektedir. Anabilim Dalımızın iki kliniği vardır. Oral Diagnoz Kliniğinde 4 adet ünitle hastanın klinik muayenesi yapılmakta, Radyoloji Kliniğinde ise radyografik incelemeleri gerçekleştirilmektedir. Radyoloji Kliniğinde 2 adet dental röntgen cihazı, 1 adet dijital panoramik görüntüleme cihazı ve 2 adet dijital görüntüleme cihazı (fosfor plak ve CCD), 1 adet dental volumetrik tomografi cihazı, 1 adet Medart Vistron CT enjeksiyon sistemi, Medikal mönitör ve çeşitli bilgisayar yazılımları, fakültemize başvuran hastaların radyografik incelemeleri için ve akademik çalışmalarda kullanılmaktadır.

Amaçlar

Hastaların teşhis ve tedavi planlamasını yapabilecek, gerekli olan radyoloji tekniklerini uygulayacak ve yorumlayabilecek, bu alanlarda araştırma tasarlayacak, yürütecek ve sonuçlarını yorumlayabilecek; bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış uzmanlar yetiştirmek.

Hedefler

1.Bilgi: Hastalardan anamnez alma, Extra-oral ve intra-oral muayene yapabilme, radyasyon, radyasyon zararları ve radyasyondan korunma ile bilgiler edinme.İntra ve extra oral radyografi tekniklerini öğrenme ve radyografları değerlendirebilme. Kaliteli radyograf elde edilmesini sağlayacak şartları hazırlama.Hastanın sistemik bulgu ve belirtilerinin değerlendirilmesi. Ağrı mekanizması, vital bulgular hakkında bilgi edinme. Maksiller sinüs tükürük bezleri, eklem patolojileri ve radyolojileri hakkında bilgi edinme. Laboratuar tetkikleri, tanı ve tedavi planlaması hakkında bilgi edinme. İmplant uygulaması ve sonrasında radyografik değerlendirmeleri yapabilme. Kemikteki radyoopak, radyolusent ve yumuşak dokuyu ilgilendiren lezyonlar hakkında bilgi edinme. 2.Beceri: Radyograf elde edilirken gerekli olan röntgen cihazlarını ve otomatik banyo cihazlarını kullanabilme. Araştırmalarda kullanılan yöntemleri uygun şekilde uygulama yürütme. 3.Tutum: Araştırmalarda etik değerlere uyma. Bilimsel yöntemlerin gücünü anlama, benimseme. Hasta haklarına uyma. İnsan ilişkilerinde doğru, dürüst, tutarlı davranışlar sergileme. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler ve mesleki uygulamalardaki değişimlere cevap vermek için, sürekli yeni bilgilere ulaşma alışkanlığı edinme, yaşam boyu kendi kendine öğrenmenin önemini kavrama.

Misyon
Oral Diagnoz ve Radyoloji Anabilim Dalının misyonu, doktora öncesi ve sonrası diş hekimliği öğrencilerinin eğitimi, yardımcı sağlık personeli, yurtdışı öğrenci değişim programı ile gelen öğrencilere, diş hekimlerine oral diagnoz ve radyoloji ile ilgilenen diğer sağlık elemanlarına ile ilgili eğitimi vermek; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hastaların ağız sağlığını daha üst seviyeye taşımaktır.

Vizyon
Anabilim Dalımız kendi alanımızdaki keşifleri, teknolojik ilerlemeleri takip, geliştirme ve öncülük etmeyi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkına oral patoloji konusunda hizmeti ilke edinmiştir.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

YDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Akreditasyonu için tıklayınız..

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi