Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Fakülte Sayfası I Akademik Kadro | Dersler I İş Olanakları | Araştırma Alanları I Bilimsel Etkinlikler | Yararlı Linkler | Öğrenciler

Kuruluş

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 2011-2012 eğitim ve öğrenim yılında akademik eğitimine başlamıştır.

Programın temel amacı; toplum sağlığı ve refahının geliştirilmesinde, yaşam kalitesinin arttırılmasında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanını daha etkin hale getirmek; uluslar arası standartlar çerçevesinde belirlenen niteliklere uygun fizyoterapist yetiştirmek, bilim ve teknolojiye dayalı, uluslararası standartlarda eğitim-öğretim, araştırma ve danışmanlık hizmetleri sunmaktır. Programın ayrıca hedefi eğitim öncelikli hizmet ve politikalar üreterek, uluslararası bilimsel platformda izlenen ve kaynak gösterilen, mesleki otonomiye sahip, saygın ve önder bir fakültenin bölümü konumuna gelmektir.

Fizyoterapistlik mesleğinde 20. yüzyılda büyük gelişmeler gözlenmiştir. Fiziksel yöntemlerin uygulanmasında beceri sahibi bireyler olarak karakterize edilen ve yöntemlere dayalı tanımı yapılan bir meslekten vücudun hareket işlevine dair bilimsel bilgi ile karakterize edilen akademik bir mesleğe ilerlenmiştir. Günümüzde fizyoterapistlik mesleği kullanılan usul ve yöntemlerden daha çok, fiziksel fonksiyonların ölçüm ve değerlendirilmesi, yaşam kalitesinin sağlanması, tedavi ve hareket sistemi bozukluklarının önlenmesi konularında bilimsel ilkelerin uygulaması ve araştırılmasına yönelik beceriler ile tanımlanmaktadır.

Misyon

Uluslararası standartlarda verilen eğitim ışığında gerekli ölçme ve değerlendirme tekniklerini uygulayan, uygun tedavi programlarını planlayan ve uygulayabilen yaşam boyu öğrenme, öğretme ve iletişim becerilerine sahip mesleki ve bilimsel alanda yetkin fizyoterapist ve eğitimciler yetiştirmek, mesleki özerkliğin geliştirilmesi için çalışmalar yapmak, multidisipliner çalışmalar yürütmek, eğitim ve araştırmalar yapmak, fizyoterapi rehabilitasyon biliminindeki gelişmeler ve teknolojiyi toplum yararına sunmaktır.

Vizyon

Sürekli gelişmeyi hedefleyerek eğitim ve öğretim hizmetlerinin evrensel nitelikte olmasını sağlamak, uluslarası akredite olan, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanını daha etkin hale getirmek, KKTC’nin çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmasına katkıda bulunacak bir eğitim kurumu olmak.


I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi