Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Endodonti Anabilim Dalı

Fakülte Sayfası | Dersler | Endodonti Ders Notları

Kuruluş
2007-2008 Eğitim-öğretim yılında 1 Profesör 1 Uzman ve 1 Araştırma Görevlisi kadrosu ile kurulmuştur.
En yeni ve modern tekniklerle donatılmış olan bilim dalımızda öğrencilere 3. sınıfta pratik ve teorik, 4. sınıfta teorik ve klinik, 5. sınıfta klinik eğitimi verilecektir. Kliniğimize gelen hastalara en modern tedavi yöntemleri uygulanarak hizmet verilecektir.

Lisans ve lisansüstü öğrencilere komplike vakalar karşısında hangi tür uygulamalar yapmaları gerektiği öğretilerek, bu gibi vakalarla karşı karşıya kaldıklarında güvenli klinik çalışma yapma becerisi kazandırılacaktır. Ayrıca son yapılan araştırmaların ışığı altında bilimsel çalışmalar yürütülecektir. Doktora ve yüksek lisans öğrencilerine eğitim verilicektir.

Misyon
Evrensel ve etik değerlere sahip, çağdaş bilgi ve teknikleri özümsemiş, yeniliklere açık, toplumun endodontik sorunlarının teşhis ve tedavisinde yetkin diş hekimi ve uzman yetiştiren, endodontik sorunları bilimsel düzeyde saptayan, yenilikçi ve paylaşımcı bir ekip çalışması ile toplumun ağız ve diş sağlığı için hizmet veren bir bilim dalıdır.

Vizyon
Tüm unsurlarıyla çağdaş gereksinim ve öngörüler doğrultusunda, en üst düzeyde endodontik eğitim ve öğretim programları düzenlemek, bunları sürekli güncellemek, çağdaş düzeyde tutmak, araştırmaya dayalı öğrenmeyi amaçlayan yöntemler uygulamak, bilimsel araştırma ve geliştirme projeleri yaratmak, eğitim,öğretim ve araştırmada disiplinler arası yaklaşımları öne çıkarmak,bunları geniş katılımlı programlar olarak yaşatmak ve uygulamak,topluma eğitim ve klinik hizmetler konusunda destek olmaktır.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

YDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Akreditasyonu için tıklayınız..

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi