Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Sağlık Kurumları Yönetimi Bölümü

Fakülte Sayfası I Bölüm sayfası I Akademik Kadro I Dersler I İş Olanakları I Öğrenciler

Kuruluş
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Kurumları Yönetimi Bölümü 2011-2012 eğitim ve öğrenim yılında akademik eğitimine başlamıştır.

Lisans ve lisans üstü eğitim-öğretim programı Hacettepe Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından desteklenmektedir. Programın temel amacı lisans düzeyinde Sağlık Kurumları Yönetimi eğitimi vermek ve evrensel ve kültürel değerler ışığında, insan haklarına saygılı, yaşam boyu öğrenme, öğretme ve iletişim becerilerine sahip, mesleki ve bilimsel alanda yetkin sağlık yöneticileri ve eğitimciler yetiştirmek, multidisipliner çalışmalar yürütmek, lisansüstü eğitim ve araştırmalar yapmak, araştırma, eğitim ve hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmaktır.
Sağlık kurumlarının yönetimi alanında uzmanlaşmayı ve profesyoneller yetiştirmeyi amaçlayan bu program, Sağlık kurumlarında kariyer yapmak isteyen uzman, orta ve üst düzey yöneticileri yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Sağlıktaki tıbbi ve teknolojik gelişmeler, ulusal ve uluslar arası rakiplerin artması, hasta memnuniyetinin ön plana çıkması bu sektördeki rekabeti yoğunlaştırmıştır. Sağlık kuruluşları artan rekabetle başa çıkabilmek için, tıp alanındaki gelişmeleri takip ettiği kadar işletmecilik alanındaki gelişmeleri de izlemek ve bunları en kısa zamanda kuruluşunda uygulamak zorundadır. Yoğun rekabetle karşı karşıya kalan sağlık kuruluşunda tıbbi hizmetler kadar diğer hizmetlerin de kaliteli olması gerekmektedir. Tıbbi hizmetlerin kaliteli olmasında hekimlerin payı büyüktür, teknoloji ise hekimi desteklemektedir; işletmecilikle ilgili hizmetlerin kalitesini yükseltmede ise, o kuruluşun sağlık yöneticisine çok iş düşmektedir. Bu nedenle, gerek özel gerek kamuya ait sağlık kuruluşlarında profesyonel sağlık yöneticilerini istihdam etme zorunlu hale gelmiştir.

Özellikle büyük sağlık kuruluşlarını yönetmek ve birimler arası koordinasyonu kurmak güçleşmekte, bu nedenle sağlık yöneticisinin yeterli donanıma sahip olması önem kazanmaktadır. Ülkemizde bu alanda profesyonel sağlık yöneticisine olan gereksinim her geçen gün artmakta, buna karşın yetişmiş işgücü bulmak gün geçtikçe zorlaşmaktadır.

Sağlık yöneticileri diğer profesyonel yöneticilerden çok farklı bir konumdadır. Çünkü, yönettikleri kuruluşlar aynı zamanda yoğun tıp bilgisi kullanmaktadır. Bu bakımdan sağlık yöneticisi çalıştığı kurumda, herhangi bir cihaz alımında kurum için en rantabl olan kararı verebilecek kadar sağlık sektörünü bilmeli, tıbbi araç gereçleri tanımalı, kuruluşun sağlık hizmetleriyle ilgili stratejik planlarını yapabilmeli, bunun için öncelikleri saptayabilmelidir.

Bütün bu nedenlerden dolayı sağlık yöneticisi yetiştiren bölümlere olan talep giderek artmaktadır. Bu çerçevede bölümümüzün amacı; tıbbi bilgilerle donatılmış, sağlık kuruluşlarında verilen hizmetlerle ilgili yeterli bilgiye sahip; aynı zamanda sağlık kuruluşunu rakiplerinin ötesine taşıyabilecek işletmecilik ve yöneticilik bilgilerine vakıf, her iki alanı da birlikte özümseyen nitelikli profesyonel sağlık yöneticisi yetiştirmektir.

Misyon
Uluslararası standartlarda eğitim-öğretim programı uygulayarak ve araştırma olanakları sunarak, çağdaş ve evrensel etik değerler ışığında, yenilikçi, yaratıcı, katılımcı ve eleştirel bakış açısına sahip, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı üstün nitelikli “Sağlık Kurumları Yöneticisi” yetiştirmek, araştırma, eğitim ve hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmak ve sürekli gelişmektir.

Vizyon
Ulusal ve uluslararası ortamlarda tanınan, tercih edilen, vereceği eğitim-öğretim, üreteceği bilgi ve teknoloji ile KKTC’nin çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmasına katkıda bulunacak lider bir eğitim kurumu olmaktır.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi