Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Fakülte Sayfası | Dersler

Kuruluş
2007-2008 eğitim öğretim yilinda 1 profesör 1 uzman ve 2 araştirma görevlisi kadrosu ile kurulmuştur

Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı diş yapılarının gelişimsel ve kazanılmış hastalıklar nedeniyle bozulan formlarını düzeltmek, restore etmek, dişin fonksiyon ve estetiğini iade etmek ve en önemlisi patolojinin yeniden oluşmasını önleyici tedbirleri alacak koruyucu diş hekimliği prensiplerini uygulamak için faaliyetlerini sürdürmektedir ve esas olarak diş çürüğünün teşhisi, tedavisi ve prognozu ile ilgilenen anabilim dalıdır. Operatif veya restoratif diş hekimliği, çürük bilimi(cariology), koruyucu diş hekimliği ve insan yaşam süresinin artmasıyla birlikte yaşlılıkla ilgili spesifik diş problemlerinin çözümü için “geriodontoloji” gibi yeni bilimsel oluşumlar da Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı alanında değerlendirilmektedir. Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı doğrudan sağlık hizmetine yönelik temel alanı operatif yada restoratif diş hekimliğidir. Özellikle son yıllarda tüm dünyada “adeziv”, “estetik”, “kozmetik” Diş Hekimliği gibi yeni kavramları da Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı temsil etmektedir. Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı Kliniğinde, LED cihazları, LCD monitörler, intraoral kamera sistemleri, direkt dijital radyografi ve ozon ünitesi gibi ileri teknolojiyi kullanan cihazlar bulunmaktadır. Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı eğitim öğretim faaliyetleri 3-4 sömestrde pratik ve teorik olarak başlamakta yine 5-6 sömestrde pratik ve teorik olarak devam etmektedir. 7-8 ve 9-10 sömestr öğrencilerinde ise klinik staj programları uygulanmaktadır

Misyon
Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı misyonu, kurumumuzun akademik amaçlarına uygun olarak eğitim,öğretim, hasta tedavisi ve araştırmaları desteklemektir. Öncelik hedefimiz öğrencilerimize preklinik uygulamalı deneyimlerinde başarılı olmalarını, yüksek kalitede didaktik ve klinik eğitimi çağdaş konservatif diş hekimliği disiplini içerisinde öğrenim görmekte olan fakültemiz öğrencilerine ve mezuniyet sonrası eğitim proğramları ile de tüm mezun diş hekimlerine yaşam botu sürdürülebilirlik için eğitim vermektir. Bunun yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) hastaların ağız diş sağlığını daha iyiye götürmektir.

Vizyon
Vizyonumuz; Çağdaş gereksinimler doğrultusunda diş hastalıkları ve tedavisine yönelik araştırmaya dayalı güncel diş hekimliği eğitimi vermek, bilimsel araştırma projeleri yaratmak, topluma eğitim ve klinik hizmetler konusunda destek olmaktır.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

YDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Akreditasyonu için tıklayınız..

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi