Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Prof. Dr. Kaya ÖZKIN

Doğum Tarihi: 1948
Öğrenim Durumu
Lisans, Matematik Bölümü, Ankara Üniversitesi, 1967-1972
Yüksek Lisans, Matematik Bölümü, Ankara Üniversitesi, 1972-1974
Doktora, Matematik Bölümü, Ankara Üniversitesi, 1974-1977

Akademik Unvanlar
Yrd. Doç. Dr. Matematik Bölümü (Cebir ve Sayılar Teorisi ABD), Ankara Üniversitesi, 1982-1985
Doç. Dr. Matematik Bölümü (Cebir ve Sayılar Teorisi ABD), Ankara Üniversitesi, 1985-1991
Prof. Dr. Matematik Bölümü (Cebir ve Sayılar Teorisi ABD), Ankara Üniversitesi, 1991

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
Yönetimimde bağımsız olarak sonuçlandırılmış olan 5 yüksek lisans ve 3 doktora çalışması mevcuttur. Bunun dışında ortak olarak yürütülmüş ve sonuçlanmış en az 5 lisansüstü çalışma daha bulunmaktadır.

İdari Görevler
01 Eylül 2004 Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı ve Yükseköğretim Koordinatörü.

18 Ekim 1999-1 Temmuz 2004 KKTC, Girne Amerikan Üniversitesi Rektörü.
- Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanı.
- Fen ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü.

19 Temmuz 1998 T.C. Yükseköğretim Kurulu üyeliğine Üniversitelerarası Kurulca seçilip, Cumhurbaşkanınca atanma.

7 Ağustos 1998 Yükseköğretim Genel Kurul Kararı ile Yürütme Kurulu Üyeliğine seçilme.

  • Eğitim Komisyonu Üyesi.
  • Akademik Planlanma, Değerlendirme Üniversitelerarası Koordinasyon Komisyonu Üyesi.
  • Uluslararası İlişkiler ve Projeler Komisyonu Üyesi.
  • Rektör, Dekan ve Diğer Adayları Değerlendirme Komisyonu Üyesi.
  • Vakıf ve KKTC Üniversiteleri Koordinasyon Komisyonu Başkanı.
  • Diploma Denklik Komisyonu Üyesi.

1996 – 1998 Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü, Cebir ve Sayılar Teorisi Anabilim Dalı Başkanı.
1997 – 1998 Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Dış İlişkiler Birimi Koordinatörü.
1993 – 1996 KKTC, Girne Amerikan Üniversitesi Rektörü.
1990 – 1993 (a) TÜBİTAK, Bilim ve Teknik Dergisi Baş Editörü.
(b) Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü Öğretim Üyesi.
1991 – 1992 UNESCO Müspet ve Tabii Bilimler İhtisas Komitesi Üyesi.
1986 – 1989 Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi Dekan Yardımcısı.
1982 – 1986 Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı.
1988 – 1991 Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi.
1986 – 1991 Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Communication Bilimsel Dergisi Yayın Kurulu Üyesi.

Verdiği Dersler
Genel Matematik (Calculus), Lineer Cebir, Cebir ve Sayılar Teorisi, Gruplar Teorisi, Kompleks Fonksiyonlar Teorisi, Fonksiyonlar teorisi, Kompleks Analiz, Galois Teorisi, Rieman Yüzeyleri, Halkalar ve Modüller.

Kişisel web sitesi için tıklayınız

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi