Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Bölümler | Fakülte Sayfası | Akademik Kadro | Yönetim | Etkinlikler | Bilimsel Etkinlikler | Neden Biz | Öğrenciler | Ödüllerimiz | Aday Öğrenciler | Üyelikler | Yayınlarımız

Dekan'dan Mesaj

FAKÜLTEMİZ HIZLA BÜYÜYOR...

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi; kurulduğu günden bu yana ulusal ve uluslararası ortamlarda tanınan, tercih edilen, vereceği eğitim-öğretim, yapacağı özgün araştırmalar, inovasyon faaliyetleri ve sürekli gelişen bir eğitim sistemi anlayışı ile etik, yaratıcı ve eleştirel bakış açısına sahip, 21.yüzyılın gereksinimlerini karşılayacak üst düzey bilgi ve beceri ile donatılmış, Atatürk ilkeleri doğrultusunda elemanlar yetiştiren bir kurum olmayı görev edinmiştir.

Fakültemiz bünyesinde Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Beslenme ve Diyetetik, Çocuk Gelişimi, Dil ve Konuşma Terapisi, Ebelik, Ergoterapi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik (Türkçe ve İngilizce), İş Sağlığı ve Güvenliği, Gerontoloji, Odyoloji ve Sağlık Kurumları Yönetimi Bölümleri bulunmaktadır. Her bölümün eğitim sisteminde; sorunlara geniş açıdan bakabilen, bilim alanında güncel gelişmeleri yakından izleyen, ve sürekli gelişen bir kurum anlayışı süregelmekte, dünya standartlarıyla yarışacak düzeylerde verilen eğitimde çağdaş araç-gereçler ve olanaklardan yararlanılmaktadır,

Akademik kadromuz, bilgisini, yüreğini ve gücünü birleştirerek ve başaramayacağı bir şeyin olmadığı inancıyla hareket ederek yaptığı her işe fark ve değer katan, yaptığı her işte iz bırakmaya özen gösteren, özgüvenleri çok yüksek, kendine güvenen, sorumluluğunu herşeyin üzerinde tutan, insan ilişkilerinde başarılı, mesleki bilgileri sağlam, öğrenmeye ve araştırmaya yatkın, akılcı, yaratıcı ve özgür düşünceye sahip, Atatürk ilke ve devrimlerini özümsemiş gençler yetiştirmektedir…

Her yil, bir önceki yıldan daha büyük başarılara imza atan ve sürekli büyüyen Fakülte’mizde heyecan, coşku, sevgi ve başarı dolu daha nice yıllarda,birlikte olmak dileği ile…

Sevgi ile…

Prof. Dr. Sevinç YÜCECAN
Kurucu Dekan

Misyon
Uluslararası standartlarda vereceği eğitim-öğretim ve sunacağı araştırma olanakları ile, çağın gereksinmelerini karşılayacak bilgi ile donatılmış, evrensel değerlere sahip bireyler yetiştirmek, her alandaki birikimini toplum yararına sunmaktır.

Vizyon
Ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, tercih edilen, yetiştirdiği sağlık profesyonelleri ve üreteceği bilgi ve teknoloji ile KKTC’nin çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmasına katkıda bulunacak lider bir eğitim kurumu olmaktır.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi