Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Kadro

Bölümler | Fakülte Sayfası | Akademik Kadro | Neden YDÜ Mühendislik | Laboratuvarlar | Kurullar | Aday Öğrenciler | Faaliyetlerimiz | Üyelikler | Kaynakça | İş Olanakları | Mezunlarımız


Akademik ve İdari Kadro

Prof. Dr. Ali Ünal ŞORMAN
Dekan - Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı
Tel: +90 (392) 444 0 YDU / 159
E-posta: aliunal.sormanneu.edu.tr
Prof. Dr. Feryal KARADENİZ Prof. Dr. Feryal KARADENİZ
Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı
Tel: +90 (392) 444 0 YDU / 382
E-posta: feryal.karadenizneu.edu.tr
Prof. Dr. Rahib H. ABİYEV
Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı
Tel: +90 (392) 444 0 YDU / 383
E-posta: rahib.abiyevneu.edu.tr
Doç. Dr. Terin ADALI
Biyomedikal Mühendisliği Bölüm Başkanı
Biyomühendislik Bölüm Başkan Vekili
Tel: +90 (392) 444 0 YDU / 573
E-posta: terin.adalineu.edu.tr
Doç. Dr. Cavit ATALAR

Doç. Dr. Cavit ATALAR
Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölüm Başkan Vekili
Tel: +90 (392) 444 0 YDU / 380
E-posta: cavit.atalarneu.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Boran ŞEKEROĞLU
Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkanı
Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkan Vekili
Tel: +90 (392) 444 0 YDU / 383
E-posta: boran.sekerogluneu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Ali SERENER
Elektirik ve Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkan Vekili
Tel: +90 (392) 444 0 YDU / 366
E-posta: ali.serenerneu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ÇAMUR
Makina Mühendisliği Bölüm Başkan Vekili
Tel: +90 (392) 444 0 YDU / 573
E-posta: husayin.camurneu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Ümit İLHAN
Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı
Tel: +90 (392) 233 64 64 / 297
E-posta: umit.ilhanneu.edu.tr
Yrd .Doç. Dr. Pınar AKPINAR
İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı
Tel: +90 (392) 444 0 YDU / 236
E-posta: pinar.akpinarneu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Kamil DİMİLİLER Yrd. Doç. Dr.Kamil DİMİLİLER
Otomotiv Mühendisliği Bölüm Başkanı
Tel: +90 (392) 444 0 YDU / 380
E-posta: kamil.dimililerneu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Ali DENKER
Matematik Koordinatörü
Tel: +90 (392) 444 0 YDU / 380
E-posta: ali.denkerneu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Erkut INAN İŞERİ
Fizik Koordinatörü
Tel: +90 (392) 444 0 YDU / 366
E-posta : erkut.inaniserineu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr.Hürmüs REFİKER Yrd. Doç. Dr.Hürmüs REFİKER
Genel Kimya Koordinatörü
Tel: +90 (392) 444 0 YDU / 299
E-posta: hurmus.refikerneu.edu.tr
Sevilay CANGÜL
İngiliz Dili Koordinatörü
Tel: +90 (392) 444 0 YDU / 299
E-posta: sevilay.cangulneu.edu.tr
Buğra DEMİRCİOĞLU
Gıda Mühendisliği Bölüm Koordinatörü
Tel: +90 (392) 444 0 YDU / 293
E-posta: bugra.demircioglu neu.edu.tr
Nidai KANDEMİR
İnşaat Teknolojisi (2 Yıllık) Programı Koordinatörü
Tel: +90 (392) 444 0 YDU / 469
E-posta: nidai.kandemirneu.edu.tr
Tunç MİRATA
İnşaat ve Teknik Çizim Teknolojileri Yüksek Tekniker (3 Yıllık) Programı
Koordinatörü
Tel: +90 (392) 444 0 YDU / 469
E-posta: tunc.mirataneu.edu.tr
Cemal KAVALCIOĞLU Cemal KAVALCIOĞLU
Elektronik Teknolojisi (2 Yıllık) Programı Koordinatörü
Elektrik ve Elektronik Teknolojileri Yüksek Tekniker (3 Yıllık) Programı Koordinatörü
Tel: +90 (392) 444 0 YDU / 291
E-posta: cemal.kavalciogluneu.edu.tr
   

Akademik Kadro

Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Şenol BEKTAŞ Prof. Dr. Şenol BEKTAŞ
Tel: +90 (392) 444 0 YDU / 203
E-posta: senol.bektasneu.edu.tr
Prof. Dr. Fahreddin M. SADIKOĞLU Prof. Dr. Fahreddin M. SADIKOĞLU
Tel: +90 (392) 444 0 YDU / 290
E-posta: fahreddin.sadikogluneu.edu.tr
Prof. Dr. Ata ATUN Prof. Dr. Ata ATUN
Tel: +90 (392) 444 0 YDU / 461
E-posta: ata.atunneu.edu.tr
Prof. Dr. Sezai DİNÇER
Tel: +90 (392) 444 0 YDU / 296
E-posta: sezai.dincerneu.edu.tr
Prof. Dr. Adil AMİRCANOV
Tel: +90 (392) 444 0 YDU / 573
E-posta: adil.amircanovneu.edu.tr
Prof. Dr. Mahmut SAVAŞ
Tel: +90 (392) 444 0 YDU / 573
E-posta: mahmut.savas neu.edu.tr
Prof. Dr. İbrahim GÜRER
Tel: +90 (392) 444 0 YDU / 460-461
E-posta:ibrahim.gurerneu.edu.tr
Doç. Dr. Fa'eq RADWAN Doç. Dr. Fa'eq RADWAN
Tel: +90 (392) 444 0 YDU / 380
E-posta: faeq.radwanneu.edu.tr
Doç. Dr. Gözen ELKIRAN
Tel: +90 (392) 444 0 YDU / 342
E-posta: gozen.elkiranneu.edu.tr
İsmail Ruhi Uman Doç. Dr. İsmail Ruhi Uman
Tel: +90 (392) 444 0 YDU / 291
E-posta: ismailruhi.umanneu.edu.tr
Doc.Dr. Kabir Sadeghi Doç. Dr. Kabir Sadeghi
Tel: +90 (392) 444 0 YDU / 460
E-posta: kabir.sadeghineu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Ali EVCİL
Tel: +90 (392) 444 0 YDU / 285
E-posta: ali.evcilneu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Lida E. VAFAEİ
Tel: +90 (392) 444 0 YDU / 573
E-posta: lida.ebrahimivefaeineu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Kaan UYAR
Tel: +90 (392) 444 0 YDU / 293
E-posta: kaan.uyarneu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Tayseer ALSHANABLEH
Tel: +90 (392) 444 0 YDU / 243
E-posta: tayseer.shanablehneu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Elbrus Bashir IMANOV
Tel: +90 (392) 444 0 YDU / 573
E-posta: elbrus.imanovneu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Cemal GÖVSA
Tel: +90 (392) 444 0 YDU / 285
E-posta: cemal.govsaneu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Firudin MURADOV
Tel: +90 (392) 444 0 YDU / 380
E-posta: firudin.muradovneu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin SEVAY
Tel: +90 (392) 444 0 YDU / 299
E-posta: huseyin.sevayneu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Rifat REŞATOĞLU
Tel: +90 (392) 444 0 YDU / 464
E-posta: rifat.resatogluneu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Besime ERİN
Tel: +90 (392) 444 0 YDU / 299
E-posta: besime.erinneu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Refet RAMİZ
Tel: +90 (392) 444 0 YDU / 291
E-posta: refet.ramisneu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Melike ŞAH DİREKOĞLU Yrd. Doç. Dr. Melike ŞAH DİREKOĞLU
Tel: +90 (392) 444 0 YDU / 243
E-posta:melike.sah@neu.edu.trneu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Zalihe TÜRKER Yrd. Doç. Dr. Zalihe TÜRKER
Tel: +90 (392) 444 0 YDU / 380
E-posta: zalihe.turkerneu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Zalihe TÜRKER Yrd. Doç. Dr. Yöney Kırsal Ever
Tel: +90 (392) 444 0 YDU / 293
E-posta: yoneykirsal.everneu.edu.tr
Huseyin haci Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Hacı
Tel: +90 (392) 444 0 YDU / 299
E-posta: huseyin.hacineu.edu.tr
Serkan Kaymak Yrd. Doç. Dr. Serkan Kaymak
Tel: +90 (392) 444 0 YDU / 296
E-posta: serkan.kaymakneu.edu.tr
Hanifa Dr. Hanifa TEIMOURIAN
Tel: +90 (392) 444 0 YDU / 291
E-posta: hanifa.teimourianneu.edu.tr
Dr. Melis SÜMENGEN ÖZDENEFE
Tel: +90 (392) 444 0 YDU / 573
E-posta:melis.ozdenefe@neu.edu.trneu.edu.tr
Süleyman Aşır Dr. Süleyman Aşır
Tel: +90 (392) 444 0 YDU / 291
E-posta: suleyman.asirneu.edu.tr

Öğretim Görevlileri

Metin BİLİN
Tel: +90 (392) 444 0 YDU / 285
E-posta: metin.bilinneu.edu.tr
Heran ÇİFTÇİ
Tel: +90 (392) 444 0 YDU / 299
E-posta: heran.ciftcineu.edu.tr
Feray MURAT
Tel: +90 (392) 444 0 YDU / 243
E-posta: feray.muratneu.edu.tr
Filiz ALSHANABLEH
Tel: +90 (392) 444 0 YDU / 243
E-posta: filiz.shanablehneu.edu.tr
Simten ALTAN
Phone: +90 (392) 444 0 NEU / 236

E-posta: simten.altanneu.edu.tr
Engin ESENEL
Tel: +90 (392) 444 0 YDU / 573
E-posta: engin.esenel neu.edu.tr
Jamal Fathi ABU HASNA
Tel: +90 (392) 444 0 YDU / 291
E-posta: jamal.fathi neu.edu.tr
Ramiz Musallam SALAMA
Tel: +90 (392) 444 0 YDU / 291
E-posta: ramiz.salama neu.edu.tr
Yücel İNAN
Tel: +90 (392) 444 0 YDU / 291
E-posta: yucel.inanneu.edu.tr
Kezban ALPAN
Tel: +90 (392) 444 0 YDU / 293
E-posta: kezban.alpanneu.edu.tr
Rifat DEMİRAY
Tel: +90 (392) 444 0 YDU / 291
E-posta: rifat.demiray>neu.edu.tr
KEMAL KILIÇ Kemal KILIÇ
Tel: +90 (392) 444 0 YDU / 291
E-posta: kemal.kilic>neu.edu.tr

Araştırma Görevlileri ve Asistanlar

Youssef KASSEM
Tel: +90 (392) 444 0 YDU / 291
E-posta: youssef.kassem neu.edu.tr
Ellen ADU PARKOH
Tel: +90 (392) 444 0 YDU / 460
E-posta: ellenadu.parkoh neu.edu.tr
Mustafa ALAS
Tel: +90 (392) 444 0 YDU / 460
E-posta: mustafa.alas neu.edu.tr
Halil FİKRETLER
Tel: +90 (392) 444 0 YDU / 291
E-posta: halil.fikretler neu.edu.tr
Şerife KABA
Tel: +90 (392) 444 0 YDU / 291
E-posta: serife.kaba neu.edu.tr
Fatih Veysel NURÇİN
Tel: +90 (392) 444 0 YDU / 291
E-posta: fatih.nurcin neu.edu.tr
Khalid M. AHMED
Tel: +90 (392) 444 0 YDU / 291
E-posta: khalid.ahmed neu.edu.tr
Berk DAĞMAN
Tel: +90 (392) 444 0 YDU / 291
E-posta: berk.dagman neu.edu.tr
Ayşe GEYLAN
Tel: +90 (392) 444 0 YDU / 291
E-posta: ayse.geylan neu.edu.tr
Elçin ÖZGENÇ
Tel: +90 (392) 444 0 YDU / 291
E-posta: elcin.ozgenc neu.edu.tr
Buse UĞUR
Tel: +90 (392) 444 0 YDU / 291
E-posta:buse.ugur neu.edu.tr
Cemre ÖZGÖÇMEN
Tel: +90 (392) 444 0 YDU / 291
E-posta:cemre.ozgocmen neu.edu.tr
İhsan EROL OZÇİL
Tel: +90 (392) 444 0 YDU / 291
E-posta:ihsanerol neu.edu.tr
Ahmet İLHAN
Tel: +90 (392) 444 0 YDU / 291
E-posta:ahmet.ilhan neu.edu.tr
Hamit ALTIPARMAK
Tel: +90 (392) 444 0 YDU / 291
E-Posta:hamit.altiparmak neu.edu.tr
Samuel NII TACKIE
Tel: +90 (392) 444 0 YDU
E-Posta:samuel.niitackie neu.edu.tr
Çağrı ÖZKAN
Tel: +90 (392) 444 0 YDU
E-Posta:cagri.ozkan neu.edu.tr

İdari Kadro

Meryem PAŞA
Dekanlık Koordinatörü
Tel: +90 (392) 444 0 YDU / 291
E-posta: meryem.pasa neu.edu.tr
Ayşe YÜRÜN
Dekan Asistanı
Tel: +90 (392) 444 0 YDU / 291
E-posta: ayse.yurun neu.edu.tr
Ayşe EFENDİ
Bölüm Sekreteri
Tel: +90 (392) 444 0 YDU / 291
E-posta: ayse.efendi neu.edu.tr
Özlem TOSUN Özlem TOSUN
Bölüm Sekreteri
Tel: +90 (392) 444 0 YDU / 460-461
E-posta:ozlem.tosun neu.edu.tr
Ayten ALTINKAYA Ayten ALTINKAYA
Bölüm Sekreteri
Tel: +90 (392) 444 0 YDU / 460-461
E-posta:ayten.altinkay neu.edu.tr

Yarı Zamanlı

Osman SELİM TÜRKBAŞ Yrd.Doç.Dr.Osman SELİM TÜRKBAŞ
Tel: +90 (392) 444 0 YDU
E-posta:osmanselim.turkbas neu.edu.tr
Prof.Dr. Kadir GÜRGEY
Tel: +90 (392) 444 0 YDU
Dr. Mehmet NECDET
Tel: +90 (392) 444 0 YDU / 342
E-posta: mehmet.necdetneu.edu.tr
Dr. Perihan AYSAL ADUN
Tel: +90 (392) 444 0 YDU
E-posta: perihan.adunneu.edu.tr
Saide SADIKOĞLU
Tel: +90 (392) 444 0 YDU / 291
E-posta: saide.sadikoglu neu.edu.tr
Kemal ATAMAN
Tel: +90 (392) 444 0 YDU / 291
E-posta: kemal.ataman neu.edu.tr
Temel RIZZA Temel RIZZA
Tel: +90 (392) 444 0 YDU / 461
E-posta: temel.rizzaneu.edu.tr
Selin ÜZELALTINBULAT
Tel: +90 (392) 444 0 YDU / 291
E-posta: selin.uzelaltinbulatneu.edu.tr
Nevzat ÖZNEL
Tel: +90 (392) 444 0 YDU / 291
E-posta: nevzat.öznel neu.edu.tr
Zekiye Elem MUTLUER
Tel: +90 (392) 444 0 YDU / 291
E-posta: zekiye.mutluerneu.edu.tr
Mustafa SIDAL
Tel: +90 (392) 233 64 64 / 461
E-posta: mustafa.sidalneu.edu.tr
Turcan ARDALI
Tel: +90 (392) 444 0 YDU / 291
E-posta:turcan.ardali neu.edu.tr
I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi