Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Prof. Dr. Hüseyin UZUNBOYLU

Biyografi | Makaleler

30 Nisan 1967’de Lefkoşa’da doğdu. İlkokul öğrenimini Hisarköy İlkokulu’nda, ortaokulu Lefkoşa Bayraktar Ortaokulunda ve Lise eğitimini ise 20 Temmuz Lisesi’nde tamamladı. 1995 yılında Anadolu Üniversitesi, Eğitim İletişimi ve Planlaması Bölümünü kazanarak yükseköğrenim hayatına başladı. Bir yıllık hazırlık eğitimi ve sonrasında, lisans eğitimini 1991 yılında tamamladı. 1991 – 1993 yılları arasında askerlik görevini yedek subay olarak yaptı. 1993 yılında Ankara Üniversitesi, Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı’nı kazanarak yüksek lisans eğitimine başlayarak, 1995 yılında mezun oldu. 1995 yılında aynı üniversitede Eğitim Bilimleri Eğitim Teknolojisi Bilim Dalı doktora programını kazandı. Doktora eğitimini 2002 yılında tamamladı. 2003 yılında Yakın Doğu Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde yardımcı doçent , 2005 yılında doçent ve 2010 Aralık ayında ise professör ünvanlarını kurulan jurilerin değerlendirmeleri sonucunda almayı hak ederek ilgili kadrolara atandı.

1991 yılında yedi ay Kıbrıs Postası Gazetesi’nde çalıştı. Doktora eğitimine başladıktan sonra 1996 yılında Yakın Doğu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünde çalışmaya başlayarak eğitim bilimleri ve araştırma yöntemleriyle ilgili dersler vermeye başladı. 1997 yılından 1999 yılına kadar Üniversitenin yürüttüğü “Pedagoji Sertifikası Programının” koordinatörlüğünü yaptı. 2002 yılından beri YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi’nin kurulması ve gelişmesi çalışmalarında üst düzey görev almaktadır. 2005 yılından itibaren Dekan yardımcısı olarak görev yapmaktadır. 2003 yılında beri Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nün Bölüm Başkanlığını da yürütmektedir.

Hüseyin Uzunboylu’ nun, Türkiye’nin saygın yayınevleri tarafından yayınlanmış beş (5) akedemik içerikli kitabı, bugüne kadar (2011 Agustos) 5 doktora ve 21’de yüksek lisans tezini yönetmiştir. Oniki (12) adet Sosyal Bilimler İndexsinde taranan (SSCI) üst düzey makalesi, 16 adet eğitim alan indexlerinde (British Education Index, ERIC, ScienceDirect, Scopus, vb. gibi) taranan makalesi, 27 adet uluslararası veya ulusal konferanslarda sunularak yayınlanmış bildirisi bulunmaktadır. Cypriot Journal of Educational Sciences dergisinin baş editörlüğünüde yapmakta olan Uzunboylu, Sosyal Bilimler İndexsi kapsamında birçok derginin hakem kurullarında da görev yapmaktadır.

2004 yılında Kıbrıs Eğitim Bilimleri Derneği’nin (KEB-DER) kurucular listesinde yer alarak halen başkanlığını sürdürmektedir. 2010 yılında KEB-DER’in Avrupa Eğitim Araştırmaları Birliği’ne Kuzey Kıbrıs’ı temsilen tam üye olmasında büyük bir pay sahibidir.

Kişisel web sitesi için tıklayınız

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi