Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Mühendislik Fakültesi

Bölümler | Fakülte Sayfası | Akademik Kadro | Neden YDÜ Mühendislik | Laboratuvarlar | Kurullar | Aday Öğrenciler | Faaliyetlerimiz | Üyelikler | Kaynakça | İş Olanakları | Mezunlarımız

Dekanın Mesajı


Sevgili öğrenciler;

Yakın Doğu Üniversitesi’ne hoşgeldiniz.

Mühendislik Fakültesi, Kıbrıs Adasında oldukça önemli ve kültürel bir konuma sahip, öğrencilerinin %50 si ve Öğretim üyelerinin %30 u yabancı ve komşu ülkelerden oluşturmaktadır.
Dünyanın 10’dan fazla ülkesinden gelen ve çeşitli beceri , yetenek ve kültüre sahip öğretim kadrosu, genç ve dinamik araştırma görevlileri ve öğrencileri ile birlikte mühendislik eğitimi ve araştırma hizmetlerini 19 seneden beri vermektedir. Toplam kadromuzun sayısı da son rakamlara göre 70 in üzerindedir.
Onbir adet (11) çeşitli mühendislik dallarından oluşan Fakültemiz, özellikle Güç elektroniği, Sinyal ve Görüntü İşleme, Biyomedikal Mühendisliği, İşlemsel ve Yapay Zeka Sistemleri konusunda Kıbrıs’ ta öncü bir konuma sahiptir. Mayıs 2014 tarihi itibari ile de YÖDAK başkanlığı ve YÖK kurulları tarafından bazı mühendislik dallarında doktora programları onayını almıştır. Ana mühendislik dalları olarak da “Elektrik-Elektronik, Bilgisayar, İnşaat, Makine, Biyomedikal ve Gıda Mühendisliği gibi muhtelif branşlarda lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi vermektedir (Bkz. EK 1).
Ayrıca, ön lisans programı olarak, Türkçe ve İngilizce Elektrik-Elektronik Teknisyenliği, Otomotiv Teknisyenliği ve İnşaat Teknisyenliği Programlarını da başarı ile yürütmektedir.
Kaliteli bir eğitim ve öğretim sonucunda, alınan diplomalar ile mezun olan öğrenciler, uluslarası platformlarda başarılı ve öncü bir konumda işlerini sürdürmekte ve mezunlar çeşitli kuruluş, birlik ve federasyonlarca akredite edilmektedir.
Fakülte vizyonu olarak da uygun görülen mühendislik dallarında, ABET, ASIIN ve MÜDEK gibi kurumlarca akredite çalışma başvuruları ve ön etütler, Kurucu Rektörümüz’ün verdiği talimat çerçevesinde 2013-2014 Akademik Yılında başlamıştır. Fakültemiz Rektörlük Makamınca hem akademik, hemde idari açıdan üst düzeyda desteklenmektedir. Bu bağlamda, ASIIN (Accreditation Association for Engineering Informatics and Natural Sciences) içinde yüksek lisans ve doktora programları içinde bazı bölümlerin başvuruları kabul edilmiştir. 2014-2015 Akademik Yılında denklik için görüşmeler sürdürülecektir. Bu süreç içinde, Avrupa’daki ülkeler uzmanlardan oluşan grup, ilgi programların hem içerikleri, hemde kapsamları konusunda incelemelerde bulunacaktır. ASIIN danışma ve denklik verme kurumu (Standards for Certification of Education and Training) ileri düzeydeki eğitimde kalite güvencesi vermektedir. Bu amaçla da, 2011 yılında hazırlanan bir kılavuz el kitabı basılmıştır.
Fakültemizi tercih eden öğrenciler, nitelikli bir eğitime ve araştırma yeteklerine sahip olacaklar, yapılan Ulusal ve Uluslararası sosyal etkinliklerine katılmaları ile, bizlere bu gururu yaşatmaktadırlar ve gelecekte de yaşatacaklarına inanmaktayız. Herkese katkıları için teşekür ederiz.


I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi