Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Prof. Dr. Mustafa ALTUNÇ


Video için tıklayınız...

28 Şubat 1947 yılında Esentepe-Baf’ta doğdu.1965 yılında Namık Kemal Lisesi’nden mezun olduktan sonra eğitimine İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliğinde devam etti ve 1973 yılında yüksek lisans eğitimini de bitirdikten sonra mezun oldu. Doktora eğitimine İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsünde devam etti ve 06 Mart 1995 tarihinde mezun oldu. Doçentlik ünvanını ise 01 Ekim 1999 tarihinde Yakın Doğu Üniversitesinde aldı.

1973 yılından beri Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği üyesi olup Meteoroloji Mühendisleri odasının kuruluşunda aktif rol alarak ilk dönemlerdeki başkanlığını yürütmüş, halen de üyeliğini sürdürmektedir. KKTC Rüzgar Enerji Potansiyeli konusunda, yoğun proje çalışmaları yürütmektedir.

KKTC Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nün ilk kuruluş çalışmalarında da yer alarak çeşitli görevlerde çalıştıktan sonra 4 Mart 1994 tarihinde “Meteoroloji Dairesi Müdürü” görevine atandı.Bu görevde iken 16 Eylül 1996’ da Denizcilik Fakültesi’nin kuruluş çalışmalarına katılmak amacıyla emeklilik işlemlerini başlattı ve Yakın Doğu Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi’nde (kuruluş aşamaları dahil) Öğretim Üyeliği’ne başladı. Nisan 1997’de Yardımcı Doçent, 1 Ekim 1999’dan itibaren de Doçent, Mayıs 2013’ten itibaren ise Profesör olarak kesintisiz aynı fakültede çalışmaktadır. 2003’den beri Y.D.Ü. Denizcilik FakültesiDekanı olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Denizcilik Fakültesi’ndeki İdari Sorumlulukları:
16.9.1996 – 21.2.2003: YDÜ Denizcilik Fakültesi, Dekan Yardımcılığı
16.9.1996-devam etmekte: YDÜ Senato Üyeliği
16.9.1996 – devam etmekte: YDÜ Denizcilik Fakültesi, Yönetim Kurulu üyeliği
16.9.1996 – devam etmekte: YDÜ Denizcilik Fakültesi, Disiplin Kurulu Üyeliği
21.2.2003 -20.6.2005: YDÜ Denizcilik Fakültesi, Dekan Vekilliği
20.6.2005 – devam etmekte: YDÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı

Ödüller:
Meteoroloji Dairesi’nde görev yaptığı 22 yıl süresince, yazılı takdir ve teşekkür belgeleri yanında, cv’ye girmeyen konferans, seminer ve Radyo –TV programları vb. etkinliklerde çeşitli ödüller. Mühendisler Birliği’nden Onur belgesi. Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde çeşitli sertifikalar.

Kişisel web sitesi için tıklayınız.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi