Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Prof. Dr. Uğurcan AKYÜZ

Biyografi | CV

1961 yılında Hopa’da doğdu. 1983 yılında Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Resim-İş Eğitimi Bölümü'nden mezun oldu. 1987'de Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü'nde Yüksek Lisans derecesi aldı. 1990’da HÜ, GSF, Grafik Bölümü'nde sürdürdüğü Sanatta Yeterlik çalışmasının tez aşamasında iken doktora eğitimi için YÖK bursu ile İngiltere’ye gitti. 1994’de J.F. Laxton bursunu kazandı ve Leicester, De Montfort University School of Design and Manufacture’da öğretim elemanı olarak çalıştı. 1995 yılında DMU’den doktora (Ph.D) derecesi ile Türkiye’ye döndü. 1997'de Doçent ünvanı aldı.
2003'de Profesör oldu ve HÜ, GSF, Grafik Bölümü Başkanlığına atandı. 2004 yılında Goethe Enstitüsü bursu ile Almanya-Münih'e gitti. Aynı yıl HÜ, Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürlüğüne atandı. 2006'da KKTC, Yakın Doğu Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinin kuruluşunu gerçekleştirdi ve 2010 yılına kadar Dekanlığını yaptı.
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümünde Yüksek Lisans; Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile İletişim Fakültesinde lisans düzeyinde misafir öğretim üyesi olarak dersler verdi.
4 Ocak 2010’de atandığı HÜ. GSF dekanlık görevi döneminde Fakülte; Sanat Kurumu ve ÇAĞSAV kurumsal ödüllerini aldı; altısı hakemli dergi, üç mezuniyet sergisi, iki sempozyum bildiriler kitabı, üç sanatçı retrospektiv kitabı; iki sempozyum ve yirmi sergi kataloğu, iki fakülte tanıtıcı broşürünün yayınlanmasını sağladı. Aynı dönemde üstlendiği Hacettepe Sanat Müzesi Müdürlüğü görevi sırasında müzeye bağış yoluyla ikiyüze yakın eser kazandırdı.
1996’da Ankara’da, 2007’de ise KKTC’de açılan ilk dijital resim sergileri dahil; sekizi yurtdışında, toplam onsekiz kişisel sergi açtı. 1989’da “Sabaha Karşı Bir Zaman” adlı kitabı, sekiz sergi katalogu ve makaleleri yayımlandı; sanat, Grafik Tasarım ve fotoğraf konularında seminerler verdi. Yurtiçi ve yurt dışında çeşitli yarışmalı ve karma sergilere, bienallere ve çalıştaylara katıldı.
Akyüz ayrıca; içinde Türk sanatı tarihinde ilk defa bir dijital çalışmaya verilen “başarı” ödülü de dahil pek çok ödül aldı. Yurtiçi ve yurtdışında müzelerde, özel ve resmi koleksiyonlarda çok sayıda çalışmaları bulunmaktadır.
Akyüz’ün; oluşumunda rol aldığı veya gerçekleştirdiği, akademik veya sanatsal etkinliklerin bazıları: 2005’de HÜ Sanat Müzesi Kurumsal Kimlik, Tanıtım Kampanyası ve Sanat Kataloğu Tasarımı projesi; Stuttgart, Hochschule der Medien ile HÜ arasında “Bilgisayar Grafiği ve Grafik Canlandırma Bilim Uzmanlığı Programı” oluşturulması, 2008’de YDÜ ile KKTC İçişleri Bakanlığı Merkezi Cezaevi’ne “Seramik Atölyesi Kurulması”, aynı yıl YDÜ, HÜ. ve Aksaray Üniversitesi ortak “Yaz Akademisi”; 2014’de beşincisi düzenlenen “AKADEMİADA Uluslararası Sanat Akademisi”, 14. ve 15. Bangladesh Bienali (Türkiye’yi temsil ve katılımcı seçimi), Çin-Qingdao Technical College ile HÜ. arasında işbirliği, Kore-National University of Arts ile HÜ. arasında işbirliği protokolu, ayrıca 2011’de ilki ve 2012’de ikincisi gerçekleştirilen HÜ.GSF, uluslararası MACSABAL sempozyumları ile HÜ.GSF “Yeni Dünya Düzeninde Sanat” sempozyumu...
HÜ ve GSF Dekanlık görevinden 17 Ekim 2012’de ayrılan Akyüz; 18 Ekim 2012’de YDÜ, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, 19 Şubat 2014’de de, YDÜ Mimarlık Fakültesi Dekanlığı görevine atandı.
Ocak 2012’den beri UAK Doçentlik Sınav Üst Komisyon üyesi olan Akyüz; Türk eğitim sistemi içinde ilk defa YÖK onaylı bir SANAT VE TASARIM DOKTORA PROGRAMI açılmasını YDÜ bünyesinde sağlamıştır. Danışmanlığında; 12 Sanatta Yeterlik, 18 Yüksek Lisans öğrencisi tezini tamamlamış, 4 Doktora öğrencisi de çalışmalarını sürdürmektedir.
Kıbrıs Postası gazetesinde YAKINDAN SANAT köşesi için haftalık makaleler yazan Akyüz, Yakın Doğu Tv’de YAKINDAN SANAT isminde bir de program hazırlayıp sunmaktadır.

 

Kişisel web sitesi için tıklayınız.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi