Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Doç. Dr. Mustafa SAĞSAN

15 Haziran 1975 yılında KKTC’nin Vadili köyünde doğmuştur. Orta öğretimini sırasıyla Vadili İlkokulu, Polatpaşa Ortaokulu ve Lefkoşa Türk Lisesi ‘nde tamamlamıştır. Oktay Usta olarak da bilinen babasının mesleği demircilik, annesinin ise ev hanımlığıdır.

1993 yılında Ankara Üniversitesi DTCF Kütüphanecilik Bölümü’nde başladığı akademik eğitimini, 2002 yılında “KKTC’de Enformasyon Politikası” adlı yüksek lisans ve 2008 yılında Başkent Üniversitesi İşletme (Yönetim ve Organizasyon) Doktora Programı’nda hazırladığı “Bilişim Sektöründeki Firmaların Örgütsel Tasarımlama Yaklaşımı Çerçevesinde Yenilik Yapma Eğilimleri” isimli doktora tezi ile tamamlamıştır.

Sağsan, profesyonel kariyerine 1999 yılında Ankara’da Aristokrat Travel and Meeting Planner adlı firmada “Kongre Direktörü” olarak başlamıştır. 2000 yılında yine Ankara’da Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin Dokümantasyon ve Enformasyon Merkezi kuruculuğunu üstlenmiş ve bu görevi Bilgi Mühendisliği Masa Başkanlığı pozisyonunda 3 yıl sürdürmüştür.

2 Eylül 2002 tarihinde Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nün ortak kurucusu ve öğretim görevlisi olarak başladığı akademik kariyerine Eylül 2010 tarihinden itibaren Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm Başkanı unvanıyla devam etmektedir.

Sağsan, akademik kariyeri boyunca şu ana kadar Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı da dahil olmak üzere, birçok kamu kurumuna ve yerel yönetimlere hizmet içi eğitim programları düzenlemiştir.

Akademik çalışmalarına Türkiye’deki TÜBİTAK ve TODAİE tarafından finanse edilen projelerde “Proje Araştırmacısı” olarak devam eden Sağsan’ın, şu ana kadar yayınlanmış bir adet derleme kitabı ve 70’i aşkın uluslararası ve ulusal düzeyde tebliğ, makale, ve kitap bölümleri bulunmaktadır. Sağsan ayrıca kimi özel ve kamu kuruluşları ile üniversitelerde davetli konuşmacı olarak özel konferanslar vermiştir. 

Çeşitli dergilerde hakemlik ve editörlük ile uluslararası ve ulusal konferanslarda organizasyon komite üyeliği görevlerini üstlenen Sağsan’ın, Kanada’da McGill Üniversitesi tarafından düzenlenen bir konferansta seçilen bildirisi makale olarak yayınlanmıştır. ERASMUS kapsamında InHolland Üniversitesi’nde “Bilgi Yönetimine Giriş” ve İspanya’da ise “Örtük Bilginin Bilişsel Boyutu” adlı dersler vermiştir.

Örgüt Kuramları, e-Devlet, Bilgi Yönetimi, Entelektüel Sermaye, Yönetim Bilişim Sistemleri gibi konularla ilgilenen Sağsan, 2010 yılında KKTC’ye dönerek ülkemizi uluslararası akademik platformlarda tanıtmayı kendisine misyon edinmiştir. www.mustafasagsan.com web adresiyle yayınlarını küresel düzeyde paylaşan Sağsan, “Yaşamı, göreceli olan olgunlaşıncaya kadar özgürce ve bilimce yaşa” sloganıyla, akademik çalışmaların örgütsel, yönetsel ve toplumsal kalkınmadaki öncülüğüne dikkat çekmektedir.

Kişisel web sitesi için tıklayınız.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi