Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Doç. Dr. Nadire ÇAVUŞ

Biyografi | Makaleler


Halen Yakın Doğu Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Bilgisayar Enformatik Sistemleri Bölümü’nde öğretim üyesi ve Bölüm Başkanı olarak görev yapmakta olan Doç.Dr.Nadire Çavuş, 1972 yılında KKTC’de doğmuştur. Doç.Dr. Çavuş, 1995 yılında Yakın Doğu Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Bilgisayar Enformatik Sistemleri Bölümü lisans programından bölüm ve fakülte birinci olarak mezun oldu. 1997 yılında yine ayni üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yönetimi Anabilim Dalı’ndan da yüksek lisans derecesini akademik not ortalamasından dolayı yüksek şeref öğrencisi olarak almaya hak kazanmıştır. 2002 yılında Yakın Doğu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Enformatik Sistemleri Anabilim Dalı doktora programını kazandı. Doktora eğitimini 2007 Ocak ayında başarıyla tamamlayıp 2008 yılında da aynı alanda yardımcı doçent ünvanını, oluşturulan juri değerlendirmesi sonucunda almaya hak kazandı. Akademik çalışmalarına özveriyle devam eden Doç.Dr. Nadire Çavuş 2011 yılında Yakın Doğu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı’nda kurulanjuri değerlendirmesi sonunda,doçentlik kadrosuna atanması için gerekli koşulları sağladığı tesbit edilerek ataması yapılmıştır.

Bilgisayar Enformatik Sistemleri Bölümü’nde göreve başlamasıyla birlikte göstermiş olduğu performansdan dolayı 2002 yılında Bölüm Başkan Yardımcılığı görevine atandı. 2011 Eylül ayında ise Bölüm Başkanlığı görevini devraldı. İdari görevleri başarıyla yürürtmesi yanında araştırmacı yapısının sonucu olarak SCI, SSCI ve AHCI tabanlı dergilerde yayınlanan 7 adet üst düzey makalesi, SCI genişletilmiş listelerde yer alan dergilerde 1 adet, British Education Index, ERIC, ScienceDirect, Scopus ve diğer uluslararası indeksli ve hakemli dergilerde27 adet, uluslarası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan 16 bildirisi bulunmaktadır.Bunlara ilaveten Doç.Dr.Çavuş’un makalelerine uluslararası araştırmacılar tarafından çeşitli atıflar yapılmıştır.

Doç.Dr.Çavuş’un uluslararası yayın kuruluşları tarafından yayınlanmış 2 adet akademik içerikli kitabı, 2 adet uluslarası nitelikte düzenlenmiş konferans bildiri kitabı editörlüğü ve 1 adet de Türkiye’nin saygın yayınevi tarafından basılmış akademik içerikli kitabı bulunmaktadır. Günümüze kadar birçok bitirme projesi ve yüksek lisans tezini yürütmüştür.
2007 yılından günümüze(Eylül, 2011) kadar SSCI/SCI Indexi kapsamında 10’un üzerinde derginin hakem kurulunda görev yapmaktadır. Ayrıca Sosyal Bilimler İndexi kapsamında birçok derginin de editör kurulunda yer almaktadır.

Doç.Dr. Nadire Çavuş’un ilgi alanları uzaktan eğitim, web-tabanlı öğretim, teknoloji-tabanlı öğretim, mobil öğrenme, işbirlikli öğrenme, öğretim yönetim sistemleri, sanal öğrenme ortamları tasarımı, programlama dilleri, veritabanı, veri yapıları, enformatik sistemleri, mobil teknolojileri, yönetim bilişim sistemleri, enformatik teknologileri, mobil öğrenme ortamları geliştirme, mobil öğretim sistemleri, programlama mantığı, online ticaret ve algoritmadır.
Hobileri arasında kitap okuma, çevre ve doğa, müzik, seyahat, el işleri, voleybol, atletizim, aerobik, dans, halk dansları, nakış, dikiş yer almaktadır.

Kişisel web sitesi için tıklayınız

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi