Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Selçuk BURAT

7 Temmuz 1940 tarihinde Baf Kazasının Yayla Köyünde doğdu.İlkokul tahsilini köy ilkokulunda,ortaokul tahsilini Poli Hürriyet Ortaokulunda ve Lise tahsilini Lefkoşa Türk Lisesi Kolej Bölümünde okudu. 1959 Lise mezuniyetini müteakip 07.09.1959-12.09.1962 tarihinde 3 yıl ilkokul öğretmenliği yapmıştır.

1959-1962 devresinde Türk Mukavemet Teşkilatı’nda Eğitim Subayı ve Bölge Komutanı olarak görev yaptı.

Eylül 1962’de Türkiye’ye yüksek tahsile gitti. 1963 Kıbrıs olayları nedeniyle Şubat 1964’de Kıbrıs’ın Boğaz bölgesine mücahit olarak gönderildi. 28 Şubat 1964 tarihinde Türkiye’ye gitti ve 29 Mart 1964’de tekrar balıkçı teknesi ile Anamur’dan mücahit arkadaşları ile birlikte Erenköy’e çıktı.

Vatani görevini, 1 Nisan 1964-28 Ocak 1966 devresinde Erenköy’de üniversiteli arkadaşları ile birlikte yapmış ve Erenköy savaşlarına bizzat katılmıştır.

28 Ocak 1966’da yarıda kalan tahsilini tamamlamak üzere Türkiye’ye gönderilmiştir.

1968 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, Banka İşletmesi İhtisas Bölümü’nden Lisans diploması alarak mezun olmuştur.Ayrıca, iki yıllık devam zorunluluğu olan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Pedagoji Kürsüsü’nden gerekli sınavları vererek 1967 yılında pedagoji sertifikası almış ve 4 Temmuz 1968 tarihinde mezuniyetini müteakip Kıbrıs’a dönmüştür.

9 Aralık 1968’de Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından Sayıştay’a (Murakıplık Dairesi) geçici memur olarak atanmıştır. 1973’de I.Sınıf Murakabe Memuru,15 Nisan 1976’da Murakıp, 1 Ağustos 1978’de Baş Denetçi Yardımcısı, 2 Ocak 1979’da Baş Denetçi ve 11 Şubat 1986 tarihinde KKTC Meclisince Sayıştay Üyesi olarak seçilmiştir

Muhtelif tarihlerde gerek Baş Murakıp’ın gerekse Sayıştay Başkanı’nın gaybubetinde başkanlık görevini de vekaleten yürütmüş ve 31 Temmuz 2000’de Emekliye ayrılmıştır.

Kasım 2000 yılında Yakın Doğu Üniversitesi’nde Mali Koordinatör olarak göreve başlamış ve 1 yıl sonra Genel Sekreter ve Genel Mali Koordinatör görevine getirilmiştir.

1 Nisan, 2009 yılında Yakın Doğu Bank Genel Müdürlüğü görevine atanmış olup halen Yakın Doğu Üniversitesi Genel Sekreteri, Genel Mali Koordinatörü ve Yakın Doğu Bank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

İngilizce ve Rumca lisanlarına vakıf olan Selçuk Burat evli ve iki çocuk babasıdır.

Kişisel web sitesi için tıklayınız.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi