Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Prof. Dr. İlkay SALİHOĞLU

İlkay Salihoğluİlkay Salihoğlu 1945 yılında Kıbrıs'ın Baf bölgesindeki Karaağaç, bilinen diğer adı ile Pelatusa, köyünde doğmuştur. İlköğrenimini aynı köyün ilkokulu'nda tamamlayıp Poli Hürriyet Ortaokulu'ndan mezun olduktan sonra lise eğitimine Lefkoşa Türk Erkek Lisesi'nde devam etmiştir. Lise mezuniyeti sonrası Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora düzeyindeki eğitimini ise T.C. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü'nde tamamlamıştır. Üniversite eğitimi sırasında Kıbrıs'ta ortaya çıkan iki toplumun silahlı çatışması sırasında, 1964 yılında Erenköy ve çevresindeki gönüllü birliklere katılarak askerlik görevini de yerine getirmiştir.

1970 li yıllarda yeni gelişmekte olan Deniz Bilimleri'nin Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde açılması üzerine eğitim ve araştırma faaliyetlerine bu dalda Öğretim Elemanı devam etmiş ve ayrıca konusuna ilişkin ulusal ve uluslararası birçok temel ve uygulamalı araştırmada, gerek araştırmacı ve gerekse proje yöneticisi olarak yer almıştır. Bunun sonucu, Deniz Bilimleri (veya Oseanografi) Bilim Dalında yüzotuzaltısı uluslararası olmak üzere ikiyüz adet civarında bilimsel yayını vardır.

Akademik görevlerinin yanısıra, çalıştığı üniversitelerde idari görevler de almış olan İ.Salihoğlu, ayrıca TC nin üyesi bulunduğu veya taraf olduğu uluslararası kurum ve kuruluşlarda da görev yapmıştır. Bunlar arasında Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütü (FAO of UN) deniz bilimleri danışmanlığı, Birleşmiş Milletler Çevre Örgütü (UNEP) Akdeniz Eylem Planı (MED-POL) TC Ulusal Teknik Koordinatörlüğü, NATO Barış İçin Bilim Proğramı proje yürütücülüğü ve Birleşmiş Milletler Eğitim,Bilim ve Kültür Örgütü, Hükümetlerarası Oseanografi Organizasyonu (IOC of UNESCO) seçimle gelen Yürütme Komitesi Üyeliği gibi kurumlar bulunmaktadır. Salihoğlu ayrıca T.C. Yükseköğretim Kurulu, Stratejik Araştırmalar ve Eğitim Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapmıştır.

Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, daha önce Mütevelli Heyetinde yer aldığı Yakın Doğu Üniversitesi'ndeki görevine 2003 yılında başlamıştır. Yakın Doğu Üniverstesi Öğretim elemanı görevlerinin yanısıra Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü ve bilahare Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı görevlerini de yürütmektedir.

Evli olan İ.Salihoğlu'nun bir çocuğu ve iki torunu vardır.

Kişisel web sitesi için tıklayınız.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi