Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Prof. Dr. A. Aykut POLATOĞLU

2 Ocak 1942 tarihinde Malatya'da doğdu. Babası Balıkesir Vergi Dairesi Müdürlüğünden emekli devlet memuru, annesi ise ev hanımıydı. İlkokulu Balıkesir'de tamamladı ve Balıkesir Lisesinden mezun oldu. Lisans öğretimini Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesinde, T.C. İçişleri Bakanlığı bursu ile tamamladı. Üniversiteden mezun olduktan sonra Kasım 1964-Şubat 1965 tarihleri arasında Balıkesir ilinde Maiyet Memurluğu görevinde bulundu.

Mart 1965 de Milli Eğitim Bakanlığı burslu öğrencisi olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. 1969 yılında New York University Graduate School of Public Administration' da "master" ve 1973 yılında New York University Graduate School of Arts and Science'da "doktora" derecelerini aldı. Ağustos 1973-Şubat 1974 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı, Halk Eğitimi Genel Müdürlüğünde görev yaptı. Mart 1974 ve Şubat1979 tarihleri arasında Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde öğretim elemanı olarak çalıştı. 1978 de Japon Uluslararası İşbirliği Örgütü Bursu ile Tokyo'da 3 ay inceleme ve araştırma yaptı.

Mart 1979 ve Haziran 2003 tarihleri arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Ayrıca Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Başkanlığı, ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği gibi yönetsel pozisyonlarda yöneticilik yaptı. 14-16 Kasım 1990 tarihlerinde Ankara, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde gerçekleştirilen "Dünya'da ve Türkiye'de Özelleştirme" konulu konferansı düzenledi. 1993-1995 tarihleri arasında MED-CAMPUS" Studies in Local Government" projesinin yöneticiliğini yaparak Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde "Urban Policy Planning and Local Government" Anabilim Dalının kurulmasına olanak sağladı. Gene aynı proje kapsamında 18-22 Eylül 1995 tarihlerinde "Villa Chigi Farnese" (İtalya-Siena) da 5 ayrı ülkeden gelen yerel yöneticilerin katıldığı "Public Administration, Local Government & Economic Rationality" konulu Uluslararası Yaz Okulunu düzenledi.

Haziran 2003 ve Eylül 2006 tarihleri arasında Yıldız Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Yıldız Teknik Üniversitesinde sırasıyla Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanlığı, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı gibi çeşitli pozisyonlarda yöneticilik yaptı.

1 Ekim 2006 tarihinden beri Yakın Doğu Üniversitesinde Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı ve YDÜ Sosyal Bilimler Dergisi Editörü olarak görev yapmaktadır. Hakemli bir dergi olan YDÜ Sosyal Bilimler Dergisi 4.yayım yılını tamamlamak üzere olup Econ Lit, Sociological Abstracts, EBSCOhost ve ULAKBİM kapsamındadır.

Çeşitli bilimsel makaleleri olan Aykut Polatoğlu'nun Kamu Yönetimine Giriş, (Turgay Ergun ile birlikte) (Geliştirilmiş 4.baskı) Ankara: TODAİE Yayınları 1992 ; Özelleştirme Tartışmaları ( Editör), İstanbul: Bağlam Yayıncılık,1994.; Introduction to Public Administration: The Case of Turkey, Ankara: Middle East Technical University; 2000.; Kamu Yönetimi: Genel İlkeler ve Türkiye Uygulaması,(Geliştirilmiş 2.baskı) Ankara: METU Press, 2003. ; ve Türk Kamu Yönetimi: Güncel ve Eleştirel Bir Yaklaşım, Lefkoşa: Yakın Doğu Üniversitesi Yayınları,2009 gibi kitapları bulunmaktadır.

Kişisel web sitesi için tıklayınız.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi