Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Dr. Suat İ. GÜNSEL

Aralık 2009'da, Gagauzya Özerk Cumhuriyeti tarafından eğitimlerine yaptığı katkılarından dolayı Günsel 'Altın Şeref Madalyası' ile onurlandırılmıştır.

Dr. Suat İ. Günsel, Mart 2010'da "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde eğitim ve sağlık sektörlerinin geliştirilmesi ve dünya çapındaki yatırımlarından dolayı" Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parlamento'sunun kararı ile 'Üstün Başarı' ödülü ile mükâfatlandırılmıştır.

Nisan 2010'da, Günsel'e «Eğitim alanındaki üstün çalışmalarından» dolayı Moldova'nın Komrat Devlet Üniversitesi tarafından Fahrî Doktora tevcih olunmuştur.

Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Günsel'e, Nisan 2010'da, Azerbaycan Devlet Tıp Üniversitesi tarafından, «Sağlık Alanında Dünya Çapında Bir Kuruluş Olarak Gerçekleştirilen Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi» bağlamında Fahrî/Onursal Doktora; Azerbaycan Üniversitesi tarafından «Eğitime Yaptığı Katkılar»dan ötürü Fahrî Doktora tevcih olunmuştur.

Günsel, Ekim 2010'da Uluslararası Türk Kültürü ve San'atları Ortak Yönetimi Teşkilâtı-TÜRKSOY Üyesi Ülkeler Kültür Bakanlar Daimî Konsey toplantısında alınan karar doğrultusunda, «Türk Kültürü ve Eğitimine yapmış olduğu katkılar» için TÜRKSOY En Yüksek Altın Onur Madalyası ile ödüllendirilmiştir.

3 Kasım 2010'da, Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu ve Bakanlar Kurulu'nun ortak kararı ile Kurucu Rektör Günsel'e uluslararası temsil hüviyetini hâiz, 'Gezici Büyükelçi' ünvân ve yetkisi tevcih olunmuştur.

I prefer Near East University