Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Dr. Suat İ. GÜNSEL

1952 yılında Kıbrıs'ın güzîde bir dağ köyü olan Beşiktepe köyünün orman görevlisinin oğlu olarak dünyaya geldi.

Suat İrfan Günsel, değişik boyutlarda sıkıntılar ve zorluklar içerisindeki ülkelerinde büyük bir azimle yaşayan Kıbrıs Türk halkının sebatkârlığını nefsinde hissederek bir büyük serüvene doğru yola koyulmuş bulunuyordu.

Türk kesiminde açılan İngiliz Koleji'nin ilk öğrencileri arasındaydı, 1969'da Kolej'den mezun oldu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü'nden mezun olduktan sonra Eğitim Psikolojisi dalında doktora yaptı.

Suat İ. Günsel'in, bu yolun uzun yıllar sonraki bir aşamasında, uluslararası bir platformda, seçkin bir nişan ile onurlandırılması, «Eğitim ve Sağlık konusunda uluslararası standartlarda bir dünya değeri yaratmayı ve bu değeri hem kendi toplumunun hem de dünya insanlığının hizmetine sunmayı başarması… » gerekçesi kabul edilecekti.

Gerçekten de, Dr. Suat İ. Günsel'in; Kıbrıslı bir Türk kimlik, hüviyet ve benliğiyle çalıştığı, «… eğitim sistemini toplumsal değerler temeli üzerinde gelecek nesillerin başarısının şekillendirildiği bir dokuma tezgâhı» olarak gördüğü çeşitli konuşma ve beyanlarında izlenmiştir.

Bu hayat tarzı ve bakış açısıyla, Suat Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi'ni kurmadan önceki üniversiteye giriş hazırlıkları için oluşturduğu ve ilgili kursların yeraldığı kuruluşu yönettiği dönemlerden itibaren, tabiî üniversitede, ve Kıbrıs'ın bütününde hep 'Suat Hoca' adıyla anılmıştır. Bugün, Kıbrıs'ta ve Türkiye'de, Suat Hoca'nın eski öğrencisi profesörler, yöneticiler, bakanlar ve milletvekilleri, Suat İrfan Günsel'i aynı sadâ ile andıklarını belirtmektedirler.

1988 ve Yakın Doğu Üniversitesi'nin kuruluşu tarih kaydına geçmiş oldu. Dr. Suat İ.Günsel Rektör ve Kurucu Rektördür.

Bugün 2014: Yakın Doğu Üniversitesi; 17 Fakülte, 90 bölüm,196 master ve doktora programıyla eğitim veren 4 enstitü, 2 okul, 4 yüksekokul ve 28 araştırma merkeziyle, hukukî açıdan özel-vakıf statüsüne sahip, ancak bütün imkânlarıyla, kamusal bir anlayışı benimsemiş olarak, Kurucu Rektör Dr. Suat İ. Günsel'in kendisini adadığı, eğitimsel ve sosyal çok-boyutlu hizmet seferberliğine devam etmektedir:

I prefer Near East University