Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

İlahiyat Fakültesi

Anasayfa | Akademik Kadro | Dersler ve Ders Tanımları | Programla İlgili Bilgiler | Fakülte Kurulu | Aday Öğrenciler | Üyelikler | YDÜ Camii | Duyurular

Dekanın Mesajı

Prof. Dr. İbrahim ÇAPAKDeğerli Arkadaşlar

2011-2012 eğitim ve öğretim yılında eğitime başlayan fakültemiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk ve tek İlahiyat Fakültesidir. Çok genç olan fakültemiz bir yandan kendi kadrosunu oluşturma çabası içinde iken, diğer yandan nitelikli öğrenci yetiştirmek için Türkiye’nin saygın İlahiyat Fakültelerinden biri olan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin öğretim üyelerinin desteği ile eğitimi devam ettirmektedir Hedefimiz fakültemizin sadece Kuzey Kıbrıs içinde değil, Türkiye’de ve hatta uluslararası düzeyde saygın İlahiyat Fakülteleri arasında yer almasını sağlamaktır. Bunu gerçekleştirmek için öğrencilerimizin uluslar arası düzeyde yetkin hocalardan faydalanmalarını sağlamaya çalışmaktayız. Ayrıca mezun olacak öğrencilerimiz ve başka fakültelerden mezun olup fakültemizde lisansüstü çalışmalar yapmak isteyenler için yakın zamanda Yüksek Lisans ve Doktora programlarını açmayı hedeflemekteyiz. Bütün çabalarımız kaliteli insan yetiştirmek ve bu vesile ile Fakültemizin hak ettiği yerde olmasını sağlamak içindir. Fakültemizin hem üniversitemiz hem de ülkemiz olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yakışır çok daha iyi hizmetlere imza atacağına bütün kalbimle inanmaktayım.

Prof. Dr. İbrahim ÇAPAK
İlahiyat Fakültesi Dekanı


Kuruluş
2011 -2012 eğitim yılıyla faaliyete geçen İlâhiyât Fakültesi tüm kontenjanları tam burslu olan nadir fakültelerimizdendir.

Fakültenin eğitim programı Marmara Üniversitesi İlâhiyât Fakültesi ile örtüşük olarak yürütülmektedir.

Kıbrıs'taki ilk İlâhiyât Fakültesi olmanın yanında vakıf üniversitelerinde açılan ilk İlâhiyât Fakültesi olma ünvanına da sahiptir.

2011-2012 yılında 60 tam burslu kontenjan ile açılmıştır.

Misyon
Genel olarak İlâhiyat alanında, özel olarak da İslâm dini ve mensuplarınca oluşturulan bilim dallarında uluslararası düzeyde eğitim vermek, araştırma ve incelemeler yapmak; üstün nitelikli ve donanımlı uzman, araştırmacı, din kültürü ve ahlâk bilgisi öğretmeni ve din görevlileri yetiştirmek; millî, dinî, mânevî, ahlâkî ve kültürel değerlerin benimsenmesi, yaşatılması ve korunmasına öncülük etmek; Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kalkınma yolundaki hamlelerine destek olacak fikrî ve ilmî alt yapıya sahip, donanımlı, bilgili ve azimli gençlerin yetiştirilmesine katkıda bulunmak.

Vizyon
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde akademik esas ve metodları kullanarak dinin evrensel boyutlarda algılanmasına katkıda bulunan, çevre ülkeler için câzibe merkezi olmuş, uluslararası düzeyde eğitim veren bir kurum olmak.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi