Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Bölümler | Fakülte Sayfası | Akademik Kadro | Fakülte Kurulu | Neden İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Aday Öğrenciler | Üyelikler | Kaynakça

Dekanın Mesajı

Yakın Doğu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) 1988 yılında biri İşletme Yönetimi diğeri Bilgisayar Enformatik olmak üzere iki bölümlü olarak kurulmuş. İzleyen yıllarda Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Siyaset Bilimi, Bankacılık ve Finans, Uluslararası İşletme, Avrupa Birliği İlişkileri, Bilgi ve Belge Yönetimi, Pazarlama ve İnsan Kaynakları Yönetimi olmak üzere dokuz ayrı bölümün daha kurulması ile bugün on bir bölüm ile 1500 üzerinde öğrenciye hizmet veren büyük bir fakülte olmuştur.

Fakültemizde yürütülen lisans eğitim-öğretiminde ilk iki sene bölümler için zorunlu olan ortak temel dersler verilmektedir ve üçüncü sınıftan itibaren her bölümün kendi alanındaki uzmanlık dersleri öğrencilerin tercihine sunulmaktadır. Bir başka deyişle, ilk iki sene verilen zorunlu dersler aracılığıyla öğrencilere genel bir formasyon verilerek, öğrencilerin üçüncü sınıftan itibaren fakültenin uzmanlık alanlarından bir tanesinde uzmanlaşmalarını sağlayacak alt yapı oluşturulmaktadır. Bu yaklaşım öğrencilerin uzmanlaşmak istedikleri alanı bilinçli bir şekilde seçmelerine olanak sağlamaktadır. Fakültemizde çok sayıda bölüm olması bu çerçevede öğrenciler için çok önemli bir ayrıcalıktır ve Fakültenin bu özelliği sayesinde öğrencilere mezun olduklarında hangi iş koluna yöneleceklerini belirlemekte seçim yapabilecekleri geniş bir yelpaze sunmaktadır. Fakültenin eğitim-öğretim dili hem İngilizce hem de Türkçedir.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemizde yürütülen lisans eğitim-öğretiminin temelinde yatan anlayış, öğrencilerle olanaklar elverdiği ölçüde yakın bir iletişim kurmak ve öğrencilerin akademik ve sosyal konulardaki soru ve sorunlarını öğretim elemanlarının ve fakülte yönetiminin dikkatlerine sunmasına olanak sağlamaktır. Geleneksel eğitim anlayışından farklı olan bu yaklaşımda, eğitim-öğretim tek yönlü bir süreç, sadece öğretim elemanlarının ders verdiği ve öğrencilerin ses çıkarmadan dikkatle dinlemesi gereken bir süreç olarak görülmemektedir. Bu anlayışa göre eğitim-öğretim iki yönlü bir süreç, öğrenciler ile öğretim elemanları arasındaki bir etkileşimdir. Bu anlayış bağlamında öğrencilerin gerek dersler sırasında, gerekse ders ortamı dışında öğretim elemanları ve bölüm ve fakülte yöneticileri ile yakın bir iletişim kurmaları çok önem taşımaktadır.

Fakültemizin bir başka çok önemli özelliği ise birçok farklı ülkeden gelen yabancı uyruklu öğrenciye ev sahipliği yapmasıdır. Bu özellik öğrencilerin farklı kültürler ile tanışmasına ve kaynaşmasına olanak sağlamakta ve mezunların ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarda iş bulma olanaklarını artırmaktadır.
Yakın Doğu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin genç ve dinamik öğretim elemanları ve sürekli güncellenen ders programları ile öğrencilerimize çağdaş eğitim-öğretim vermektedir. Öğrencilerimiz aldıkları eğitim sayesinde hem ulusal piyasaların ihtiyaçlarını karşılayabilen hem de dünya ölçeğinde yarışabilecek niteliklere ve gerekli donanıma sahip bireyler olarak yetişmektedir.
Sevgili aday öğrencilerimiz, şimdiden Yakın Doğu ailesine hoş geldiniz!

Doç. Dr. Şerife Zihni Eyüpoğlu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi