Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Akademik Kadro

Bölümler | Fakülte Sayfası | Akademik Kadro | Yönetmelik | Sınav Kuralları | Üyelikler
Prof. Dr. Rona AYBAY Prof. Dr. Rona AYBAY
Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi
İnsan Hakları Hukuku ve Uluslararası Hukuk Bosna Hersek İnsan Hakları Mahkemesi Uluslararası Yargıcı (ÖG)
TBB Disiplin Kurulu Üyesi
E-posta: rona.aybay neu.edu.tr
Prof. Dr. Cahit CAN Prof. Dr. Cahit CAN
Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Hukuk Sosyolojisi ve Hukuk Felsefesi
Anabilim Dalı *(Ö.G.) Başkanı
Hukuk Sosyolojisi
Hukuk Felsefesi
E-posta: cahit.can neu.edu.tr
Prof. Dr. Şeref ERTAŞ Prof. Dr. Şeref ERTAŞ
Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi *(Ö.G.) Dekanı
Özel Hukuk Bölüm Başkanı
Eşyâ Hukuku
Mîrâs Hukuku
Borçlar Hukuku
E-posta: seref.ertas neu.edu.tr
Prof. Dr. Şükrü Sina GÜREL Prof. Dr. Şükrü Sina GÜREL
Yakın Doğu Üniversitesi
Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi Üyesi
55.56.57. Dönem Hükümetlerinde Devlet Bakanı
Dışişleri Bakanı, Başbakan Yardımcısı
Uluslararası İlişkiler ve Hukuk Sistemleri
E-posta: sukru.gurel neu.edu.tr
Prof. Dr. Ümit HASSAN Prof. Dr. Ümit HASSAN
Ankara Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi *(Ö.G.) Öğretim Üyesi
Hukuk Tarihi
Genel Kamu Hukuku
E-posta: umit.hassan neu.edu.tr
Prof. Dr. Ayşe HAVUTÇU Prof. Dr. Ayşe HAVUTÇU
Yakın Doğu Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi *(Ö.G.) Dekan Yardımcısı
Medenî Hukuk
E-posta: ayse.havutcu neu.edu.tr
Prof. Dr. Tunçer KARAMUSTAFAOĞLU Prof. Dr. Tunçer KARAMUSTAFAOĞLU
Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ankara Üniversitesi *(Ö.G.) Öğretim Üyesi
Anayasa Hukuku
E-posta: tuncer.karamustafaoglu neu.edu.tr
Prof. Dr. Arif KOCAMAN Prof. Dr. Arif KOCAMAN
Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ankara Üniversitesi
Medenî Hukuk
Borçlar Hukuku
E-posta:arif.kocaman neu.edu.tr
Prof. Dr. Berna KOCAMAN Prof. Dr. Berna KOCAMAN
Yakın Doğu Üniversitesi
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Kamu Maliyesi
E-posta: berna.kocaman neu.edu.tr
Prof. Dr. Nevzat KOÇ Prof. Dr. Nevzat KOÇ
Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dokuz Eylül Üniversitesi *(Ö.G.) Öğretim Üyesi
Adâlet Bakanlığı Borçlar Kanunu Komisyonu Üyesi
Medenî Hukuk
Borçlar Hukuku
E-posta: nevzat.koc neu.edu.tr
Prof. Dr. Eser KÖKER Prof. Dr. Eser KÖKER
Yakın Doğu Üniversitesi
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi
Siyaset Bilimi
Prof. Dr. Levent KÖKER Prof. Dr. Levent KÖKER
Yakın Doğu Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi
Genel Kamu Hukuku
E-posta: levent.koker neu.edu.tr
Prof. Dr. Ahmet KUMRULU Prof. Dr. Ahmet KUMRULU
Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Maliye Anabilim Dalı *(Ö.G.) Başkanı
Vergi Hukuku
E-posta: ahmet.kumrulu neu.edu.tr
Prof. Dr. Işıl ÖZKAN Prof. Dr. Işıl ÖZKAN
Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dokuz Eylül Üniversitesi *(Ö.G.) Öğretim Üyesi
Devletler Özel Hukuku
Avrupa Topluluğu Hukuku
E-posta: isil.ozkan neu.edu.tr
Prof. Dr. Hüseyin PAZARCI Prof. Dr. Hüseyin PAZARCI
Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Büyükelçi
Balıkesir Milletvekili
Uluslararası Hukuk
E-posta: huseyin.pazarci neu.edu.tr
Prof. Dr. Fazıl SAĞLAM Prof. Dr. Fazıl SAĞLAM
Ankara Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi *(Ö.G.) Öğretim Üyesi
Anayasa Hukuku
İnsan Hakları
E-posta: fazil.saglam neu.edu.tr
Prof. Dr. Mithat SANCAR Prof. Dr. Mithat SANCAR
Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Kamu Hukuku
E-posta:mithat.sancar neu.edu.tr
Prof. Dr. Polat SOYER Prof. Dr. Polat SOYER
Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi *(Ö.G.) Dekanı
İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku
E-posta: polat.soyer neu.edu.tr
Prof. Dr. Bülent TAHİROĞLU Prof. Dr. Bülent TAHİROĞLU
Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi *(Ö.G.) Dekanı
Roma Hukuku
E-posta: bulent.tahiroglu neu.edu.tr
Prof. Dr. Durmuş TEZCAN Prof. Dr. Durmuş TEZCAN
Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Adâlet Yüksekokulu *(Ö.G.) Müdürü
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Ad Hoc Hakimi
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde
Türkiye’nin 1996’dan beri savunmanı.
Uluslararası Hukuk
Ceza Usûl Hukuku
E-posta: durmus.tezcan neu.edu.tr
Prof. Dr. Asuman TURANBOY Prof. Dr. Asuman TURANBOY
Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Deniz Hukuku Anabilim Dalı Başkanı
Ticaret Hukuku
E-posta: asuman.turanboy neu.edu.tr
Prof. Dr. Yıldırım ULER Prof. Dr. Yıldırım ULER
Yakın Doğu Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Dekanı
Türk Hukuk Kurumu *(Ö.G.) Genel Sekreteri
İdâre Hukuku
İdârî Yargı
E-posta: yildirim.uler neu.edu.tr
Prof. Dr. Mustafa Ruhan ERDEM Prof. Dr. Mustafa Ruhan ERDEM
Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fak. *(Ö.G.) Öğretim Üyesi
Uluslararası Ceza Hukuku
Uluslararası Hukuk
E-posta: mustafa.erdem neu.edu.tr
Prof. Dr. Hakan KARAN Prof. Dr. Hakan KARAN
Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ticâret Hukuku
E-posta: hakan.karan neu.edu.tr
Prof. Dr. Ali Efdal ÖZKUL Prof. Dr. Ali Efdal ÖZKUL
Yakın Doğu Üniversitesi
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
E-posta: aliefdal.ozkul neu.edu.tr
Prof. Dr. Çelik ARUOBA Prof. Dr. Çelik ARUOBA
Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ankara Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü *(Ö.G.) Başkanı
Ekonomi
E-posta: celik.aruoba neu.edu.tr
Prof. Dr. Habib DERZİNEVESİ Prof. Dr. Habib DERZİNEVESİ
Yakın Doğu Üniversitesi
Osmanlı Hukuk Belgeleri ve Terminolojisi (Seçimlik)
E-posta: habib.derzinevesi neu.edu.tr
Doç. Dr. İrfan S. GÜNSEL Doç. Dr. İrfan S. GÜNSEL
Tel: +90 (392) 444 0 YDU / 472
E-posta: irfan.gunsel neu.edu.tr
Doç. Dr. Murat ATALI Doç. Dr. Murat ATALI
Yakın Doğu Üniversitesi
İcra İflâs Hukuku
E-posta: murat.atali neu.edu.tr
Doç. Dr. Mehmet ÇAKICI Doç. Dr. Mehmet ÇAKICI
Yakın Doğu Üniversitesi
Adlî Tıp
E-posta: mehmet.cakici neu.edu.tr
Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ
Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı *(Ö.G.) Öğretim Üyesi
İcra-İflâs Hukuku
E-posta: guray.erdonmez neu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Yalçın AKÇALI Yrd. Doç. Dr. Yalçın AKÇALI
Yakın Doğu Üniversitesi
Bilgisayar Yazılımı ve Uygulaması (Seçimlik)
E-posta: yalcin.akcali neu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Hakan ALBAŞ Yrd. Doç. Dr. Hakan ALBAŞ
Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Medenî Hukuk
Mîrâs Hukuku
E-posta: hakan.albas neu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Zeki BEŞİKTEPELİ Yrd. Doç. Dr. Zeki BEŞİKTEPELİ
Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi
İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı
Ekonomi
E-posta: zeki.besiktepeli neu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Ali DAYIOĞLU Yrd. Doç. Dr. Ali DAYIOĞLU
Yakın Doğu Üniversitesi
Siyaset Bilimi
E-posta: ali.dayioglu neu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Reşat Volkan GÜNEL Yrd. Doç. Dr. Reşat Volkan GÜNEL
Yakın Doğu Üniversitesi
Uluslar arası Hukuk
Uluslararası Havacılık Hukuku
İnsan Hakları Hukuku
E-posta: resat.gunel neu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Hayrettin ERDEMLİ Yrd. Doç. Dr. Hayrettin ERDEMLİ
Yakın Doğu Üniversitesi
Ekonomi
E-posta: hayrettin.erdemli neu.edu.tr
Yeter Tabur Yrd.Doç. Dr. Yeter Tabur
Tel: +90 (392) 444 0 YDU / 403
E-posta: yeter.tabur neu.edu.tr
Dr. Erol ÇANKAYA Dr. Erol ÇANKAYA
Yakın Doğu Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
Siyaset Bilimi
Tel: +90 (392) 223 64 64 / 252
E-posta: erol.cankaya neu.edu.tr
Öğr. Gör. Anthony HODSON, LLB Öğr. Gör. Anthony HODSON, LLB
Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Britanya/İngiltere Hukuk Sistemi (Seçimlik)
E-posta: anthony.hudson neu.edu.tr
Öğr. Gör. Pıtırcık ULER, LLM Öğr. Gör. Pıtırcık ULER, LLM
Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi *(Ö.G.) öğretim görevlisi (1976-1994)
Hukuk Başlangıcı
E-posta: pitircik.uler neu.edu.tr
Öğr. Gör. Mustafa Hızal Öğr. Gör. Mustafa Hızal
Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Bilgisayar
E-posta: mustafa.hizal neu.edu.tr

*(Ö.G.):Önceki Görevi

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Bölümler

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi