Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Veteriner Fakültesi

Bölümler | Fakülte Sayfası | Akademik Kadro | Dersler | Havva Hanım Çiftliği (Şirinevler) | Arapköy At Çiftliği | Uygulama Resimleri | Bilimsel Etkinlikler | Staj | İletişim | Üyelikler

Dekan'ın Mesajı

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi 2 Kasım 2009 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Yüksek Devlet Erkanının teşrifleri ile birlikte Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü, İdare Kademesi ve Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinin Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımları ile gerçekleştirilen resmi açılış töreni neticesinde Üniversitenin o dönem için 15. Fakültesi olarak akademik hayatına başlamıştır. Yakın Doğu Üniversitesinde görevlendirilen Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Memduh ESENDAL Fakültenin Kurucu Dekanı olarak atanmıştır. İngilizce Hazırlık Okulu’na kayıtlı 11 öğrencisi ile 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında akademik hayatına başlayan Veteriner Fakültesi 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında İngilizce Hazırlık Okulu, 1. sınıf, 2. sınıf ve 3. sınıfa kayıtlı toplam 98 öğrencisi ile lisans eğitimine devam etmektedir. KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile imzalanan protokol gereğince Fakültemiz eş zamanlı olarak Veteriner Hekimliği Doktora eğitimini de sürdürmektedir.

Fakültemizin gerek akademik yapılanması gerekse ders programları Avrupa’da Veteriner Hekimlik eğitimini standardize ederek düzenleyen ve eğitim kurumlarını akredite eden Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği’nin, kısaca EAEVE ve Avrupa Veteriner Hekimler Federasyonu’nun, kısaca FVE, direktifleri ve standartları göz önünde bulundurularak düzenlenmektedir. Bu bağlamda, Fakültemizin öncelikli ve ilk hedefi mümkün olan en kısa sürede EAEVE/FVE akreditasyonunu alarak öğrencilerimize Avrupa normlarında bir lisans eğitimi vermek ve onlara akredite olmuş bir Veteriner Fakültesinden mezun olma ayrıcalığını yaşatmaktır.

Fakültemizde verilmekte olan Lisans ve Doktora eğitimleri, Yakın Doğu Üniversitesi ile Ankara Üniversitesi arasında imzalanmış bulunan “Bilimsel İşbirliği ve Akademik Danışmanlık Protokolü” uyarınca EAEVE/FVE tarafından akredite edilen ilk Türk Veteriner Fakültesi olan Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinin Öğretim Üyeleri tarafından yürütülmektedir. Halen verilmekte olan lisans eğitiminde temel bilimler ve klinik öncesi bilimler bölümlerine ait mesleki dersleri vermek üzere yaklaşık 80 civarında Öğretim Üyesi Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi tarafından görevlendirilmiştir.

İçerisinde Fakültenin tam teşekküllü Küçük Hayvan Eğitim Hastanesinin de bulunduğu Eğitim Binasının temeli 18 Şubat 2013 tarihinde atılmıştır. İnşaatı devam eden Küçük Hayvan Eğitim Hastanesi ile birlikte Eğitim Binasının kısa bir süre sonra faaliyete geçmesi hedeflenmektedir. Eğitim Binasında tasarlanmış olan değişik büyüklükteki dokuz amfi, tam donanımlı üç multidisiplin, bir mikroskopi, bir anatomi ve altı araştırma laboratuvarı ile öğrencilerimizin Temel Veteriner Tıp Bilimleri, Klinik Öncesi Bilimler, Klinik Bilimleri, Hayvan Besleme ve Zootekni ile Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümlerine ait teorik ve pratik lisans ve lisans üstü dersleri dünya standartlarında ve ülke öncelikleri göz önünde bulundurularak daha çağdaş bir ortamda verilmeye başlanacaktır. Bina içerisinde tasarlanan Küçük Hayvan Eğitim Hastanesinde ise öğrencilerimizin kedi ve köpek gibi pet hayvan hekimliğine ilişkin klinik uygulamaları yaptırılacaktır. Poliklinik ve yataklı hasta hizmeti vermek üzere tasarlanan Eğitim Hastanesinde yer alacak olan dört genel ve bir özel (göz, diş, kulak hastalıkları, vb.) muayene odası, merkezi tanı laboratuvarı, görüntüleme merkezi, birisi yumuşak doku birisi de ortopedik cerrahide kullanılmak üzere iki ameliyathane, post-operatif yoğun bakım ünitesi ve hospitalizasyon ünitesinde öğrencilerimizin her türlü medikal ve cerrahi uygulamalarda bulunmaları sağlanırken bir yandan da pet hayvan sağlığına ilişkin topluma hizmet verilecektir. Veteriner Fakültesine ait Şirinevler’deki Havva Hanım Eğitim-Öğretim, Uygulama ve Araştırma Çiftliğinde öğrencilerimizin sığır, koyun, keçi gibi çiftlik hayvanı yetiştiriciliği ile ilgili uygulamalarının yanısıra buradadaki Büyük Hayvan Kliniğinde de klinik eğitimleri yürütülmektedir. Girne Arapköyde inşaatı tamamlanmış olan merkezde ise öğrencilerimizin at hekimliği ile ilgili uygulamaları gerçekleştirilmektedir. Böylece ana eğitim binamız, küçük hayvan ve büyük hayvan kliniklerinden oluşacak olan Veteriner Eğitim Hastanesi, ve Eğitim-Öğretim, Uygulama ve Araştırma Çiftliğinden meydana gelecek olan eğitim kompleksimizde öğrencilerimize Veteriner Hekimlik mesleğinin ve sanatının bütün incelikleri tüm detayları ile verilecektir. Öğrenci merkezli çağdaş bir eğitim sisteminin uygulanması ile Temel Veteriner Tıp Bilimleri, Klinik Öncesi Bilimler, Veteriner Klinik Bilimleri, Zootekni ve Hayvan Besleme ile Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümlerinden oluşan akademik yapılanma içinde öğrencilerimizin üst düzeyde aktif katılımı ile eğitilmeleri ve mesleği öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Müfredatımızın ayrılmaz birer parçası olan acil klinik, gezici klinik, staj, mezbaha çalışmaları ve çiftlik ziyaretleri gibi destek faaliyetler ile öğrencilerimizin olabildiğince pratik yapmaları da sağlanacaktır.

Fakültemizin ev sahipliğinde üç adet bilimsel toplantı gerçekleştirilmiştir. Lisans ve Doktora öğrencilerimizin de aktif olarak katıldıkları bu toplantılardan ilki 5-7 Ekim 2010 tarihinde Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Derneği ile ortaklaşa düzenlenen IX. Uluslararası Katılımlı Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi olmuştur. Toplantılardan ikincisi ise dünyada üniversiter anlamda Veteriner Hekimlik eğitimine başlanmasının 250’nci yıldönümü nedeniyle benimsenen Dünya Veteriner Hekimliği Yılı VET-2011 kutlama programı çerçevesinde KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği ve Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Sendikası ile 13 Ekim 2011 tarihinde ortaklaşa düzenlenen Gıda Güvenliğinin Sağlanmasında ve Zoonozlarda Veteriner Hekimin Rolü başlıklı panel olmuştur. Üçüncüsü ise Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği ile beraber 25-26 Mayıs 2013 tarihlerinde düzenlenen ve Hasvet Firmasının sponsorluğunda konuşmacı olarak Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Nilüfer AYTUĞ tarafından verilen Olgularla Biyokimyasal Analizlerin Klinik Yorumlanması konulu eğitim semineri olmuştur. Klasik Veteriner Hekimlik eğitiminin yanısıra Fakültemiz bu tip bilimsel toplantılarla öğrencilerini, meslek camiasını ve kamuoyunu güncel mesleki konularda bilgilendirmeyi sürdürecektir.

Prof. Dr. Ömer Memduh ESENDAL
Dekan

 

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi