Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Coğrafya Öğretmenliği

Fakülte Sayfası | Dersler | Yararlı Linkler

Amaç ve Hedefler

Coğrafya Öğretmenliği Bölümü; objektif düşünen, aktif, üretici, yeniliklere açık Kıbrıs’ı, Türk Dünyası’nı ve Dünya coğrafyasını bilen, çevre-insan ilişkisi kurabilen çağdaş ve modern coğrafya eğitimi almış üstün nitelikli coğrafya öğretmenleri yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye’de başta ortaöğretim kurumlarına coğrafya öğretmeni yetiştirmek üzere açılmış Coğrafya Öğretmenliği Programının amaçları arasında, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek CBS alanında uzmanlaşmış elemanlar yetiştirmek de bulunmaktadır.

İş olanakları
Devlet okullarında ve özel okullarda coğrafya öğretmeni unvanıyla mesleğin sorumluluğunu taşıyabilecek bilgi ve beceriye sahip olarak göreve hazırdır. Ayrıca Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS), arazi kullanımı ve planlaması, haritalama, çevre analizi değerlendirilmesi, çevresel yönetim, şehir ve bölge planlaması, Meteoroloji, MTA, DSİ ve CBS programlarının kullanıldığı kamu ve özel sektöre ait kurumlarda çalışabilirler.
-Öğretmen,
-Araştırmacı-uygulayıcı-planlamacı bireyler olarak gerekli bilgi ve beceriye sahiptirler.
- Maden Tetkik Arama Enstitüsü,
- Devlet Su İşleri,
- Köy Hizmetleri,
- Orman Genel Müdürlüğü,
- Karayolları,
- Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü,
-Devlet İstatistik Enstitüsü,
-Devlet Planlama Teşkilatı,
-Turizm Bakanlığı, Çevre Bakanlığı gibi kurumlarda istihdam edilebilir.
-Bölge planlama çalışmalarında ve yerel yönetimlerin planlama faaliyetlerinde görev yapabilmektedir- bu kurumlarda mutlaka coğrafyacıların değerlendirilmesi gerekmektedir.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi