Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü

Fakülte Sayfası | Dersler | Yararlı Linkler

Kuruluş
Yakın Doğu Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Öğretmenliği Bölümü 2009 yılında KKTC, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Yüksek Öğretim Denetleme ve Akreditasyon Kurulu’nun, (YÖDAK) kararı ile kurularak, eğitim ve öğretime başlamıştır. Yine 2009 yılında Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) kararı ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (ÖSYM) aracılığı ile Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenciler de İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümünde öğrenim görmeye başlamıştır.

Amaç ve Hedefler
Öğretim elemanlarının bilime, bölüme ve üniversiteye olan bağlılığı ve özverili çalışmaları ile 21. Yüzyılda alanında aydın ve yaratıcı düşünen, bilgi toplumunun yeniliklerine hazır olan öğretmenler yetiştirmek bölümün esas amacıdır. Öğretim dilinin Türkçe, öğretim elemanı-öğrenci iletişiminin yüksek olması ve kalitelli bir eğitim ile bölümden mezun olacak öğrencilerin donanımlı olarak tamamının öğretmen olarak iş bulması hedeflenmektedir. Çağdaş eğitim ortamları yaratarak ülkemizin ve dünyanın ihtiyaçlarına ve şartlarına uygun nitelikte ve toplumsal önderlik yeteneğine sahip öğretmenler, araştırmacılar ve akademisyenler yetiştirmek, ülkemiz ve dünyamız için bilime ve eğitime katkıda bulunmak amacıyla hizmet vermektedir. Ayrıca hedefimiz öğrencilere, matematik öğretmeninin sahip olması gereken temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandıran, çalışan öğretmenlerin hizmet içi eğitim programları yoluyla yetişmelerine katkıda bulunan, çağdaş donanıma sahip ve bilimin egemen olduğu bir birim olabilmektir.

Tüm öğrencilerimize başarılar dileyerek, saygı ve sevgilerimi sunuyorum…

Yard. Doç. Dr. Murat Tezer
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Bölüm Başkanı

Misyon ve Vizyon
İlköğretim Matematik Öğretmenliğinin matematik öğretmeni yetiştirmeyle ilgili misyon vizyonu:

 • Toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş
 • Demokrasinin değerlerini içselleştiren ve geliştiren, etik değerlere bağlı, laik
 • Sorgulayan, araştıran, üreten ve sorun çözen
 • Mesleğiyle ilgili alanlarda bilgi üreten ve bunu uygulayan
 • Liderlik özelliklerine sahip
 • Araştırıcı ve Yaratıcı
 • Kendi kendine öğrenme becerisini geliştirmiş
 • Bildiklerini paylaşabilen
 • Kritik düşünme, soyut düşünme, analiz ve sentez yapma gibi üst düzey becerilere sahip
 • Gözlem yapabilen, sorgulayan, analitik düşünen, yaratıcı çözüm üretip karar alabilen
 • Teknolojinin sunduğu tüm imkanları kullanabilen öğrenciler yetiştirmek.

Bölüm Olanakları
Biri 20 ve ikisi 30 bilgisayarlı laboratuvarlarda uygulamalı eğitim görebilme, yetkin öğretim kadrosu, ilköğretim okullarında staj olanağına sahiptir.

İş Olanakları

 • İlköğretim okullarında matematik öğretmeni olarak
 • Milli Eğitim Bakanlığında
 • Özel okullarda
 • Dersanelerde
 • Üniversitelerde
 • Uzaktan eğitim merkezlerinde

Not: Bölüm web sayfası için İlköğretim Matematik Öğretmenliği üzerine tıklayınız.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi