Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Gıda Mühendisliği Bölümü

Fakülte Sayfası | Dersler | Master / Doktora | Laboratuvarlar | Staj


Kuruluş
Prof. Dr. Feryal KARADENİZGıda Mühendisliği multi-disiplineri program olup mühendislik metodlarının gıda üretimi, dağıtımı, amblaj edilmesi, pazarlanması, satın alma, ve kalite kontroluna uygulanmasıdır.

Gıda Mühendisliği Bölümü, KKTC Yüksek Öğretim Denetleme ve Akreditasyon Kurulu’nun, (YÖDAK) ve Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) kararları ile 2009 yılında Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. KKTC’de bulunan yüksek öğretim kurumları içerisinde Gıda Mühendisliği alanında eğitim verilen ilk ve tek bölümdür.

Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü ile işbirliği çerçevesinde, Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünden öğretim üyelerinin görevlendirilmesiyle güçlü bir eğitim kadrosu oluşmuştur. Bölümde 10 Profesör, 2 Doçent, 5 Yrd. Doçent, 1 öğretim ve 2 araştırma görevlisi ile lisans ve lisanüstü eğitim yürütülmektedir. Eğitim dili İngilizcedir.

Tarihsel Sıralama ile Bölüm Başkanları:
2009 - Prof. Dr. Feryal KARADENİZ

Misyonumuz
21. yüzyılın teknolojik gelişmelerine uyum sağlabilecek ve yeni bilgiler üretebilecek düzeyde, temel mühendislik bilgilerini gıda mühendisliğine uygulayabilecek, bilimsel anlayışa sahip, görevine bağlı, etik değerlere saygılı, başarılı mühendisler yetiştirmektir. Bölümümüzden mezun olan öğrencilerimiz gıda üretimi , dağıtımı, pazarlama ve kalite kontrolu yanı sıra gıda sanayesinde kullanılan alet ve makinaların tasarımı, geliştirilmesi ve kullanımında en üst düzey bilgilerle donatılmış olacaklardır.

Vizyonunuz
Öğrencilerine yüksek kalitede uluslararası düzeyde lisans ve lisansüstü eğitimi veren; bilimin yeni alanlarını araştırıp, nitelikli bilimsel araştırma yapan, yenilikçi, ve örnek bireyler yetiştiren; üretici ve sanayi kuruluşlarının problemlerine çözümler getiren, birikimini toplumun yararına sunan önder bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır.

İş Olanıklıkları
Gıda Mühendisliği bölümünden mezunlarımızın aşağıdaki sahalarda istihdam edilebilmeleri mümkündür

  • Gıda fabrikalarının, üretim, dağıtım, satış, pazarlama, satın alma ve kalite kontrol departmanlarında,
  • Gıda sanayisinin çeşitli sektörlerinde ve hemen her kademesinde,
  • Süpermarketlerin Gıda üretim ve Gıda kontrol bölümlerinde,
  • Gıda güvenliği denetçisi olarak çeşitli firmalarda,
  • Gıda kalite kontrol sorumlusu olarak yemekhanelerde, pastahanelerde ve benzeri Gıda üreten şirketlerde,
  • Gıda malzemesi ambalajlayan şirketlerde sorumlu,
  • Tarım ve Köy İşleri ile Sağlık Bakanlıklarında,
  • Büyük firmaların yemek ile ilgilenen bölümlerinde,
  • Okul, kolej, üniversite, hastane, devlet dairesi gibi günlük yemek hazırlayan, alan ve satan yerlerde Gıda denetim sorumlusu olarak,
  • Gıda üzerine eğitim veren eğitim kurumlarında eğitimci olarak,
I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi