Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Bölümler | Fakülte Sayfası | Akademik Kadro | Fakülte Kurulu | Etkinlikler | Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi | GSTF, Tasarım Merkezi | Aday Öğrenciler | Üyelikler

Sevgili Öğrenciler,
Yeni bir Öğretim Yılına başlamış bulunmaktayız. Bu vesile ile, öncelikle sanat ve tasarım eğitimi almaya karar veren ve bunun için de Fakültemizi seçen öğrencilerimize seslenmek isterim.
Kuruluşunu 26 Mayıs 2006 tarihinde gerçekleştiren ve kısa zaman içerisinde önemli gelişme sağlayan; iki dönem mezun veren, altı yüksek tezi tamamlanan; sanat, tasarım, eğitim ve kültür alanlarında ulusal ve uluslararası çok sayıda kapsamlı, nitelikli etkinliklere imza atan Fakültemize hoş geldiniz.
İnsan yaşamında önemli karar anları vardır. Bunlardan biri de hangi alanda yüksek öğrenim alacağı ve bu öğrenim için hangi eğitim kurumunu tercih edeceğidir.
Sizler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en büyüğü olmasının yanında, bölgemizin akademik dünyasında seçkin ve güçlü bir konuma sahip Yakın Doğu Üniversitesi’ni ve onun Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’ni seçerek geleceğiniz ile ilgili çok önemli bir adım attınız. Seçiminizin ne denli isabetli olduğunu bizzat yaşayarak göreceksiniz.
Güzel sanatlar ve tasarım eğitimi kendi içinde kuralları, yöntemleri, disiplini olan bir eğitimdir. Bu eğitim içerisinde başarılı olabilmek için çalışmalarınızı ders saatleri ile sınırlamamanız, eğitim sürecine aktif olarak katılmanız, salt ders geçmeyi temel amaç edinmemeniz, seçtiğiniz alan dışındaki sanat-tasarım dalları ile ilgilenmeniz, kültürel ve sanat etkinlikleri izlemeniz ve hatta katılmanız, sanat ve tasarımı bir yaşam biçimine dönüştürmeniz gerekir. Bir ürünün ortaya koyması son derece karmaşık ve sancılı bir süreçtir, kişiden kişiye farklı yaşanır. O nedenledir ki, sanat ve tasarım eğitimi bireysel bir eğitimdir. Sanat ve tasarım salt görünenin güzellikleri “yansıtan” alanlar değildir. Görünenin ötesindeki gerçekleri kovalamak, düşüncelerimizin sınırlarını aşmak gerekir. Bilimdeki, sanattaki, teknolojideki gelişmeler işte hep bu sarmal yolculuğun eseridir. Sanat ve tasarım dünyasında yol alabilmeniz için çok çalışmanız, çok araştırmanız, çok okumanız, çok üretmeniz gerekecek. Bunları size bir hocanız olarak değil, 1965 yılında başladığı eğitim-öğretim yaşamına halen devam etmekte olan bir arkadaşınız olarak söylüyorum.
Sanmayın ki sizlere diğer tüm yaşantılarınızdan vazgeçin diyorum. Üniversitemizin sosyal , kültürel ve sportif alanlardaki olanakları, yıl içerisinde düzenlediği etkinlikleri yanında Kuzey Kıbrıs’ın ender bulunur doğal ve tarihi zenginlikleri sınav, ders vs. streslerinizden kurtulmanıza yardımcı olacaktır.
Üniversitemizin desteği ile fakültemizin tüm eğitim ve idari kadrosu başarılı olmanız için sizlere desteklerini vermekten mutlu olacaktır.
Bütün öğrencilerimize, birbirinden değerli hocalarımıza, idari çalışanlarımıza ve Yakın Doğu ailesinin tüm üyelerine başarılı bir öğretim yılı diliyorum...
Doç.Dr. Erdal Aygenç
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan V.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi