Bu sayfa arşiv amaçlı olup güncel olmayan bilgiler içerebilir.
Güncel bilgiler için lütfen neu.edu.tr adresindeki yeni internet sayfamızı ziyaret ediniz.

Diş Hekimliği Fakültesi

Anabilim Dalları | Fakülte Sayfası | Akademik Kadro | Yönetim | Kurullar | Yönetmelik | Laboratuvarlar | İletişim | Aday Öğrenciler | Üyelikler | Kaynakça

Prof. Dr. M. Mutahhar ULUSOY

Dekanın Mesajı

Fakülte videosu
 

Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi , kurulduğu 2007 yılından beri yakın doğu coğrafyasında stratejik konumdaki Kıbrısımızın ilk ve tek Diş Hekimliği Fakültesi olmasının sorumluluğu ile her düzeyde etkin bir şekilde işlevlerini sürdürmekte olup, bu yıl 3.dönem mezunlarını verecek olmanın onur ve heyecanı içindedir.

Yakın Doğu Üniversitesi sağlık yerleşkesinin kamu sağlığı hizmetleri bağlamında önemli bir halkasını oluşturan fakültemizin klinik işlevlerinin mükemmeliyeti, ender kuruluşa verilen JCI (Joint Commission International) akreditasyon belgesiyle belgelenmiş bulunmaktadır . Lisans ve yüksek lisans(doktora) düzeylerindeki programlarımıza 2014-2015 akademik yılında mesleki ara elemanı yetiştirmeye yönelik Ağız ve Diş Sağlığı Ön Lisans programı da eklenmiştir.

Bu yıl 563 lisans öğrencisi fakültemizde eğitim görmüşlerdir,bunların 54 ü Suriye’den ülkelerindeki savaş nedeniyle ayrılan öğrencilerdir.Geçtiğimiz 2 yılda 77 dişhekimi mezun verdik.Bu yıl 71 türk,11 suriyeli olmak üzere 82 mezun vereceğiz.

Fakültemizde günümüze kadar 11 doktora öğrencimiz Bilim Doktoru ünvanı aldılar. 8 Anabilim dalında 25 doktora öğrencisi araştırma yapmaktadırlar.

Kampus içerisindeki binamızda idari, eğitim, klinik ve araştırma hizmetleri görülmekte ; çağdaş araç ve gereçlerle donanmış klinik öncesi eğitimi verilen simülasyon laboratuarları, en yeni görüntüleme tekniklerinin kullanıldığı ilk tanı merkezi, bilgisayar destekli üç boyutlu modelleme laboratuarı, sorunlu hastalara yönelik sedasyon ünitesi, 8 anabilim dalında ileri düzeyde hizmet veren klinikler ve tam donanımlı ameliyathanelerle fakültemiz ,hastaların tercih merkezi olmuş durumdadır.

Genç ve dinamik fakültemizde, ilk üç yıl klinik öncesi eğitimiyle temel tıp ve diş hekimliği bilimleri öğretilirken, son 2 yılda ise bu bilgiler kliniklerde hastalara uzman kadrolar denetiminde sunulur.

Hastalarımızın protetik tedavilerinde kullanılan her türlü sabit ve hareketli aygıtların yapıldığı, profesyonel teknisyen laboratuarlarımız bulunmaktadır. Bilgisayar destekli tasarım ve üretim merkezimiz de hizmete girme sürecindedir.

Öğrencilerimizin sosyal etkinliklere zaman ayırabilmeleri de temel öngörülerimiz arasındadır. Programlar Avrupa kredilendirme sistemine uygun olarak devamlı gözden geçirilmekte olup, bu suretle bilginin yenilenme hızının çok yüksek olduğu rekabetçi koşullarda diş hekimi yetiştirmek ve hasta memnuniyetini sağlamak mümkün olacaktır.
Vizyonumuz ulusal ve uluslararası her düzeyde kendini kabul ettirmiş, saygın öğrenci ve öğretim elemanı yapısına sahip, mezunları her yerde seçilen bir fakülte olma ülküsüdür.Misyonumuz öğrencilerimizin eğitim-öğretim beklentilerini çağdaş düzeyde yürütmek,akademik standardı yüksek,etik değerlere saygılı,başarılı,rekabete ve eleştirel düşünceye ve bilimsel anlayışa sahip, öz güveni ve hoşgörüsü gelişmiş, görevine bağlı, başarılı diş hekimleri yetiştirmektir.

Fakültemizi tercih eden öğrencilerimiz, Yakın Doğu Üniversitesi’nin bu evrensel değerlerini teneffüs edecekleri bir ortamda olmanın haklı gururunu taşımaktadırlar; hepsini fakültem adına kutluyor, esenlikler diliyorum.

Prof. Dr. M. Mutahhar ULUSOY
Diş Hekimliği Fakültesi DekanıKuruluş
İnsan sağlığının önemli dallarından biri olan Diş Hekimliği insanlık kadar kökü tarihin derinliklerine uzanan bir geçmişe sahiptir. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak sürekli ilerleme gösteren ve kendini yenileyen dinamik bir uygulama alanıdır. Sindirim sisteminin “cümle kapısı” diyebileceğimiz bir konumdaki ağız boşluğu, dişler, çeneler ve çevre dokularındaki her türlü sorunların tedavisi diş hekimlerini ilgilendirir. Böylesi önemli bir dalda eğitim söz konusu olunca fakültelerin sorumlulukları da artmaktadır. 1 Ekim 2007 tarihinde eğitim ve öğretime başlayan YDÜ Diş Hekimliği Fakültemizde, Ankara Üniversitesi ile yapılan protokolle Diş Hekimliği Fakültesinden öğretim üyelerinin görevlendirilmesiyle güçlü bir eğitim kadrosu oluşmuştur. Halen 6 Profesör, 4 Doçent, 4 Yrd. Doçent , 5 Dr.Dt. ve 25 doktora öğrencisi ile lisans ve lisanüstü eğitim araştırma ve klinik hizmetler yürütülmektedir. Bu sayı her geçen gün artmakta, akademik yükselme süreci aktif olarak işlemektedir.

Üniversite kampüsü içinde eğitim ve klinik bloklarından oluşan altı katlı binası, çağdaş araç ve gereçlerle donatılmış klinik öncesi eğitimi simülasyon laboratuvarları, çağdaş görüntüleme tekniklerinin kullanıldığı ilk tanı merkezi, bilgisayar destekli 3 boyutlu bir modelleme laboratuvarı, sorunlu hastalar için sedasyon ünitesi, 8 anabilim dalında modern donanımlı klinikler, cerrahi dallarda tam donanımlı ameliyathaneler, derslik ve toplantı salonları, hastaların protetik tedavilerinde kullanılan her türlü sabit ve hareketli aygıtların yapıldığı profesyonel teknisyen laboratuvarları ile KKTC’deki ilk ve tek çağdaş diş hekimliği fakültesidir. Fakültemizde 5 yıllık eğitimin ilk 3 yılında klinik öncesi, son 2 yılında ise klinik eğitimi verilmektedir. Fakültemiz klinik hizmetleri; uluslararası düzeyde kabul gören mükemmellikteki kurumlara verilebilen Joint Commission International (JCI) akreditasyon belgesine sahiptir.

Misyon
Ulusal ve uluslararası düzeyde kendini kabul ettirmiş saygın öğrenci ve öğretim elemanı yapısına sahip, mezunları her yerde seçilen bir fakülte olma ülküsü ile yolumuza devam ederken; Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, eleştirel düşünceye ve bilimsel anlayışa sahip, çağdaş, öz güveni ve hoşgörüsü olan, görevine bağlı, etik değerlere saygılı, başarılı ve rekabete açık diş hekimleri yetiştirmeye çalışmaktayız.

Vizyon
İçinde bulunduğu toplumun gelişmesine katkıda bulunmayı arzulayan, bilginin yenilenme hızının çok yüksek olduğu rekabetçi koşullarda diş hekimi yetiştirmeyi ve alanlarında uzman kadrosuyla hastalarına en üst düzey sağlık hizmetleri sunma hedeflenmektedir.
Sağlık ve esenlik dileklerimle.

I prefer Near East University

Haftanın Manşetleri

YDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Akreditasyonu için tıklayınız..

Fakülteler

Atatürk Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sahne Sanatları Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi

Yüksekokullar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüleri
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hazırlık Okulları

İngilizce Hazırlık Okulu

Araştırma Merkezleri

Rauf Raif Denktaş Araştırma Merkezi
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Turizm Araştırma Merkezi
YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi
İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium
Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi
Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi
Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)
Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi
Yakın Doğu Enstitüsü
Genetik ve Kanser Tanı Merkezi
Mimarlık-Tasarım-Planlama Araştırma Merkezi
İrfan Günsel Araştırma Merkezi
Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi
İletişim Araştırmaları Merkezi

Merkezler

Tüp Bebek Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Rûmi Enstitüsü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Kariyer Merkezi
Sigara Bırakma Merkezi