This page is for archival purposes only and may contain information that is outdated.
Please check out our new website at neu.edu.tr

Yazılı İletişim

Meslek alanında yazım ağırlıklı haberleşme ve iletişim. CV (Özgeçmiş) hazırlama. Sözcük kullanımı geliştirilmesi.

Atatürk İlkeleri II

İki dönem içerisinde verilecek olan bu derste Atatürk İlkeleri analitik ve tarihsel olarak incelenecektir.

Ekonomiye Giriş II

Milli gelirin tanımı, hesaplama yöntemleri; tüketim, tasarruf ve yatırım fonksiyonları; enflasyon ve enflasyon hesapları; para ve mali politikalar; istihdam ve büyüme problemleri; toplam arz ve talep modeli; gelişme politikaları ve trendler.

İşletme Prensipleri

İşletme prensipler, işletmecilik esasları, teori ve pratikteki uygulamalarıyla anlatılmaktadır. Planlamanın özü, Karar Mekanizmaları, Örgütlenme amaç ve esasları, Otorite ve Yönetim katmanları, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Seçimi, Motivasyon, Liderlik, Kontrol sistemi ve işleyişi verilmektedir.

Windows İşletim sistemi

Windows Nedir?, Windows Komutları, Windows Ayarları, Microsoft office, Microsoft word, Microsoft Powerpoint, Microsoft powerpoıint Projeden oluşuyor.

İşletme ve Ekonomi  için Matematik II

Limit ve süreklilik; Eğim ve uygulamaları türev; anlık değişim oranı; yüksek dereceli türevler; optimizasyon; Maksimum ve Minimum, gelir, maliyet ve kar hesaplamaları; türevirtersi; Integral kuralları; deferansiyel denklemler; finans hesapları; basit ve bileşik faiz; gerçek değer; geçerli faiz; ödeme şekli.

Ingilizce II

Bu dersin temel amacı öğrencilerin ingilizce parçaları kavrayıp özetlemelerini geliştirmektir

Atatürk İlkeleri I

İki dönem içerisinde verilecek olan bu derste Atatürk İlkeleri analitik ve tarihsel olarak incelenecektir.

Ekonomiye Giriş I

İktisadın genel ilkeleri ve ağırlıklı  olarak mikroekonomi konuları incelenmektedir. Bu bağlamda: Kıtlık, maliyet ve tercihler, arz ve talep, esneklik, üretici ve tüketici davranışları ile marjinal analizler, serbest (rekabetci) piyasada fiyat oluşumları ve diğer konular incelenmektedir.

İşletmeye Giriş

İşletme ve Ekonomik çevresi ile ilgili kavramlar, işletmede mülkiyet biçimleri, yönetim örgütlenme, pazarlama, insane ilişkileri ve insane kaynakları yönetimi.

Syndicate content I prefer Near East University

Headlines of the Week

Faculties

Faculty of Medicine
Ataturk Faculty of Education
Faculty of Maritime Studies
Faculty of Dentistry
Faculty of Pharmacy
Faculty of Arts and Sciences
Faculty of Fine Arts and Design
Faculty of Law
Faculty of Economics & Administrative Sciences
Faculty of Communication
Faculty of Divinity
Faculty of Architecture
Faculty of Engineering
Faculty of Health Sciences
Faculty of Performing Arts
Faculty of Veterinary Medicine

Schools

School of Physical Education and Sports
School of Tourism and Hotel Management

Vocational Schools

Vocational School
Maritime Vocational School
Vocational School of Justice
Vocational School of Health Services

Graduate Schools

Educational Sciences
Applied Sciences
Health Sciences
Social Sciences

Preparatory School

English Preparatory School

Institutions & Research Centers

Research Centers

Rauf Raif Denktaş Research Center
Cyprus Turkish Research Centre
Tourism Research Center
NEU-IBM Advanced Research Centre
NEU Innovation and Information Technologies Centre
Institute of Environmental Sciences and Herbarium
Knowledge Management Research Centre
Applied Artificial Intelligence Research Centre
Cyprus History Investigation Centre
Strategy and Energy Politics Research Centre
Art and Design Research Center
Near East Institute
Genetic and Cancer Diagnosis Centre
Architecture-Design-Planning Research Centre
İrfan Günsel Research Centre
Societal Research and Development Center

Centers

In Vitro Fertilization Centre
Atatürk Principles and Revolutions Research Centre
Psychological Counselling Center
Distance Learning Center
Rumi Institute
Dialysis Center of Near East University Hospital
Lifelong Learning Center
Career Center
Center of Smoking Cessation