This page is for archival purposes only and may contain information that is outdated.
Please check out our new website at neu.edu.tr

Publications

Author:Ozden, Sevgi
Supervisor: Prof. Dr. Nedime SERAKINCI
Subtitle:Expression of TRF2 and its prognostic relevance in advanced stage cervical cancer patients
Publisher:Socbıolgıa Chıle
Edition:2014
Url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1186/0717-6287-47-61
Author:Serakinci, Nedime
Supervisor: Prof. Dr. Nedime SERAKINCI
Subtitle:Mesenchymal stem cells, cancer challenges and new directions
Publisher:Elsevıer Scı Ltd,
Edition:2014
Url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1016/j.ejca.2014.02.011
Author:Kızılkanat, Meral
Supervisor: Prof. Dr. Nedime SERAKINCI
Subtitle:Vitamin D reseptör (VDR) geni polimorfizmlerinin metabolik hastalıklarda biyomarker olarak rolü
Publisher:Near East University
Edition:2015
Url:http://library.neu.edu.tr/Neutez/6343823357.pdf
Author:
Supervisor: Terin ADALI
Subtitle:Biomedical applications of silk fibroin films and 3D-scaffolds
Publisher:Near East University
Edition:2012
Url:http://library.neu.edu.tr/Neutez/6293016121.pdf
Author:Bentaleb, Ali M.
Supervisor:Terin ADALI
Subtitle:Conformational changes and spectroscopic study of polyethylene glycol and calf thymus DNA complex
Publisher:Near East University
Edition:2012
Url:http://library.neu.edu.tr/Neutez/6293831129.pdf
Author:Ünalan, İrem.
Supervisor:Terin ADALI
Subtitle:Non-thrombogenic silk fibroin scaffolds and nanoparticles
Publisher:Near East University
Edition:2013
Url:http://library.neu.edu.tr/Neutez/6311200806
Author:Ali, Safwan, Mohammad.
Supervisor:Terin ADALI
Subtitle:Non-thrombogenic silk fibroin/n,n'-methylene-di-acrylamide blended scaffolds
Publisher:Near East University
Edition:2013
Url:http://library.neu.edu.tr/Neutez/6316148829.pdf
Author:Almansor, Ali Faisal M.
Supervisor:Terin ADALI
Subtitle:Synthesis and Characterization of non-thrombogenic silk fibroin/N, N'-methylene diacrylamide biofilms
Publisher:Near East University
Edition:2013
Url:http://library.neu.edu.tr/Neutez/6318321912/
Author:Aktunç, Buket.
Supervisor:Terin ADALI
Subtitle:Modüler eğitim sistemi'nin çoklu zeka kuramı ile uygulanması: okulöncesi eğitim
Publisher:Near East University
Edition:2011
Author:Sözgün, Zenal.
Supervisor:Terin ADALI
Subtitle:Yaratıcı örgüt kültürünü oluşturan yönetici tutumları (KKTC örneği)
Publisher:Near East University
Edition:2010
Author:Emuakpeje, George.
Supervisor:Terin ADALI
Subtitle:Application of pulse electric field techniques in food processing
Publisher:Near East University
Edition:
Url:http://library.neu.edu.tr/Neutez/6314550925.docx
Author:Özgöçmen, Cemre.
Supervisor:Terin ADALI
Subtitle:Bioreactors and insulin production
Publisher:Near East University
Edition:
Url:http://library.neu.edu.tr/Neutez/6317682931.doc
Author:Kavalcı, Eyyup.
Supervisor:Terin ADALI
Subtitle:Electrically conductive silk fibroin/glycerine/polypyrrole biofilms for biomedical applications
Publisher:Near East University
Edition:
Url:http://library.neu.edu.tr/Neutez/
Author:Soytürk, Sema.
Supervisor:Terin ADALI
Subtitle:Infant incubator with temperature & humidity control system
Publisher:Near East University
Edition:
Url:http://library.neu.edu.tr/Neutez/6341094091.pdf
Author:Zencir, Öztürk Hakan.
Supervisor:Terin ADALI
Subtitle:Citosan-graft-silk fibroin hydrogels for biomedical applications
Publisher:Near East University
Edition:2014
Url:http://library.neu.edu.tr/Neutez/6345223090.pdf
Author:Kurt, İlke.
Supervisor:Terin ADALI
Subtitle:Silk fibroin nanoparticles for molecular imaging
Publisher:Near East University
Edition:2014
Url:http://library.neu.edu.tr/Neutez/6349593089.pdf
Author:Bayramoğlu, Murat Emre.
Supervisor:Terin ADALI
Bionic hand
Publisher:Near East University
Edition:2014
Url:http://library.neu.edu.tr/Neutez/6341491098.pdf
Author:Oymen, Beste.
Supervisor: Terin ADALI
Subtitle:Pesticide residues in ground water of Northern Cyprus
Publisher:Near East University
Edition:
Url:http://library.neu.edu.tr/Neutez/6345526206.pdf
Author:
Supervisor: Yrd. Doç. Dr. Ahmet GÜNEYLİ
Subtitle:Öğretmenin karar verme sürecine katılımı konusunda ilkokul öğretmenleri ile yöneticilerin görüşleri (Gazimağusa örneği)
Publisher:Near East University
Edition:2012
Author:Çaltıkuşu, Çilem.
Supervisor: Yrd. Doç. Dr. Ahmet GÜNEYLİ
Subtitle:Lisansüstü eğitim programlarında öğrenim gören öğrencilerin araştırma öz-yeterliliklerinin değerlendirilmesi
Publisher:Near East University
Edition:2012
URL:http://library.neu.edu.tr/Neutez/6292814132.doc
Author:Erişmen, Şebnem
Supervisor: Yrd. Doç. Dr. Ahmet GÜNEYLİ
Subtitle:Öğrenci görüşlerine göre ailelerin psikolojik yapısının değerlendirilmesi ve akademik başarı ile ilişkisinin incelenmesi
Publisher:Near East University
Edition:2012
Author:Baykent, Nadir
Supervisor: Yrd. Doç. Dr. Ahmet GÜNEYLİ
Subtitle:Okuma yazmaya hazırlık temelinde okulöncesi ve ilköğretim 1. sınıf öğretmenlerinin yazı-çizgi çalışmalarına ilişkin görüşleri
Publisher:Near East University
Edition:2013
URL:http://library.neu.edu.tr/Neutez/6315558788.doc
Author:Tokur, Salih
Supervisor: Yrd. Doç. Dr. Ahmet GÜNEYLİ
Subtitle:Türkçe ile Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerinin örgütsel bağlılık düzeylerinin incelenmesi (KKTC örneği)
Publisher:Near East University
Edition:2013
URL:http://library.neu.edu.tr/Neutez/6319680818.doc
Author:Zeki, Canan Perkan
Supervisor: Yrd. Doç. Dr. Ahmet GÜNEYLİ
Subtitle:Student Teachers' Perceptions about Their Experiences in a Student Centered Course
Publisher:Near East University
Edition:2014
Author:Zeki, Canan Perkan
Supervisor: Yrd. Doç. Dr. Ahmet GÜNEYLİ
Subtitle:Student teachers' perceptions about their experiences in a student centered course
Publisher:Near East University
Edition:2014-03
Author:Güneyli, Ahmet
Supervisor: Yrd. Doç. Dr. Ahmet GÜNEYLİ
Subtitle:Turkish Language and History Candidate Teachers' Use of Metaphors in Their Perception of a Computer
Publisher:Anı yayıncılık
Edition:2013
Author:Güneyli, Ahmet
Supervisor: Yrd. Doç. Dr. Ahmet GÜNEYLİ
Subtitle:Metaphors Regarding the Concept of Book (Near East University Case)
Publisher:EDAM
Edition:2012
Author:Güneyli, Ahmet
Supervisor: Yrd. Doç. Dr. Ahmet GÜNEYLİ
Subtitle:Analysis of students' perceptions about the language of instruction in higher education
Publisher:Hacettepe Üniversitesi
Edition:2012
Author:Kiraz, Aşkın
Supervisor: Yrd. Doç. Dr. Ahmet GÜNEYLİ
Subtitle:Effect of science and technology learning with foreign langauge on the attitude and success of students
Publisher:Elsevier Science bv
Edition:2010
URL:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.03.652
Author:Güneyli, Ahmet
Supervisor: Yrd. Doç. Dr. Ahmet GÜNEYLİ
Subtitle:Computer Use in Foreign Language Teaching: A Case Study from North Cyprus
Publisher:Anı yayıncılık
Edition:2009
Author:Güneyli, Ahmet
Supervisor: Yrd. Doç. Dr. Ahmet GÜNEYLİ
Subtitle:Evaluation of Turkish prospective teachers' attitudes towards teaching profession
Publisher:Elsevier Science bv
Edition:2009
URL:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2009.01.059
Author:Güneyli, Ahmet
Supervisor: Yrd. Doç. Dr. Ahmet GÜNEYLİ
Subtitle:The analysis of the Turkish Cypriot fairy tale entitled "Incircinin Dedigi" from the perspective of interpersonal communication conflict
Publisher:Milli folklor dergisi
Edition:2008
Author:Taşar, Simge
Supervisor: Gökçe MERİÇ
Subtitle:Tekrarlayan rezin simantasyon öncesinde dentin yüzeyinin hazırlanmasında kullanılan yöntemlerin bağlantı dayanımına etkileri
Publisher:Near East University
Edition:2014
Url:http://library.neu.edu.tr/Neutez/6349024067.pdf
Author:Doğan Gökhan
Supervisor: Doç. Dr. Şerife Zihni EYÜPOĞLU
Subtitle:Human Resource Management Recruitment and Selection
Publisher:Yakın Doğu Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Edition:2004
Author:Güvenir Güven
Supervisor: Doç. Dr. Şerife Zihni EYÜPOĞLU
Subtitle:Human resource Management the Contribution of The Human Resource Department to Organization
Publisher:Near East Universıty
Edition:2004
Author:Direkli Mehmet
Supervisor:Doç. Dr. Şerife Zihni EYÜPOĞLU
Subtitle:Human Resource Planning at NEU Security Services
Publisher:Near East Universıty
Edition:2005
Author:Doç. Dr. Salih GÜCEL
Supervisor:Doç. Dr. Salih GÜCEL

Subtitle:Kuzey Kıbrıs Orkideleri
Edition:2003
Author:Doç. Dr. Salih GÜCEL
Supervisor:Doç. Dr. Salih GÜCEL

Subtitle:Language of The Heart
Publisher:Northstone
Edition:1998
Author:Doç. Dr. Salih GÜCEL
Supervisor:Doç. Dr. Salih GÜCEL

Subtitle:Mushrooms of North Cyprus
Publisher:NEU
Author:Doç. Dr. Salih GÜCEL
Supervisor:Doç. Dr. Salih GÜCEL

Subtitle:Water in Cyprus 2007/08/
Publisher:Unit of Environmental Studies
Edition:2008
Author:Doç. Dr. Salih GÜCEL
Supervisor:Doç. Dr. Salih GÜCEL

Subtitle:The Origins of Virtue
Publisher:Penguin
Edition:1997
Author:Doç. Dr. Salih GÜCEL
Supervisor:Doç. Dr. Salih GÜCEL

Subtitle:Cambridge Encyclopedia of Life Sciences
Publisher:Cambridge University Press
Edition:1985
Author:Doç. Dr. Salih GÜCEL
Supervisor:Doç. Dr. Salih GÜCEL

Subtitle:The marriage of Cadmus and Harmony
Publisher:Vintage
Edition:1994
Author:Doç. Dr. Salih GÜCEL
Supervisor:Doç. Dr. Salih GÜCEL

Subtitle:How to Get What You Want and Want What You Have
Publisher:Vermilion
Edition:1999
Author:Doç. Dr. Salih GÜCEL
Supervisor:Doç. Dr. Salih GÜCEL

Subtitle:The Collins Encyclopedia of Animal Evolution
Publisher:Collins
Edition:1986
Author:Mullen, Fiona
Supervisor:Doç. Dr. Ulaş YAVUZ
Subtitle:Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Futbol Hakemlerinde Tespit Edilen Spor Yaralanmaları
Publisher:Near East University
Edition:2013

Url:http://library.neu.edu.tr/Neutez/6319343796
Author:Erdağ, Deniz
Supervisor:Doç. Dr. Ulaş YAVUZ
Subtitle:Arkadan ve Öndem Yarım Squat Hareketlerinin EMG ve Kinematik Analizlerinin Karşılaştırılması
Publisher:Near East University
Edition:2014

Url:http://library.neu.edu.tr/Neutez/6342737399.pdf
Author:Doç. Dr. Ulaş YAVUZ
Supervisor:Doç. Dr. Ulaş YAVUZ

Subtitle:KKTC Lefkoşa Bölgesi 15-18 Yaş Lise Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Durumlarının Belirlenmesi
Publisher:Near East University
Edition:2014

Url:http://library.neu.edu.tr/Neutez/6345612408.pdf
Author:Özpaşa, Osman
Supervisor:Doç. Dr. Ulaş YAVUZ
Subtitle:Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Futbol Hakemlerinde Tespit Edilen Spor Yaralanmaları
Publisher:Near East University
Edition:2013

Url:http://library.neu.edu.tr/Neutez/6319343796
Author:Erdağ, Deniz
Supervisor:Doç. Dr. Ulaş YAVUZ
Subtitle:Arkadan ve Öndem Yarım Squat Hareketlerinin EMG ve Kinematik Analizlerinin Karşılaştırılması
Publisher:Near East University
Edition:2014

Url:http://library.neu.edu.tr/Neutez/6342737399.pdf
Author:Memiş, Furkan
Author:Doç. Dr. Ulaş YAVUZ
Supervisor:Doç. Dr. Ulaş YAVUZ

Subtitle:KKTC Lefkoşa Bölgesi 15-18 Yaş Lise Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Durumlarının Belirlenmesi
Publisher:Near East University
Edition:2014

Url:http://library.neu.edu.tr/Neutez/6345612408.pdf
Author:Hasipek Seniha
Supervisor: Yrd. Doç. Dr. Aslı Emine ÖZEN
Subtitle:Güneydoğu Anadolu Projesi Tarımsal Kalkınma Sempozyumu
Publisher:Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Edition:1986
Author:Gazi Ahmed Muhtar Paşa
Supervisor: Yrd. Doç. Dr. Aslı Emine ÖZEN
Subtitle:Anılar 1
Publisher:Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi">Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı
Edition:1996
Author:Gazi Ahmed Muhtar Paşa
Supervisor: Yrd. Doç. Dr. Aslı Emine ÖZEN
Subtitle:Anılar 2
Publisher:Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı
Edition:1996
Author:Yrd. Doç. Dr. Aslı Emine ÖZEN
Supervisor: Yrd. Doç. Dr. Aslı Emine ÖZEN

Subtitle:Şevket Rado'ya mektuplar
Publisher:Yapı Kredi Yayınları
Edition:2002
Author:Kalkan, Rasime
Supervisor: Yrd. Doç. Dr. Aslı Emine ÖZEN
Subtitle:IDH1 mutations is prognostic marker for primary glioblastoma multiforme but MGMT hypermethylation is not prognostic for primary glioblastoma multiforme
Publisher:Elsevier Science
Edition:2015
Url:http://library.neu.edu.tr:2048/login?url=http://dx.doi.org/10.1016/j.gene.2014.10.027
Author:Günel, Reşat Volkan
Supervisor: Yrd. Doç. Dr. Volkan Günel
Subtitle:Açık Semalar Antlaşmaları Sürecinde Uluslararası Havacılık Hukuku
Publisher:Beta
Edition:2010
Author:Varol, Seçkin
Supervisor:Doç. Dr. Evren HINCAL
Subtitle:Predator-prey model with time delay
Publisher:Near East University
Edition:2010
Url:http://library.neu.edu.tr/Neutez/4955894090/
Author:Sancar, Nuriye
Supervisor:Doç. Dr. Evren HINCAL
Subtitle:Bessel Differential Equation and Applications of Bessel Functions
Publisher:Near East University
Edition:2012
Url:http://library.neu.edu.tr/Neutez/6251148728.pdf
Author:Saner Tülen
Supervisor: Doç. Dr. Tülen SANER
Subtitle:Job satisfaction of public sector managers in the Turkish Republic of Northern Cyprus / (Saner Tülen)
Publisher:Yakın Doğu Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Edition:2006
Author:Takar Ulaş
Supervisor: Doç. Dr. Tülen SANER
Subtitle:Leadership style in TRNC service sector
Publisher:Yakın Doğu Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Edition:2004
Author:Çalışkan Murat
Supervisor: Doç. Dr. Tülen SANER
An application of Maslow's hierarchy of needs
Publisher:Yakın Doğu Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Edition:2004
Author:Güray Hikmet Gökçe
Supervisor: Doç. Dr. Tülen SANER
Subtitle:Needs of Garanti Bank employees
Publisher:Yakın Doğu Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Edition:2005
Author:Atakan Çağdal
Supervisor: Doç. Dr. Tülen SANER
Subtitle:Motivation of Ermataş employees
Publisher:Yakın Doğu Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Edition:2005
Author:Muşlu Barış
Supervisor: Doç. Dr. Tülen SANER
Subtitle:Development of fast-food dranchise in Turkey and Mc Donald's
Publisher:Yakın Doğu Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Edition:2003
Author:Fikretler Lamia
Supervisor: Doç. Dr. Tülen SANER
Subtitle:Motivation in relation with the Herzberg's two-factor theory in TRNC
Publisher:Yakın Doğu Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Edition:2004
Author:Takar Ulaş
Supervisor: Doç. Dr. Tülen SANER
Subtitle:Leadership style in TRNC servicesector
Publisher:Yakın Doğu Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Edition:2004
Author:Korkut Serdar
Supervisor: Doç. Dr. Tülen SANER
Subtitle:Multinational corporations and McDonald's corporation as a successful corporation
Publisher:Yakın Doğu Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Edition:2003
Author:Şen Seden
Supervisor: Doç. Dr. Tülen SANER
Subtitle:Supervision in the directing process and training conditions in some cases of North Cyprus
Publisher:Yakın Doğu Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Edition:2004
Author:Tunç Deniz
Supervisor: Doç. Dr. Tülen SANER
Subtitle:Leadership in T.R.N.C.
Publisher:Yakın Doğu Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Edition:2003
Author:Sırtmaç Sevil
Supervisor: Doç. Dr. Tülen SANER
Subtitle:Gender differences in the job satisfaction of university lecturers at the Near East University
Publisher:Yakın Doğu Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Edition:2007
Author:Ertalu Özge
Supervisor: Doç. Dr. Tülen SANER
Subtitle:Effect of motivation on employees in TRNC
Publisher:Yakın Doğu Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Edition:2004
Author:Atakan Çağdal
Supervisor: Doç. Dr. Tülen SANER
Subtitle:Motivation of Ermataş employees
Publisher:Yakın Doğu Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Edition:2005
Author:Özburak Tülen
Supervisor: Doç. Dr. Tülen SANER
Subtitle:Leadership styles in TRNC in private organisation
Publisher:Yakın Doğu Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Edition:2003
Author:Çubukcuoğlu Sevil
Supervisor: Doç. Dr. Tülen SANER
Subtitle:Effectiveness of equity theory on motivation / (Çubukcuoğlu Sevil)
Publisher:Yakın Doğu Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Edition:2002
Author:Çalışkan Murat
Supervisor: Doç. Dr. Tülen SANER
Subtitle:An application of maslow's hierarchy of needs motivation theory
Publisher:Yakın Doğu Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Edition:2004
Author:Güray Hikmet Gökçe
Supervisor: Doç. Dr. Tülen SANER
Subtitle: Needs of Akdeniz Garanti Bank employees
Publisher:Yakın Doğu Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Edition:2005
I prefer Near East University

Headlines of the Week

Faculties

Faculty of Medicine
Ataturk Faculty of Education
Faculty of Maritime Studies
Faculty of Dentistry
Faculty of Pharmacy
Faculty of Arts and Sciences
Faculty of Fine Arts and Design
Faculty of Law
Faculty of Economics & Administrative Sciences
Faculty of Communication
Faculty of Divinity
Faculty of Architecture
Faculty of Engineering
Faculty of Health Sciences
Faculty of Performing Arts
Faculty of Veterinary Medicine

Schools

School of Physical Education and Sports
School of Tourism and Hotel Management

Vocational Schools

Vocational School
Maritime Vocational School
Vocational School of Justice
Vocational School of Health Services

Graduate Schools

Educational Sciences
Applied Sciences
Health Sciences
Social Sciences

Preparatory School

English Preparatory School

Institutions & Research Centers

Research Centers

Rauf Raif Denktaş Research Center
Cyprus Turkish Research Centre
Tourism Research Center
NEU-IBM Advanced Research Centre
NEU Innovation and Information Technologies Centre
Institute of Environmental Sciences and Herbarium
Knowledge Management Research Centre
Applied Artificial Intelligence Research Centre
Cyprus History Investigation Centre
Strategy and Energy Politics Research Centre
Art and Design Research Center
Near East Institute
Genetic and Cancer Diagnosis Centre
Architecture-Design-Planning Research Centre
İrfan Günsel Research Centre
Societal Research and Development Center

Centers

In Vitro Fertilization Centre
Atatürk Principles and Revolutions Research Centre
Psychological Counselling Center
Distance Learning Center
Rumi Institute
Dialysis Center of Near East University Hospital
Lifelong Learning Center
Career Center
Center of Smoking Cessation